Politechnika Świętokrzyska

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów automatyka i robotyka
  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe.
  Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.
  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia
  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.
  Są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka maszyn i procesów
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka maszyn i procesów
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów informatyka przemysłowa

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

  Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowana do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie procesów technologicznych
  • Komputerowe systemy przemysłowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie procesów technologicznych
  • Komputerowe systemy przemysłowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Kształcenie studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wymagane na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistów w zakresie kryminologii i kryminalistyki.

  Absolwenci będą specjalistami w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i kryminologii. Będą posiadać umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń i awarii – prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania działań ratowniczych, oraz dysponować wiedzą obejmującą projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania instrukcji BHP.

  Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz służbach mundurowych. W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo pracy i transportu
  • Inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  • Kryminologia i kryminalistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo pracy i transportu
  • Inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  • Kryminologia i kryminalistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który ma ok. 90-procentowy udział w transporcie towarów w Polsce.

  Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i inżynierii ruchu transportowego. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisów diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie technik komputerowych i teleinformatycznych do zarządzania firmą, znajomość nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych.

  Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

  W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, wymagany przez ustawodawstwo Unii Europejskiej dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środków transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Kielce - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
  Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych.

  Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi.

  Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci dzięki dużej wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych.

  Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  • Samochody i ciągniki
  • Systemy cad/cae
  • Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  • Samochody i ciągniki
  • Systemy cad/cae
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne
  • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Samochody i ciągniki
  • Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Samochody i ciągniki
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne
  • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów wzornictwo przemysłowe

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych.

  Nabywają kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży ogólnoprzemysłowej, a także w małych i mikroprzedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów.

  Absolwenci kierunku potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowane technologie wytwarzania
  • Projektowanie form przemysłowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)