Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - uczelnie >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to kierunek skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami z obszaru stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności roli znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

 

Praca po studiach

Studia kształcą specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Ponadto, studenci Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to kierunek, którego nie da się wybrać bez głębszego zastanowienia, jak również bez konkretnych zainteresowań. Co zrozumiałe, aby starać się o przyjęcie na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z jasno określonych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • jęyk obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, seminariów, jak również pracy indywidualnej i pracy w grupach.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji zdobywają wiedzę z kilku obszarów, w szczególności dyplomacji i komunikacji politycznej, bezpieczeństwa obszaru euroazjatyckiego, analityki i prognostyki.

Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych.

Oprócz tego, zgłębiają zagadnienia związane ze strukturami siłowymi i rozwojem przemysłu zbrojeniowego i technologicznego, organizacjami terrorystycznymi, bezpieczeństwa i kontroli danych. Studia pozwalają na pozyskanie licznych umiejętności, na czele z umiejętnościami dyplomatycznymi, negocjacyjnymi, analitycznymi.

Ponadto, rozwijają zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji.

 

3. Gdzie studiować Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA?

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym.

Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych, kierownicy i członkowie projektów międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

 • instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • instytucje bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie