Politechnika Świętokrzyska

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 850

fax. 41 34 24 860

e-mail: wisge@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 850

fax. 41 34 24 860

e-mail: wisge@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Geodezja i kartografia
  Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu geomatyki i jej dziedzin, takich jak: pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, kataster i gospodarka nieruchomościami. Posiadają umiejętności wykonywania typowych obliczeń geodezyjnych, m.in. rachunek współrzędnych, transformacje układów, podział nieruchomości, posługiwania się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (GPS, tachimetry elektroniczne) i znajomość technik komputerowych z typowym oprogramowaniem geodezyjnym. Przygotowani są do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Potrafią wykonywać pomiary katastralne i regulacje stanów prawnych nieruchomości. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie. Mogą również ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwenci są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji lokalnej i centralnej, biurach projektowych oraz instytucjach naukowobadawczych. Absolwenci posiadają umiejętność posługiwania się literaturą fachową, znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest bycie absolwentem z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych; różnice programowe wyznacza Dziekan na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt ECTS.

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Odnawialne źródła energii
  Absolwent będzie posiadał umiejętności w projektowaniu i wykonawstwie systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych i wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Będzie posiadał ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie. Będzie przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do planowania i projektowania instalacji OZE w oparciu o miejscowe ekologiczne źródła. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych. Będą mogli być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach specjalizujących się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, problematyki energetycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Paweł Ocena

Wybierając kierunek studiów kierowałem się tym, czy przed dyscypliną kształcenia rysuje się przyszłość. W przypadku odnawialnych źródeł energii odpowiedź może być tylko jedna. A dlaczego wybrałem studia na Politechnice Świętokrzyskiej? Dlatego, że należy do czołówki polskiego kształcenia i uzyskany dyplom bardzo wiele znaczy na rynku pracy

Patrycja Ocena

Politechnika Świętokrzyska to miejsce, w którym każdy nastawiony na wiedzę i umiejętności otrzyma wszystkie narzędzia, aby je zdobyć i rozwijać.

roman Ocena

studiowałem geodezję, jeśli szukasz studiów lekkich i przyjemnych to polecam śmiało. Obecnie pracuję w znanej sieci dyskontów.