Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii studia - kierunek studiów

Z nowościami, które rewolucjonizują nasze funkcjonowanie w rzeczywistości bywa różnie: czasem budzą natychmiastową fascynację, innym razem stają się chwilowymi modami; podchodzimy do nich z ostrożnością i dystansem lub wolimy nie podchodzić w ogóle, w obawie przed zmianami oraz przed tym, co ze sobą niosą. Polskie protesty wokół elektrowni wiatrowych są znakomitym przykładem ostatniego z wymienionych typów reakcji i prowokują do zastanowienia się nad stanem wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Okazuje się, że w tym temacie nie mamy się czym chwalić – daleko nam do rozumienia znaczenia, jakie niesie ze sobą energia odnawialna, gdyż większość z nas nie jest w stanie nawet wymienić żadnego z jej źródeł. Tym ważniejszą staje się kwestia kształcenia wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do tego, by projektować i zaszczepiać nowoczesne rozwiązania związane z OZE oraz dbać o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

Jeśli masz ścisły umysł, ale nie chciałbyś zamykać swoich umiejętności w świecie teorii, zależy Ci na zawodzie wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki, stan środowiska naturalnego nie jest Ci obojętny i widzisz konieczność wspierania tych projektów, które ograniczają ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, studia na kierunku odnawialne źródła energii powinny znaleźć się w polu Twoich edukacyjnych zainteresowań.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By w pełni zrozumieć zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, opanujesz podstawy trzech dziedzin nauki, które mogą okazać się przydatne w pracy przyszłego inżyniera – będą to matematyka, fizyka i chemia. Przyjrzysz się procesowi wytwarzania energii elektrycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zapoznasz się z klasyfikacją odpadów oraz nowoczesnymi metodami ich utylizowania i ponownego wykorzystywania. Będziesz potrafił skorzystać z narzędzi inżynierii procesowej, opanujesz podstawy meteorologii, zapoznasz się z hydrologią i hydrogeologią. By w przyszłości przykładać rękę do praktycznego zarządzania odnawialnymi źródłami energii i projektowania związanych z nimi rozwiązań, przewertujesz zagadnienia mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, weźmiesz udział w kursie grafiki inżynierskiej oraz w zajęciach z projektowania instalacji OZE i GO. Wiedzę merytoryczną na temat odnawialnych źródeł energii uzupełnisz o podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, prawa oraz edukacji ekologicznej. Przygotujesz się ponadto do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku odnawialne źródła energii? Wykształcenie inżynierskie, podparte solidną porcją praktyki i wymiernymi umiejętnościami, otworzy przed Tobą drzwi firm i przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem – na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Twoje kompetencje z pewnością okażą się cenne dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, szczególnie dla tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli pracownika administracji rządowej i samorządowej lub na stanowisku specjalistyczno-doradczym wspierającym działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, biologia, geografia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Kierunek odnawialne źródła energii prowadzony jest przez:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując odnawialne źródła energii?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, chemii i fizyki
 • rozumienia procesów wytwarzania energii elektrycznej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji obiektów służących do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
 • podstaw prawa i ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania OZE i GO w Polsce i na świecie
 • meteorologii
 • hydrologii i hydrogeologii
 • metod klasyfikowania odpadów
 • nowoczesnych metod utylizowania i recyklingu odpadów
 • narzędzi inżynierii procesowej i mechaniki technicznej
 • metod analitycznych i symulacyjnych wspierających pracę naukową inżyniera działającego w obszarze OZE i GO
 • wytrzymałości materiałów
 • grafiki inżynierskiej
 • edukacji ekologicznej
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii?

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • doradca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowania odpadami, zatrudniany przez firmy i przedsiębiorstwa inwestujące w nowoczesne rozwiązania energetyczne
 • organizacjach i fundacjach proekologicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Komentarze (0)