• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów architektura krajobrazu

  Twoja wyobraźnia nie ma granic? Jeśli granice, to tylko te wytyczane na planach? A Twoje plany nigdy nie są przypadkowe? Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi doświadczeni wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU. Na tym kierunku studiów nauczysz się pracy projektowej przy realizacjach w zakresie kształtowania krajobrazu. Twoje projekty dotyczyć będą parków narodowych, krajobrazowych i obszarów prawnie chronionych, oraz parków i ogrodów.

  Podczas studiów zapoznasz się nie tylko z przedmiotami projektowymi jak architektura, budownictwo czy planowanie przestrzenne, ale również ze sztukami plastycznymi – rysunkiem odręcznym, grafiką czy rzeźbą. Miejscowe plany zagospodarowania, podkłady geodezyjne, inwentaryzacje dendrologiczne, programy projektowe i graficzne przesłonią Ci cały świat.  Wybierz kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU i zacznij zmieniać swoje otoczenie!

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura zieleni we wnętrzach
  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Doskonale wiesz, że w życiu każdy potrzebuje przestrzeni? Posiadasz wrodzony dar przekonywania? Rozmowy z Tobą nigdy nie kończą się tylko na planowaniu? Wiele pytań, jedna odpowiedź: na UPWr wszystkiego Cię nauczymy! Nasi doświadczeni wykładowcy wykwalifikują Cię we wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ. Jeśli interesuje Cię planowanie przestrzenne, zasady projektowania, ekonomia i fundusze unijne, a także chciałbyś mieć realny wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej samorządów terytorialnych i strategii rozwoju gmin – ten kierunek jest dla Ciebie!

  W toku studiów nauczymy Cię m.in. programowania  i analiz społeczno-gospodarczych oraz przestrzennego rozwoju regionów i miast, gospodarki gruntami, wszelkich niezbędnych zagadnień ekonomicznych, a także elementów związanych z ochroną środowiska i ekorozwojem. Zebrana wiedza umożliwi Ci nowoczesne podejście do gospodarki przestrzennej. Nie zamykaj się na swoje pomysły. Wybierz kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA i otwórz się na nowe możliwości!

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka społeczno-gospodarcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rynek nieruchomości
  • Zarządzanie przestrzenią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, geografia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)