Politechnika Lubelska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

ul. Nadbystrzycka 38 A

20-618 Lublin

tel.: 81 538-42-87

fax: 81 538-46-46

e-mail: we.sekretariat@pollub.pl

http://weii.pollub.pl/

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38 A

20-618 Lublin

tel.: 81 538-42-87

fax: 81 538-46-46

e-mail: we.sekretariat@pollub.pl

http://weii.pollub.pl/

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Lublin - kierunek Elektrotechnika
  Studiując  elektrotechnikę  nabędziesz  praktycznych  umiejętności  projektowania  i  eksploatacji  urządzeń elektrycznych  i  elektronicznych,  komputerowych  systemów  pomiarowych,  automatyki  oraz  napędów mikroprocesorowych. Poznasz tajniki urządzeń sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, w tym odnawialną.
  Dodatkowo będziesz mógł ubiegać się o wymagane przez pracodawców, a wynikające z przepisów prawa energetycznego, branżowe uprawnienia energetyczne grupy 1 w zakresie pomiarów elektrycznych i eksploatacji urządzeń elektrycznych (rokrocznie organizowane są na Wydziale kursy Stowarzyszenia Elektryków Polskich honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej).
  Zdobędziesz wybraną specjalizację z systemów inteligentnych, optoelektronicznych, elektroenergetyki, OZE, napędów  elektrycznych  czy  elektrotechniki  pojazdowej.  Dzięki wszechstronnemu  wykształceniu i rozwiniętym  umiejętnościom  językowym  łatwiej  znajdziesz  pracę zarówno w małych firmach, biurach projektowych, konstrukcyjnych, jak i dużych zakładach przemysłowych w kraju i zagranicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektrotechnologie odnawialnych źródeł energii
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Systemy optoelektroniczne
  • Zrównoważona energetyka
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnologie w medycynie
  • Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
  • Power and measurement

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektrotechnologie odnawialnych źródeł energii
  • Inteligentne technologie w elektrotechnice
  • Systemy optoelektroniczne
  • Zrównoważona energetyka
  • Elektroenergetyka
  • Projektowanie urządzeń elektrycznych
  • Napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
  • Elektrotechnologie w medycynie
  • Inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
  • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych
  • Power and measurement

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi: -wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = (5 x K + 2 x P + R)+ Rk, gdzie: K, P, R – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku studiów, P – na innym kierunku studiów (pokrewnym) z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, R – na pozostałych kierunkach), Rk – oznacza wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniony w zakresie 0-20, którego miernikiem jest kwestionariusz oceny dorobku studiów w zakresie wybranych – kierunkowych przedmiotów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
  Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie.

  Tutaj zrozumiesz działanie współczesnych aplikacji i systemów komputerowych, baz danych oraz nauczysz się ich tworzenia. Będziesz uczestniczył w laboratoriach i brał aktywny udział w realizacji projektów informatycznych, ucząc się pracy w zespole. Zdobędziesz wiedzę w obszarach wytwarzania oprogramowania i jego eksploatacji, tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych, a także projektowania i administrowania sieciami komputerowymi. 
  Podszkolisz język angielski, a dzięki zdobytej wiedzy bez problemu znajdziesz dobrze płatną pracę w zawodzie. Będziesz miał możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych w wiodących lubelskich firmach informatycznych. Będziesz mógł odbyć również praktyki, a nawet część studiów, za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aplikacje internetowe
  • Eksploatacja systemów informatycznych
  • Systemy teleinformatyczne
  • Systemy mobilne i techniki multimedialne
  • Sieci informatyczne
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
  • Mobile application development
  • Mobile systems and information networks
  • Mobile application development for environmental monitoring

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aplikacje internetowe
  • Eksploatacja systemów informatycznych
  • Systemy teleinformatyczne
  • Systemy mobilne i techniki multimedialne
  • Sieci informatyczne
  • Technologie wytwarzania oprogramowania
  • Mobile application development
  • Mobile systems and information networks
  • Mobile application development for environmental monitoring

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi: -wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = (5 x K + 2 x P + R)+ Rk, gdzie: K, P, R – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku studiów, P – na innym kierunku studiów (pokrewnym) z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, R – na pozostałych kierunkach), Rk – oznacza wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniony w zakresie 0-20, którego miernikiem jest kwestionariusz oceny dorobku studiów w zakresie wybranych – kierunkowych przedmiotów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom.

  Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz szeroki zakres zagadnień technologicznych z zakresu elektroniki, informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej czy inżynierii biomateriałów. Poznasz tajniki fizjologii człowieka i dowiesz się jak zaprojektować aparaturę medyczną oraz systemy diagnostyczne i terapeutyczne.

  Będziesz współpracował z lekarzami medycyny w celu integracji i eksploatacji specjalistycznych urządzeń. Szkoląc umiejętności językowe, znajdziesz pracę w pionach technicznych szpitali i jednostek  klinicznych, instytucjach branży medycznej oraz placówkach naukowo-badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zyskasz zawód z przyszłością i będziesz brał udział w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
  • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
  • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawę kwalifikacji stanowi: -wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = (5 x K + 2 x P + R)+ Rk, gdzie: K, P, R – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku studiów, P – na innym kierunku studiów (pokrewnym) z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, R – na pozostałych kierunkach), Rk – oznacza wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniony w zakresie 0-20, którego miernikiem jest kwestionariusz oceny dorobku studiów w zakresie wybranych – kierunkowych przedmiotów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Inżynieria multimediów jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym wiedzę z obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych.

  To kierunek skierowany do młodych ludzi z pasją i szansą zdobycia umiejętności obsługi nowoczesnej elektroniki wykorzystywanej w projektach artystycznych, użytkowych i w zakresie technik multimedialnych działających w sferze marketingu. Tu nauczysz się w jaki sposób tworzyć oprogramowanie, przetwarzać pliki graficzne i formy multimedialne oraz zapoznasz się z grafiką komputerową i zasadami tworzenia animacji.

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu projektowania i użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetleniowych, audiowizualnych. Dowiesz się, jak tworzyć multimedialne aplikacje i prezentacje, a także jak realizować różne formy nagrań audio-wizualnych przy wykorzystaniu sprzętu i narzędzi dostępnych w studiach telewizyjno-radiowych. Co więcej, nabędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach.

  Dzięki zróżnicowanej ofercie modułów w toku kształcenia będziesz miał szansę zdobycia różnorodnych umiejętności i rozwijania się na kilku polach jednocześnie, co z pewnością zaprocentuje w Twojej inżynierskiej karierze zawodowej.

  Studia przygotują Cię do pracy m.in. na stanowiskach: projektanta (np. systemów zasilających, oprogramowania, instalacji multimedialnych), serwisanta urządzeń i systemów multimedialnych, inżyniera obsługi studia, realizatora (np. dźwięku, obrazu i multimediów), montażysty form multimedialnych, inżyniera multimediów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria multimediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Tu zdobędziesz gruntowną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz programowania, czyli najatrakcyjniejsze umiejętności dla przyszłego pracodawcy.

  INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE to znakomity start dla tych, którzy chcieliby nabyć umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej realizacji instalacji i urządzeń elektrycznych, cyfrowych systemów sterowania, sieci elektroenergetycznych, a także programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych.

  Studia przygotowują Cię do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w biurach projektowych działających w obszarze elektrotechniki, automatyki i informatyki, m.in. na stanowiskach: programista systemów informatyki i automatyki przemysłowej, inżynier programowania przemysłowego, specjalista informatyk, konsultant ds. technicznych, inżynier zarządzający sieciami przemysłowymi, inżynier ds. produkcji, inżynier utrzymania ruchu, serwisant, inżynier konstruktor, projektant systemów sterowania maszyn, projektant i programista urządzeń mikroprocesorowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Uczelnie Lublin - kierunek Mechatronika

  Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin.

  Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Nauczysz się integrować ją przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów. Będziesz brał udział w ciekawych laboratoriach i ćwiczeniach projektowych.
  Dostaniesz szansę rozwinięcia umiejętności językowych. Wszechstronność tego kierunku pozwoli Ci otrzymać pracę w różnych gałęziach przemysłu m.in. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika samochodowa
  • Systemy mobilne w mechatronice

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika samochodowa
  • Systemy mobilne w mechatronice

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: -konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów lub -rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów pod względem formalnym

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Opinie (6)

Kuba Ocena

dzięki zaangażowaniu wykładowców mogłem rozwinąć tutaj swoje zainteresowania

Ulka Ocena

Inżynieria biomedyczna jest niezwykle ciekawym kierunkiem. Nie żałuję w ogóle tego wyboru. Super wykładowcy, zarażają pasją!

Piotrek Ocena

Informatyka jest najlepszym możliwym wyborem, dużo się tutaj nauczycie. Polecam każdemu.

Wiktor Ocena

Dużo nauki, ale mimo wszystko mechatronika to kierunek tutaj godny studiowania ;>

Olek Ocena

Ukończyłem informatykę i bez problemu znalazłem pracę, dzięki dużej ilości zajęć praktycznych. Polecam ;)

Adam Ocena

Dużo praktycznych zajęć, które pozwalają zdobyć doświadczenie i pomagają później w dalszej karierze!