Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to kierunek skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami z obszaru stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności roli znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

Studia kształcą specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Ponadto, studenci Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to kierunek, którego nie da się wybrać bez głębszego zastanowienia, jak również bez konkretnych zainteresowań. Co zrozumiałe, aby starać się o przyjęcie na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z jasno określonych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • jęyk obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, seminariów, jak również pracy indywidualnej i pracy w grupach.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji zdobywają wiedzę z kilku obszarów, w szczególności dyplomacji i komunikacji politycznej, bezpieczeństwa obszaru euroazjatyckiego, analityki i prognostyki.

Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych.

Oprócz tego, zgłębiają zagadnienia związane ze strukturami siłowymi i rozwojem przemysłu zbrojeniowego i technologicznego, organizacjami terrorystycznymi, bezpieczeństwa i kontroli danych. Studia pozwalają na pozyskanie licznych umiejętności, na czele z umiejętnościami dyplomatycznymi, negocjacyjnymi, analitycznymi.

Ponadto, rozwijają zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji.

 

3. Gdzie studiować Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym.

Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych, kierownicy i członkowie projektów międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

 • instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • instytucje bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

Komentarze (0)