ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Proces kształcenia studentów Katedry Architektury Wnętrz jest oparty na wieloletnich doświadczeniach, podlega jednakże ciągłej dyskusji i modyfikacjom pozwalającym na zapewnieniu absolwentom możliwości sprawnego poruszania się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Realizowany poprzez ćwiczenia i zadania semestralne program prowadzi poprzez coraz to bardziej złożone problemy projektowe aż do wieńczącej kształcenie pracy dyplomowej. Podczas realizacji procesu dydaktycznego studenci nie tylko rozwiązują podstawowe problemy projektowe związane z formą, funkcją i ergonomią, ale także, w miarę możliwości, zaznajamiają się z konstrukcją i technologią. Studenci Architektury Wnętrz po drugi roku studiów mają możliwość wyboru jednej spośród czterech kierunkowych pracowni projektowych. Na wzrost indywidualizacji kształcenia mają wpływ kontakty z innymi uczelniami oraz stypendia zagraniczne, dostępne zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W szczególnych przypadkach studenci obu form studiów mogą ubiegać się o przyznanie indywidualnego toku studiów. Decyzja leży w gestii Rady Wydziału. W zależności od koncepcji prowadzącego zajęcia wzbogacone są o wykłady i spotkania za specjalistami z różnych dziedzin, pokazy nowych technologii, pokazy filmów, czy uczestnictwo w imprezach wystawienniczych i targowych. Studenci biorą udział w konkursach, warsztatach projektowych. Studenci zdobywają potrzebne informacje i zapoznają się z najnowszymi trendami poprzez korzystanie ze stałego dostępu do sieci internetowej. Do prezentacji prac wykorzystywane są zarówno najnowsze metody wizualizacji komputerowej 2D i 3D, jak i tradycyjne metody budowania modeli i makiet. Do tego celu do dyspozycji katedry jest stale rozbudowywana pracownia realizacyjna, wyposażona w narzędzia i elektronarzędzia ręczne oraz stolarnia i pracownia metalu z fachową obsługą. Duże znaczenie przywiązuje się do kształcenia ogólnoplastycznego. Jest ono czynnikiem wzbogacającym świadomość i kulturę artystyczną przyszłych projektantów. Program tych pracowni, wchodzących w skład struktury wydziału, jest podporządkowany ogólnym założeniom. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Archietktura wnętrz jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego  dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • SCENOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent powinien dysponować wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki oraz mieć świadomość estetyczną i etyczną. Powinien posiadać wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości scenograficznej. Powinien umieć korzystać z zasobów bibliotecznych i ikonograficznych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy pod kierunkiem zawodowego scenografa w: filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Wzornictwa Przemysłowego. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania kinetycznego, projektowania komunikatów wizualnych i złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowao, projektowania narzędzi i stanowisk pracy. Ponadto studenci nabywają umiejętności z zakresu grafiki użytkowej, technik poligraficznych, a także prezentacji projektów. Studia mają charakter fakultatywny, studiujący mogą zmieniad pracownie w ciągu studiów, projektując tym samym własna ścieżkę edukacyjną, dokonują indywidualnego wyboru specjalności dyplomowej. Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełniane kreacją plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest:

  • Egzamin z rysunku
  • Egzamin z malarstwa
  • Egzamin kierunkowy
  • Rozmowa z kandydatem

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

beata Ocena

Pani Małgosia polecajac mi te studia mówiła, że poczucie wieku to bardzo subiektywna sprawa a tak poza tym kobieta ma zawsze 21 lat i powinna spełniać swoje marzenia. Moim marzeniem było ASP ale los rzucił mnie w objęcia innego kierunku. Powróciłam więc do realizacji marzeń, hobby, nie bardzo wierząc w swoje umiejetności. Te studia udowodniły mi, że warto uwierzyć w siebie. Pracownia witrażu pochłoneła mnie całkowicie. Studia i kierunek godny polecenia.

Sylwia Ocena

Fantastyczne studia! Zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa prowadzone kreatywnie, zacieraja się różnice wiekowe i poziom umiejetności. Malowanie w takt muzyki:) Do tego poznawanie Akademii w różnych odsłonach, porzez jej pracownie na wszystkich wydziałach. na drugim roku trudny wybór bo chciałoby się wszystko dotknąć :) Do tego miła atmosfera plenery, wycieczki. Jestem słuchaczką mega zadowoloną