Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Filozofii UWB

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 01

fax: 85 745 71 01

e-mail: if@uwb.edu.pl

http://filozofia.uwb.edu.pl/

Instytut Filozofii UWB

Uniwersytet w Białymstoku

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 01

fax: 85 745 71 01

e-mail: if@uwb.edu.pl

http://filozofia.uwb.edu.pl/

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów filozofia

  Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, kognitywistyka i komunikacja, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. 

  Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych, sztuki, średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA I ETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów filozofia i etyka

  1. Charakterystyka studiów

  • Idea studiów opiera się na założeniu, że mimo dynamicznego rozwoju nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych i technicznych, wciąż potrzebna – dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek – jest  ogólna i wszechstronna edukacja humanistyczna, w ramach której szuka się odpowiedzi nie tyle na pytanie „jak coś zrobić”, ile na pytanie „dlaczego i po co?”. Fundamentem takiej edukacji jest filozofia, a w jej ramach zwłaszcza etyka.
  • Etyka rozumiana jest jako dział filozofii, ale również jako obszar norm, wartości i decyzji, na którym krzyżują się i oddziałują na siebie idee filozoficzne i różne praktyki społeczne, także wierzenia religijne. Studia nie służą nauczaniu jedynie słusznej doktryny moralnej, lecz lepszemu rozumieniu problemów etycznych na podłożu wiedzy filozoficznej, historycznej, społecznej, psychologicznej. Dostarczają pogłębionej wiedzy humanistycznej, ukazując zarówno historyczną genezę różnych idei, jak i ich współczesne znaczenie, w szczególności dla ważnych kwestii i sporów moralnych.
  • Program studiów obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i erudycyjną, wiele uwagi poświęca również praktycznym aspektom filozofii – zarówno jej związkom z życiem społeczno-politycznym, jak i jej znaczeniu dla indywidualnych praktyk życiowych.
  • Duży nacisk w ramach studiów kładzie się na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym na znajomości języków obcych. Oferowane są lektoraty z dwóch języków obcych do wyboru, przy czym jeden dotyczy języka kontynuowanego, który student powinien opanować przynajmniej na poziomie B2, a drugi języka (nowożytnego lub starożytnego), którego naukę można zacząć od podstaw i który student powinien opanować przynajmniej na poziomie A2. Dodatkowo na ostatnim roku studiów program obejmuje translatorium z wybranego języka obcego (zależnie od ilości chętnych na kurs z  określonego języka).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia i etyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów kognitywistyka i komunikacja

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o umyśle, procesach poznawczych i komunikacji – we wszelkich ich funkcjach polegających na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji. Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne (ludzie, zwierzęta) oraz systemy informacyjne wytworzone przez człowieka (sztuczna inteligencja, roboty kognitywne). Kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych.

  Program kształcenia kognitywistyki i komunikacji jest interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty z zakresu humanistyki kognitywnej, kognitywistyki społecznej oraz dyscyplin logiczno-informatycznych.

  W najnowszej wersji programu studiów podkreślono również rolę filozofii kognitywnej zajmującej się analizą filozoficznych aspektów umysłu, poznania i komunikacji, a także osiągnięć sztucznej inteligencji i badań nad mózgiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)