Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ×

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

 tel. 71 347 3101, 71 347 3114

fax 71 347-31-81

http://www.awf.wroc.pl

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

NIE

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl – eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
2. świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
3. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku zaświadczenie (formularze dostępne w systemie rekrutacyjnym),
4. kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
5. jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (niezbędna przy rejestracji elektronicznej),
6. dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
7.* przy rekrutacji na kierunek sport, specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie o trenowaniu sportu przez minimum 3 lata.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

1. osobiście
2. przez osobę trzecią, która ma upoważnienie notarialne
3. może to zrobić osoba trzecia, ale nie mając upoważnienia notarialnego nie udzielimy jej żadnej odpowiedzi
4. pocztą - w tym przypadku dokumenty mogą nie dojść na czas
Dokumenty należy złożyć na Uczelni w budynku P4, na terenie campusu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (miejsce to jest oznaczone na google maps jako Biuro Rekrutacji AWF Wrocław)

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Odpowiedź znajduje się w poprzednim pytaniu.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma takiej konieczności, chyba że chodzi o upoważnienie notarialne osoby trzeciej do wykonywania wszystkich czynności w zakresie rekrutacji.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Odpowiedź znajduje się wcześniej

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dokumenty składają jedynie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, o czym będą poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur pobieramy samodzielnie, chyba że kandydat wcześniej zastrzegł sobie taką możliwość.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Jest taka możliwość.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego w latach szkolnych począwszy od 2016/17 przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Przyjmowani są kandydaci z największą ilością punktów - nie ma progów punktowych. Co roku są to inne wyniki. Ilość osób przyjętych jest uzależniona od ilości miejsc oferowanych na konkretnym kierunku. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Pojawi się komunikat w systemie rekrutacyjnym. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, ale należy to zrobić, kiedy system rekrutacyjny jest odblokowany. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia musi złożyć komplet dokumentów w określonym terminie oraz muszą się zgadzać jego wyniki punktowe. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W formie przelewu on-line. Numer konta jest indywidualnie przypisany do danego kandydata, jednak nie należy tego robić na ostatnią chwilę, gdyż płatność na koncie kandydata nie jest zaczytana automatycznie - przelew musi dotrzeć do Uczelni, a następnie zostać zaksięgowany.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię i nazwisko kandydata

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Szczegółowy terminarz będzie podany na stronie w zakładce rekrutacja.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Numer konta, z którego wpływają środki nie ma znaczenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W zależności od kierunku, na który się kandyduje:

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

KIERUNEK FIZJOTERAPIA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki

KIERUNKEK KOSMETOLOGIA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii


WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE

KIERUNEK SPORT* – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii
*Dodatkowo w postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Musi być podstawa do przyjęcia - szczegółowa lista przedmiotów jest w podana w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Kandydat wybiera spośród listy przedmiotów, te które zdaje na maturze. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Przeniesienie jest możliwe po pierwszy roku studiów, pomiędzy tymi samymi kierunkami na różnych Uczelniach. Procedura jest prowadzona przez Dziekanaty - jest to decyzja indywidualna Dziekana danego Wydziału zależy od ilości miejsc na kierunku i po przeanalizowaniu programu zrealizowanego na innej uczelni. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Od pierwszego czerwca rusza rejestracja elektroniczna i od tej pory można wgrywać zdjęcie rekrutacyjne (później będzie to zdjęcie do legitymacji studenckiej). Parametry techniczne będą podane w systemie. Zdjęcie musi być zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz aktualne. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Wychowania Fizycznego - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Archiwum

Opinie (5)

Inka Ocena odpowiedz

DRAMAT! Władze uczelni z jakiś niezrozumiałych powodów wybrały kierunek autodestrukcji. Jakby się zamknęli w jakiejś otoczce innego wymiaru, gdzie nie widać nie słychać tylko być. Z roku na rok coraz mniej chętnych na studia - jakiś powód więc jest a reakcji żadnej! Z dobrej, specjalistycznej uczelni zrobił się jakiś ogólnokształcący gniot, który w efekcie nie przynosi ani chluby nikomu ani pożytku absolwentom. Już czas by zweryfikować to co od lat zgłaszają studenci i wreszcie wrócić na właściwe tory. A nie podcinać skrzydła i wciskać tony niepotrzebnych treści młodym ludziom, którzy przyszli z nadzieją na rozwój.

Kazik Ocena odpowiedz

Do czego ta Uczelnia zmierza. W porównaniu do tego co było jeszcze 15 lat temu , a to co jest obecnie to to pogrzeb tak wspaniałej uczelni.

Waldi. Ocena odpowiedz

Bardzo mile wspominam pobyt na uczelni i zajęcia np. z p. Rektorem Rokitą. Wiele się nauczyłem. Pozdrawiam.

student pierwszego roku Ocena odpowiedz

może miałem zbyt wygórowane oczekiwania, ale wychowanie fizyczne to tragedia, jeśli nie planujesz przyszłości z zawodem nauczyciela to 90% treści jest bezużyteczna i praktycznie rok męczenia się za nic. Wykładowcy takich śmiesznych przedmiotów jak rytmika i taniec czy zabawy i gry ruchowe, myślą że ich przedmiot jest najlepszy i najważniejszy na świecie jakby to była fizyka kwantowa lub coś podobnego. Na roku spośród ponad 100 osób może z 5 poważnie myśli o zawodzie nauczyciela, kolejne około 50 osób ma IQ poniżej 20 i rozmowa czy żarty na wyższym poziomie niż 9-latków raczej nie występuje. Może znajdzie się kilka pojedyńczych naprawdę fajnych osób a reszta to dramat. Ogólnie nie polecam i odradzam, chyba, że chcesz kilka lat życia poświęcić na bycie bezmózgowym wuefistą lub bezrobotnych PS. brak kierunku typu dietetyka, jak to ma miejsce chociażby na AWF Poznań , to żart

Krzysztof Ocena odpowiedz

uczelnia tragedia nie polecam