al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

  Specjalności: 

  • ochrona i obrona narodowa,
  • zarządzanie kryzysowe,  
  • bezpieczeństwo informacyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności dotyczących: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie/kraju.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, organizacji i instytucji międzynarodowych.

  Specjalności

  • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
  • dyplomacja i komunikacja polityczna
  • analityka i prognostyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe i dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

  Specjalności:

  • ochrona i obrona narodowa,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • bezpieczeństwo informacyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, j. polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obronnych jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

  Specjalności:

  • bezpieczeństwo powszechne
  • bezpieczeństwo publiczne 
  • bezpieczeństwo społeczne.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OBRONNOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami z teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

  Perspektywy zawodowe

  Kierunek obronność zapewnia nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dając absolwentom wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, tj.: instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, resort obrony narodowej, resort spraw wewnętrznych, przemysł obronny, jednostki Sił Zbrojnych RP.

  Specjalności: 

  • obrona terytorialna
  • współczesne konflikty zbrojne.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Obronność jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Stary dobry Absolwent WBN Ocena

Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce. To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...

Cicha Ocena

Poziom naprawdę wysoki, minimalna zdawalnosc w pierwszym terminie u wiekszości. Niektórzy wykładowcy i ćwiczeniowcy pracują tutaj, aby oblać jak najwięcej osób. Wymagają znania książki na pamięć, mówią jedno a robią drugie. Trochę za szybko chcą zrobić coś elitarnego i mogą nie mieć chętnych w kolejnych latach. Jednak są wykładowcy którzy i nauczą i są mili. Widać że chcą nauczyć czegoś konkretnego, interesuje ich to jak dana osoba rozumie zagadnienie. Tłumaczą nawet na przykładach z życia co ułatwia zapamiętywanie zagadnień. Rozumieją stres i starają się, aby egzamin był jak najmniej stresujący.

Od środka Ocena

Po dawnym AON ie nie ma śladu. Poziom strasznie wysoki. Zdawalność w pierwszym terminie, bez poprawek.. minimalna. Ludzie bardzo sympatyczni. Uczelnia przyjmuje wszystkich, ale na pierwszym semestrze mało komu udaje się utrzymać.