Dodaj do ulubionych

INFORMATICS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Informatics to studia licencjackie lub inżynierskie , których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Informatics to studia, które realizują program z zakresu nauk ścisłych, technicznych i informatycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat grafiki komputerowej, programowania czy tworzenia baz danych. Ponadto nauczą się projektować aplikacje mobilne oraz strony internetowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w prężnie rozwijającej się branży IT, szczególnie w zawodzie programisty, projektanta stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Dobrym rozwiązaniem może być wykonywanie zawodu grafika komputerowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed aplikacją na kierunek informatics należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi, które mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatics to:

  • matematyka,
  • informatyka,
  • fizyka

Dodatkowo, kandydaci muszą przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub zdać maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 60%.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Informatics stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Informatics stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatics

UCZELNIE, GDZIE INFORMATICS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Control, electronic and information engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku control, electronic and information engineering

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Jednostka prowadząca

Bioinformatics stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bioinformatics

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Informatyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka techniczna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.08.2021
do 03.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATICS?

Obecnie studia informatyczne zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków. Obecnie, w dobie informatyzacji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Ich kształceniem zajmuje się kierunek informatics. Studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, technicznych i matematycznych. Ponadto zdobędą kompleksowe przygotowania zawodowe, co zwiększy ich szanse na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatics możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek informatics zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ścisłych oraz technicznych. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z matematyką dyskretną, geometrią, analityką komputerową czy algebrą. Podczas zajęć na powyższym kierunku, studenci zdobędą również szereg cennych umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się projektowania i tworzenia baz danych.

Ponadto zdobędą umiejętność programowania w wybranych językach. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób projektować i zarządzać stronami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi. Ważnym elementem kształcenia będzie również doskonalenie zdolności z obszaru grafiki komputerowej. Studenci rozwiną również zdolności językowe i nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATICS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATICS?

Studia na kierunku informatics trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku informatics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATICS STUDIA I STOPNIA

INFORMATICS STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATICS?

Absolwenci kierunku informatics, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w branży IT. Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w zawodzie programisty, analityka komputerowego, projektanta stron internetowych czy twórców aplikacji mobilnych.

  • Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatics:
  • programista
  • analityk komputerowy
  • projektant stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • nauczyciel informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  • własna działalność gospodarcza

Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATICS

Komentarze (0)