al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 420,

fax: 41 34 48 698

e-mail: wmibm@tu.kielce.pl; 

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-mechatroniki-i-budowy-maszyn/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Kielce - kierunek Automatyka i robotyka

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe.

  Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.

  Są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka maszyn i procesów
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka maszyn i procesów
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Komputerowe systemy sterowania i pomiarów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

  Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowana do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

  W trakcie studiowania w zakresie programowania procesów technologicznych studenci zapoznają się z tematyką obejmującą:
  – programowanie i obsługę sterowania CNC,
  – programowanie procesów obróbki laserowej, plazmowej i procesów spawalniczych,
  – komputerowe wspomaganie technologii produkcji wyrobów metalowych, dynamiki przepływów i wymiany ciepła, procesów formowania kompozytów,
  – nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej,
  – automatyzację i robotyzację produkcji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie procesów technologicznych
  • Komputerowe systemy przemysłowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie procesów technologicznych
  • Komputerowe systemy przemysłowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Kształcenie studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wymagane na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistów w zakresie kryminologii i kryminalistyki. Absolwenci będą specjalistami w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i kryminologii.

  Będą posiadać umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń i awarii – prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania działań ratowniczych, oraz dysponować wiedzą obejmującą projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania instrukcji BHP. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz służbach mundurowych. W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo pracy i transportu
  • Inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  • Kryminologia i kryminalistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo pracy i transportu
  • Inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  • Kryminologia i kryminalistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który ma ok. 90-procentowy udział w transporcie towarów w Polsce.

  Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i inżynierii ruchu transportowego. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisów diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie technik komputerowych i teleinformatycznych do zarządzania firmą, znajomość nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych.

  Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

  W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, wymagany przez ustawodawstwo Unii Europejskiej dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i spedycja
  • Transport samochodowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środków transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Uczelnie Kielce - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
  Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych.

  Otrzymują wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi.

  Nabywają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania i technologii wytwarzania, a także organizacji i zarządzania.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci dzięki dużej wiedzy ogólnej i technicznej oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich) są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych.

  Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  • Samochody i ciągniki
  • Systemy cad/cae
  • Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  • Samochody i ciągniki
  • Systemy cad/cae
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne
  • Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
  • Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
  • Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  • Samochody i ciągniki
  • Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
  • Uzbrojenie i techniki informatyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Kielce - kierunek Wzornictwo przemysłowe

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych.

  Nabywają kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży ogólnoprzemysłowej, a także w małych i mikroprzedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów.

  Absolwenci kierunku potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowane technologie wytwarzania
  • Projektowanie form przemysłowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Opinie (0)