Politechnika Lubelska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

ul. Nadbystrzycka 38 A

20-618 Lublin

tel.: 81 538-42-87

fax: 81 538-46-46

e-mail: we.sekretariat@pollub.pl

http://weii.pollub.pl/

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38 A

20-618 Lublin

tel.: 81 538-42-87

fax: 81 538-46-46

e-mail: we.sekretariat@pollub.pl

http://weii.pollub.pl/

 • ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia inżynierskie. W ramach tej specjalności kształceni są specjaliści ds. sieci komputerowych. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA. Nabyte umiejętności praktyczne, potwierdzone uznanymi certyfikatami, pozwolą na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

  Jako absolwent będziesz umiał:

  • zaprojektować, zintegrować i zarządzać sieciami o różnej skali integracji, zasięgu oraz wielkości,
  • projektować, przeprojektować i wdrożyć sieć komputerową, uwzględniając zagadnienia dotyczące skalowalności, dostępności, wydajności i bezpieczeństwa,
  • dokonać właściwego wyboru protokołu routowania oraz przełączania zgodnie z zapotrzebowaniem rynku z uwzględnieniem sieci VoIP.

  Będziesz również dysponować wiedzą:

  • dotyczącą routingu i przełączania w sieciach komputerowych,
  • umożliwiającą budowanie oraz adresowanie sieci w oparciu o model hierarchiczny, uwzględniając redundancję, modularność, adresowanie IP, bezklasowy routing oraz agregację tras dla sieci klasy Campus oraz Data Center,
  • obejmującą zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci przewodowych i bezprzewodowych,   modelu AAA oraz sieci VPN.

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Elektroenergetyka to oferta kształcenia której celem jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarach elektrotechniki i elektroenergetyki. Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie: instalacji elektrycznych, zabezpieczeń, sterowania, jakości energii, rynku energii, kwalifikacji i uprawnień w pracach w elektroenergetyce, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, a także najnowszych technologii elektroenergetycznych. Uczestnictwo w dwusemestralnych studiach pozwoli słuchaczom, szczególnie absolwentom studiów pokrewnych do elektrotechniki i elektroenergetyki, zdobyć kompetencje przydatne w procesie projektowania i zarządzania dystrybucją energii elektrycznej na stanowiskach pracy związanych z elektroenergetyką. Celem studiów podyplomowych jest także rozwój kompetencji i postaw społecznych, dzięki którym absolwent dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia, pogłębiania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, a w rezultacie nabywa i rozwija umiejętność uczenia się przez całe życie, co jest szczególnie istotne w gospodarce opartej na wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA ENERGOOSZCZĘDNYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • SYSTEMY STEROWANIA I NADZORU W BUDYNKACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą techniczną w obiektach budowlanych. Program obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętych systemów automatyki budynkowej realizującej funkcje inteligentnych instalacji elektrycznych i systemów alarmowych. Wzajemna korelacja i integracja autonomicznych systemów sterowania i nadzoru w nowoczesnych budynkach umożliwia znaczne podniesienie ich walorów użytkowych, ograniczenie kosztów eksploatacji oraz podniesienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tudia podyplomowe Technologie Energii Odnawialnych mają za zadanie kształcenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju technologii energii odnawialnych i ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska i rozwoju społeczności lokalnych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci będą zaznajomieni z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi technologii energii odnawialnych – stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy, oraz rolą odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej i w kraju.

  Dowiedz się więcej

 • TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów ma celu zapoznanie słuchacza z techniką światłowodową, podstawowymi urządzeniami optoelektronicznymi oraz metodami modulacji stosowanymi w telekomunikacji cyfrowej. 

  Zakres tematyczny: 

  • Sieci telekomunikacyjne
  • Podstawy Teleinformatyki
  • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
  • Usługi w sieciach teleinformatycznych
  • Zarządzanie systemami informatycznymi
  • Światłowody i kable światłowodowe
  • Telekomunikacyjne sieci rozległe
  • Modulacje sygnałów i techniki zwielokrotnienia
  • Metrologia światłowodowa
  • Elementy sieci optoelektronicznych
  • Kodowanie informacji

  Dowiedz się więcej

 • WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - TWORZENIE APLIKACJI MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe „Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie aplikacji mobilnych” (WTI-TAM) przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć kompetencje umożliwiające posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i językami do budowy aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne. Studia trwają 2 semestry (240 godzin). Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów i laboratoriów. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela). Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Politechniki Lubelskiej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Kuba Ocena

dzięki zaangażowaniu wykładowców mogłem rozwinąć tutaj swoje zainteresowania

Ulka Ocena

Inżynieria biomedyczna jest niezwykle ciekawym kierunkiem. Nie żałuję w ogóle tego wyboru. Super wykładowcy, zarażają pasją!

Piotrek Ocena

Informatyka jest najlepszym możliwym wyborem, dużo się tutaj nauczycie. Polecam każdemu.

Wiktor Ocena

Dużo nauki, ale mimo wszystko mechatronika to kierunek tutaj godny studiowania ;>

Olek Ocena

Ukończyłem informatykę i bez problemu znalazłem pracę, dzięki dużej ilości zajęć praktycznych. Polecam ;)

Adam Ocena

Dużo praktycznych zajęć, które pozwalają zdobyć doświadczenie i pomagają później w dalszej karierze!