al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE 
  Pozyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Analiza newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, tworzenie regulacji i zasad postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych).

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Kreowanie podstaw myślenia, wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. Uzupełnienie kompetencji w polskim dyskursie naukowym z zakresu prognostyki i analityki zagrożeń, nowych zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych oraz ich reperkusji na bezpieczeństwo narodowe i pozycję międzynarodową Polski.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
  • Bezpieczeństwo obszaru europejskiego
  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja
  • Analityka i prognozowanie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
  • Bezpieczeństwo obszaru europejskiego
  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe i dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja jest ocena na dyplomie, średnia ocen z toku studiów oraz ocena z testu kwalifikacyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zagrożenia bezpieczeństwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zagrożenia bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zagrożenia bezpieczeństwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zagrożenia bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • OBRONNOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  CELE
  Zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

  ADRESACI

  Absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Obronność jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Stary dobry Absolwent WBN Ocena

Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce. To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...

Cicha Ocena

Poziom naprawdę wysoki, minimalna zdawalnosc w pierwszym terminie u wiekszości. Niektórzy wykładowcy i ćwiczeniowcy pracują tutaj, aby oblać jak najwięcej osób. Wymagają znania książki na pamięć, mówią jedno a robią drugie. Trochę za szybko chcą zrobić coś elitarnego i mogą nie mieć chętnych w kolejnych latach. Jednak są wykładowcy którzy i nauczą i są mili. Widać że chcą nauczyć czegoś konkretnego, interesuje ich to jak dana osoba rozumie zagadnienie. Tłumaczą nawet na przykładach z życia co ułatwia zapamiętywanie zagadnień. Rozumieją stres i starają się, aby egzamin był jak najmniej stresujący.

Od środka Ocena

Po dawnym AON ie nie ma śladu. Poziom strasznie wysoki. Zdawalność w pierwszym terminie, bez poprawek.. minimalna. Ludzie bardzo sympatyczni. Uczelnia przyjmuje wszystkich, ale na pierwszym semestrze mało komu udaje się utrzymać.