Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania państwa i roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe, a także umiejętności np. analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w instytucjach, gdzie realizowane są zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, np. organy centralnej i terenowej administracji wojskowej, urzędy wojewódzkie czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego. Program studiów zakłada, że studenci będą potrafili również analizować, planować i organizować działania z zakresu szeroko rozumianej obrony powszechnej i bezpieczeństwa narodowego, np. poprzez umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna studenci mogą również zdobyć wiedzę z zakresu m.in. diagnozy współczesnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo czy zasad funkcjonowania państwa.

W czasie trwania studiów studenci mają możliwość zdobycia wykształcenia wojskowego, poprzez ukończenie odpowiedniego programu Legii Akademickiej.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA?

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna oferowany przez szkoły wyższe daje studentom możliwość zdobycia m.in. umiejętności z zakresu analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony powszechnej, takich jak np. analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego czy identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa oraz instytucji i organów, któe zapewniają bezpieczeństwo narodowe.

Kierunki studiów takie jak Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z nimi zainteresowaniami. Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie na kierunku Bezpieczeczeństwo narodowe to: obrona narodowa, zrównoważone bezpieczeństwo czy obrona terytorialna.

Studia mają charakter praktyczny, poza tym studenci mogą odbyć praktyki zawodowe np. w instytucjach administracji państwowej. Dzięki temu mają możliwość nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. na stanowiskach w administracji samorządowej i rządowej, gdzie są realizowane zadania z zakresu przygotowań obronnych czy przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, np. w organach centalnej i terenowej administracji wojskowej czy urzędach wojewódzkich. Absolwenci tego kierunku mogą również znaleźć zatrudnienie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

 • administracja samorządowa i rządowa,
 • organy centralnej i terenowej administacji wojskowej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego,
 • służby specjalne,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)