Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii studia - kierunek studiów

Z nowościami, które rewolucjonizują nasze funkcjonowanie w rzeczywistości bywa różnie: czasem budzą natychmiastową fascynację, innym razem stają się chwilowymi modami; podchodzimy do nich z ostrożnością i dystansem lub wolimy nie podchodzić w ogóle, w obawie przed zmianami oraz przed tym, co ze sobą niosą. Polskie protesty wokół elektrowni wiatrowych są znakomitym przykładem ostatniego z wymienionych typów reakcji i prowokują do zastanowienia się nad stanem wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Okazuje się, że w tym temacie nie mamy się czym chwalić – daleko nam do rozumienia znaczenia, jakie niesie ze sobą energia odnawialna, gdyż większość z nas nie jest w stanie nawet wymienić żadnego z jej źródeł. Tym ważniejszą staje się kwestia kształcenia wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do tego, by projektować i zaszczepiać nowoczesne rozwiązania związane z OZE oraz dbać o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz ścisły umysł, ale nie chciałbyś zamykać swoich umiejętności w świecie teorii, zależy Ci na zawodzie wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki, stan środowiska naturalnego nie jest Ci obojętny i widzisz konieczność wspierania tych projektów, które ograniczają ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, studia na kierunku odnawialne źródła energii powinny znaleźć się w polu Twoich edukacyjnych zainteresowań.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By w pełni zrozumieć zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, opanujesz podstawy trzech dziedzin nauki, które mogą okazać się przydatne w pracy przyszłego inżyniera – będą to matematyka, fizyka i chemia. Przyjrzysz się procesowi wytwarzania energii elektrycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zapoznasz się z klasyfikacją odpadów oraz nowoczesnymi metodami ich utylizowania i ponownego wykorzystywania. Będziesz potrafił skorzystać z narzędzi inżynierii procesowej, opanujesz podstawy meteorologii, zapoznasz się z hydrologią i hydrogeologią. By w przyszłości przykładać rękę do praktycznego zarządzania odnawialnymi źródłami energii i projektowania związanych z nimi rozwiązań, przewertujesz zagadnienia mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, weźmiesz udział w kursie grafiki inżynierskiej oraz w zajęciach z projektowania instalacji OZE i GO. Wiedzę merytoryczną na temat odnawialnych źródeł energii uzupełnisz o podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, prawa oraz edukacji ekologicznej. Przygotujesz się ponadto do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować, kiedy ukończysz studia na kierunku odnawialne źródła energii? Wykształcenie inżynierskie, podparte solidną porcją praktyki i wymiernymi umiejętnościami, otworzy przed Tobą drzwi firm i przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem – na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Twoje kompetencje z pewnością okażą się cenne dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, szczególnie dla tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli pracownika administracji rządowej i samorządowej lub na stanowisku specjalistyczno-doradczym wspierającym działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, biologia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Energetyka  stopień: (I)  (II)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  stopień: (I)  (II)

Wydział Mechaniczny  stopień: (I)  (II)

Wydziały Oceanotechniki i Okrętownictwa  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku energetyka (wydział elektrotechniki i automatyki)

POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Specjalności na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalności na kierunku fizyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.05.2020
do 24.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 12.09.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 25.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.08.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 07.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Termin rekrutacji I stopnia:
od 06.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 06.06.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 22.09.2020
do 05.10.2020
Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 11.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.05.2020
do 13.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 08.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując odnawialne źródła energii?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, chemii i fizyki
 • rozumienia procesów wytwarzania energii elektrycznej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji obiektów służących do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
 • podstaw prawa i ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania OZE i GO w Polsce i na świecie
 • meteorologii
 • hydrologii i hydrogeologii
 • metod klasyfikowania odpadów
 • nowoczesnych metod utylizowania i recyklingu odpadów
 • narzędzi inżynierii procesowej i mechaniki technicznej
 • metod analitycznych i symulacyjnych wspierających pracę naukową inżyniera działającego w obszarze OZE i GO
 • wytrzymałości materiałów
 • grafiki inżynierskiej
 • edukacji ekologicznej
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA NIESTACJONARNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku odnawialne źródła energii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA I STOPNIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku odnawialne źródła energii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek odnawialne źródła energii na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
170,1
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii?

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • doradca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowania odpadami, zatrudniany przez firmy i przedsiębiorstwa inwestujące w nowoczesne rozwiązania energetyczne
 • organizacjach i fundacjach proekologicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Komentarze (0)