Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Prawa i Administracji

ul. Arciszewskiego 22 A

76-200 Słupsk

email: sekretariat.ipia@apsl.edu.pl 

tel.: 59 84 05 388

Instytut Prawa i Administracji

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22 A

76-200 Słupsk

email: sekretariat.ipia@apsl.edu.pl 

tel.: 59 84 05 388

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów administracja

  CO POTRAFI ABSOLWENT ADMINISTRACJI?

  Studia pozwolą zrozumieć jak działa administracja, w oparciu o jakie przepisy. Osoba po tych studiach, posiadająca takie wykształcenie potrzebna jest w każdej firmie.

  • Absolwenci administracji posiadają wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji. Student administracji poznaje mechanizmy tworzenia i egzekwowania aktów prawnych i potrafi tę wiedzę praktycznie zastosować. Uczy się analizować podstawowe zjawiska ekonomiczne i procesy społeczno-ekonomiczne. Poznaje zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  • Administracja gospodarcza kładzie nacisk na wiedzę dotyczącą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania instytucjami administracji publicznej, w szczególności instytucjami samorządów lokalnych, gdzie absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego (na przykład wydziałach ds. działalności gospodarczej w urzędzie gminy i miasta, wydziałach ds. funduszy unijnych w urzędach). Posiadają umiejętności potrzebne do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych w szczególności związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków europejskich. Mogą swoje umiejętności zawodowe wykorzystać także w urzędach nadzoru i kontroli (np. kontroli skarbowej, inspekcji pracy, inspekcji handlowej, ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej). Miejscem pracy mogą być agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości, izby gospodarcze, zrzeszenia przedsiębiorców. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach administracyjnych różnych firm działających w gospodarce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny na dyplomie oraz złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów prawo

  Studia prawnicze umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa. Kompetencje te są pożądane we współczesnej gospodarce i życiu społecznym. Wiele obecnie zachodzących zjawisk społeczno-ekonomicznych, ich interpretacja, określanie skutków i potencjalnych korzyści, które one przynoszą, wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy oraz skorzystania z usług w pełni profesjonalnych prawników.

  Wiedza z zakresu prawa przydatna jest zwłaszcza przy wykonywaniu zawodów prawniczych oraz zadań wspierających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za administrowanie państwem, tak na poziomie centralnym jak i terytorialnym.

  Osiągnięcie profesjonalizmu zawodowego opartego na rzetelnej wiedzy prawniczej gwarantują pięcioletnie ‒ jednolite ‒ studia magisterskie na kierunku prawo, o profilu praktycznym. Zdobycie wykwalifikowanych kompetencji z zakresu stosowania i wykładni przepisów prawa sytuuje absolwenta kierunku prawo na dogodnej pozycji rynku pracy.

  Studia prawnicze stwarzają szansę uzyskania przede wszystkim wiedzy praktycznej, ale co niezwykle ważne także kompetencji społecznych dających przyszłemu prawnikowi wyższy stopień pewności i przekonania, iż znajomość prawa potrzebna jest w wielu obszarach życia gospodarczego, państwowego i społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Filip Ocena odpowiedz

Duże wymagania, świetni wykładowcy i prostudencka atmosfera. Gdybym raz jeszcze wybierał, gdzie będę studiować prawo, to ponownie wybrałbym Słupsk.

Studentka prawa AP w Słupsku Ocena odpowiedz

Poziom wykładów jest wysoki. Są świetni profesorowie. Zajęcia mają profil praktyczny. Prowadzą je też sędziowie, adwokaci. Ponieważ uczymy się w małych grupach, jest świetny kontakt z profesorami. Wszyscy wszystkich znają, jest indywidualne podejście do studenta. Studiowałam wcześniej na UG. W Słupsku poziom jest wyższy, a studenci traktowani z dużo większym szacunkiem. Prawo w Słupsku to studia przyjazne dla studenta.