• BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Idealny kandydat

  • jest sprawny fizycznie
  • interesuje się zagadnieniami w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
  • planuje pracować w instytucjach zajmujących się realizacją polityki bezpieczeństwa, polityki prozdrowotnej, doradztwem lub upowszechnianiem wiedzy z zakresu  aktywności fizycznej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa
  • Zarządzanie w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa
  • Zarządzanie w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne jest: odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia we Wrocławiu - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- kierunek studiów sport

  IDEALNY KANDYDAT:
  - jest sprawny fizycznie,
  - interesuje się zagadnieniami w obszarze sportu,
  - ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

  ABSOLWENT:

  - pracuje jako trener sportowy lub menedżer sportu, w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport,
  - samodzielnie rozwiązuje problemy związane z organizacją oraz prowadzeniem treningów,
  - zna i potrafi wprowadzać zasady przygotowania motorycznego sportowców,
  - zna zasady rządzące sportem i organizacją sportu,
  - potrafi przekazać wiedzę i informacje,
  - potrafi promować sport i rekreację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Trener

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Sport paraolimpijski
  • Menedżer organizacji sportowej
  • Odnowa biologiczna w sporcie
  • żywienie i suplementacja w sporcie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Trener

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Trener
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Sport paraolimpijski
  • Menedżer organizacji sportowej
  • Odnowa biologiczna w sporcie
  • żywienie i suplementacja w sporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I° stopnia na dowolnym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia we Wrocławiu - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- kierunek studiów turystyka i rekreacja

  IDEALNY KANDYDAT:
  - jest ciekawy świata,
  - potrafi pracować z grupą,
  - swobodnie nawiązuje kontakty,
  - potrafi szybko podejmować trudne decyzje.


  ABSOLWENT:
  - pracuje jako:
  opiekun osób i grup turystycznych,
  menedżer projektów turystycznych i rekreacyjnych,
  instruktor różnorodnych aktywności ruchowych,
  specjalista w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
  specjalista administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach społecznych,
  - prowadzi własne biuro podróży, agencję podróży, firmę specjalizującą się w organizacji turystyki i rekreacji,
  - projektuje i wdraża oferty turystyczne i rekreacyjne,
  - zarządza zespołem,
  - zna prawa ekonomii i sprawnie posługuje się językiem obcym,
  - na poziomie licencjackim uzyskał stopnie instruktorskie ze specjalizacji rekreacyjnych i sportowych,
  - posiada praktyczne kompetencje do bycia opiekunem, animatorem, liderem, instruktorem, trenerem oraz menedżerem w różnych dziedzinach z obszaru turystycznego i rekreacyjnego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animator turystyki aktywnej
  • Trener sportów rekreacyjnych
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer usług turystycznych
  • Menedżer usług rekreacyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animator turystyki aktywnej
  • Trener sportów rekreacyjnych
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer usług turystycznych
  • Menedżer usług rekreacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Wrocław - kierunek Wychowanie fizyczne

  IDEALNY KANDYDAT
  - posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
  - jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
  - jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

  ABSOLWENT

  - może zostać nauczycielem, trenerem, instruktorem,
  - może pracować w szkole, siłowni, klubie fitness, prowadzić własną działalność, być trenerem osobistym a także zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach,  zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  - jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej,
  - posiada umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
  - potrafi współpracować i współdziałać ze specjalistami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w oświacie
  • Gerokinezjologia
  • Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w oświacie
  • Gerokinezjologia
  • Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

student. Ocena odpowiedz

Najgorsza uczelnia jaką można wybrać. Przy naborze na dany kierunek nie ma konkretnych informacji na temat systemu kształcenia, liczby zjazdów i ich częstotliwości. Nikt nie liczy się ze studentami. Na nowych kierunkach studenci są traktowani jak króliki doświadczalne, o czym są wręcz jawnie informowani. Ewentualne skargi nie mają większego znaczenia, ponieważ władze uczelni uważają się za najmądrzejsze i nie biorą ich pod uwagę. Z resztą większość wykładowców również się za takich uważa. Tam student ma niestety tylko same obowiązki, żadnych praw. Sesja czasami trwa 1 weekend, a ewentualne poprawki trzeba robić kosztem innych zajęć. Przeważnie w trakcie trwania nauki jest przynajmniej jeden aneks podnoszący opłatę za studia, o czym studenci dowiadują się dosłownie przed samą wpłatą za kolejny semestr. Uczelnia jest nastawiona po prostu na ściąganie pieniędzy od studentów, w każdy możliwy sposób, a nie na dobre wykształcenie swoich podopiecznych. Ogólnie strata czasu i pieniędzy. Nie polecam uczelni.

Student AWF Ocena odpowiedz

Wykładowcy którzy pracują na uczelni nie są w ogóle obiektywni , nie wstawiają się na konsultacje, zgłoszenie skargi na jakiego kol wiek wykładowce grozi dużo większym pogorszeniem sytuacji , brak szacunku do studenta ! Nie polecam tej uczelni !!

rambo Ocena odpowiedz

wybrałem studia wychowanie fizyczne bo nie wiedziałem co chcę dalej w życiu robić, a uczyć mi się nie chciało. Pewnie będę panem od WF i będę trenował gimbazę