BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dodaj do ulubionych

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk politycznych, społecznych i wojskowych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W ramach kształcenia nauczą się także projektowania systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem oraz różnicowania zjawisk walki informacyjnej.

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i w organizacjach międzynarodowych. Ponadto mogą wykonywać zawód inspektora, projektanta systemów bezpieczeństwa oraz menedżera.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo można obecnie realizować na dwóch stopniach kształcenia. Zarówno kandydaci na studia licencjackie, jak i magisterskie powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo to:

 • Geografia

 • Historia

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Matematyka

 • Informatyka

W przypadku studiów magisterskich konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ?

Cyberbezpieczeństwo to wszystkie praktyki podejmowane w celu ochrony sieci informatycznych oraz wszystkich danych zamieszczanych w internecie. W dobie informatyzacji, wszystkie organizacje rządowe, wojskowe, czy medyczne przechowują wrażliwe dane na komputerach. Dlatego też, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, którzy zajmowaliby się ich ochroną i wdrażaniem działań przeciwdziałającym zagrożeniom zewnętrzny. Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. W czasie kształcenia będą uczęszczać na zajęcia o tematyce związanej z naukami informatycznymi, ochroną informacji oraz z cyberkomunikacją.

Program nauczania zakłada także realizację warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem, konstruowania testów penetracyjnych, czy wykorzystywania technik prowadzenia walki informacyjnej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, a także firmami prywatnymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także objęcie stanowiska projektanta systemów bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • organizacje międzynarodowe

 • firmy i korporacje

 • stanowisko projektanta systemów bezpieczeństwa

 • stanowiska menedżerskie.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Komentarze (0)