Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania państwa i roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe, a także umiejętności np. analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w instytucjach, gdzie realizowane są zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, np. organy centralnej i terenowej administracji wojskowej, urzędy wojewódzkie czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego. Program studiów zakłada, że studenci będą potrafili również analizować, planować i organizować działania z zakresu szeroko rozumianej obrony powszechnej i bezpieczeństwa narodowego, np. poprzez umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna studenci mogą również zdobyć wiedzę z zakresu m.in. diagnozy współczesnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo czy zasad funkcjonowania państwa.

W czasie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia wykształcenia wojskowego, poprzez ukończenie odpowiedniego programu Legii Akademickiej.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA?

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna oferowany przez szkoły wyższe daje studentom możliwość zdobycia m.in. umiejętności z zakresu analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony powszechnej, takich jak np. analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego czy identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa oraz instytucji i organów, któe zapewniają bezpieczeństwo narodowe.

Kierunki studiów takie jak Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z nimi zainteresowaniami. Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie na kierunku Bezpieczeczeństwo narodowe to: obrona narodowa, zrównoważone bezpieczeństwo czy obrona terytorialna.

Studia mają charakter praktyczny, poza tym studenci mogą odbyć praktyki zawodowe np. w instytucjach administracji państwowej. Dzięki temu mają możliwość nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. na stanowiskach w administracji samorządowej i rządowej, gdzie są realizowane zadania z zakresu przygotowań obronnych czy przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, np. w organach centalnej i terenowej administracji wojskowej czy urzędach wojewódzkich. Absolwenci tego kierunku mogą również znaleźć zatrudnienie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

 • administracja samorządowa i rządowa,
 • organy centralnej i terenowej administacji wojskowej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego,
 • służby specjalne,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia