Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 01

fax: 85 745 71 01

e-mail: if@uwb.edu.pl

http://filozofia.uwb.edu.pl/

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 01

fax: 85 745 71 01

e-mail: if@uwb.edu.pl

http://filozofia.uwb.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, kognitywistyka i komunikacja, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. 

  Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA I ETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Idea studiów opiera się na założeniu, że mimo dynamicznego rozwoju nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych i technicznych, wciąż potrzebna – dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek – jest  ogólna i wszechstronna edukacja humanistyczna, w ramach której szuka się odpowiedzi nie tyle na pytanie „jak coś zrobić”, ile na pytanie „dlaczego i po co?”. Fundamentem takiej edukacji jest filozofia, a w jej ramach zwłaszcza etyka.

  Etyka rozumiana jest jako dział filozofii, ale również jako obszar norm, wartości i decyzji, na którym krzyżują się i oddziałują na siebie idee filozoficzne i różne praktyki społeczne, także wierzenia religijne. Studia nie służą nauczaniu jedynie słusznej doktryny moralnej, lecz lepszemu rozumieniu problemów etycznych na podłożu wiedzy filozoficznej, historycznej, społecznej, psychologicznej. Dostarczają pogłębionej wiedzy humanistycznej, ukazując zarówno historyczną genezę różnych idei, jak i ich współczesne znaczenie, w szczególności dla ważnych kwestii i sporów moralnych.

  Program studiów obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i erudycyjną, wiele uwagi poświęca również praktycznym aspektom filozofii – zarówno jej związkom z życiem społeczno-politycznym, jak i jej znaczeniu dla indywidualnych praktyk życiowych.

  Duży nacisk w ramach studiów kładzie się na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym na znajomości języków obcych. Oferowane są lektoraty z dwóch języków obcych do wyboru, przy czym jeden dotyczy języka kontynuowanego, który student powinien opanować przynajmniej na poziomie B2, a drugi języka (nowożytnego lub starożytnego), którego naukę można zacząć od podstaw i który student powinien opanować przynajmniej na poziomie A2. Dodatkowo na ostatnim roku studiów program obejmuje translatorium z wybranego języka obcego (zależnie od ilości chętnych na kurs z  określonego języka).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia i etyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o umyśle, procesach poznawczych i komunikacji – we wszelkich ich funkcjach polegających na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji. Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne (ludzie, zwierzęta) oraz systemy informacyjne wytworzone przez człowieka (sztuczna inteligencja, roboty kognitywne). 

  Kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych.

  Program kształcenia kognitywistyki i komunikacji jest interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty z zakresu humanistyki kognitywnej, kognitywistyki społecznej oraz dyscyplin logiczno-informatycznych.

  W najnowszej wersji programu studiów podkreślono również rolę filozofii kognitywnej zajmującej się analizą filozoficznych aspektów umysłu, poznania i komunikacji, a także osiągnięć sztucznej inteligencji i badań nad mózgiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka i komunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, j. obcy, j. polski, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: