ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Telefon: 59 840 53 26 wew. 326

E-mail: filpol@apsl.edu.pl

 • KWALIFIKACYJNE METODYCZNO-KULTUROZNAWCZE NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego otrzymają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu kaszubistyki, tj. języka, literatury, historii, teatru i kultury Kaszub. Absolwenci wzbogacają swój warsztat nauczycielski, zarówno w codziennej pracy szkolnej, jak i w realizacjach programów pozaszkolnych (np. domy kultury). Absolwenci mają świadomość istnienia oraz umiejętność korzystania z najnowszych tendencji metodycznych w nauczaniu języków (w tym języka kaszubskiego), czym rozszerzają merytoryczne i dydaktyczne umiejętności zawodowe.

  Oprócz tego osoby kończące studia podyplomowe pogłębiają znajomość technik animacji życia kulturalnego regionu Kaszub, nauczą się korzystać z istniejących już form organizacyjnych (muzea, stowarzyszenia, szkoły) a także będą potrafili tworzyć nowe inicjatywy i nowe grupy środowiskowe, co jest szczególnie ważną kompetencją społeczną. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka kaszubskiego na różnych szczeblach edukacji szkolnej.

  Dzięki studiom mogą również znaleźć pracę jako animatorzy kultury kaszubskiej w jednostkach samorządowych (świetlice środowiskowe, domy kultury, centra sztuki). Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW, na którym uwidoczniony będzie program studiów.

  Absolwenci otrzymają również bezterminowy lub terminowy certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (w zależności od rezultatu egzaminu przed Komisją Orzekającą) konieczny w wypełnianiu pracy nauczyciela języka kaszubskiego wystawiony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są adresowane do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i prezentujących poziom znajomości języka angielskiego B1 lub wyższy według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

  Kandydaci legitymujący się niższym poziomem znajomości języka przyjmowani są na studia pod warunkiem uczestnictwa w prowadzonych równolegle z pierwszym semestrem zajęciach wyrównawczych uzupełniających kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, realizowanych przez Instytut Neofilologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)