Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja@aszwoj.onmicrosoft.com

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja@aszwoj.onmicrosoft.com

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa. Praktyczne formy zajęć obejmujące bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych, testy penetracyjne, podstawy modelowania procesów, Inżynieria systemów, podstawy kryptografii, podstawy programowania obiektowego, bezpieczeństwo baz danych. Studenci uczestniczą w grze decyzyjnej polegającej na rozwiązywaniu problemów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Zajęcia w dużej mierze realizowane są w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego (ADONIS BOC, VENSIM, AMAZON WEB SERVICES ACADEMY). 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach doradców, specjalistów, inspektorów, projektantów systemów bezpieczeństwa i menedżerów specjalizujących się w ochronie podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury przed nielegalnymi lub wojennymi działaniami podmiotów państwowych i pozapaństwowych, w wykrywaniu tego typu zjawisk oraz w projektowaniu metod i strategii ich przeciwdziałania.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
  • Walka informacyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
  • Walka informacyjna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska, NATO, OBWE. Praktyczne formy zajęć obejmują mediacje i arbitraż, negocjacje wielostronne, komunikację strategiczną państwa, sztukę wystąpień publicznych, narzędzia komunikacji w dyplomacji, analizę i prognozowanie procesów polityczno-militarnych; procesów globalizacyjnych, debaty oksfordzkie nt.: bezpieczeństwa międzynarodowego. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: Ministerstwie Spraw Zagranicznych, placówkach dypomatycznych, Instytucie Spraw Międzynarodowych, 

  Urzędach Marszałkowskich, Instytucjach Unii Europejskiej, Frontexie. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pracowników administracji państwowej, członków organizacji i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków projektów międzynarodowych. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
  • Dyplomacja i komunikacja publiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja publiczna
  • Analityka i prognozowanie strategiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
  • Dyplomacja i komunikacja publiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja publiczna
  • Analityka i prognozowanie strategiczne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą w strukturach wojskowych, administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach gospodarczych. Studenci uczestniczą w grze decyzyjnej polegającej na rozwiązywaniu problemów z obszaru bezpieczeństwa narodowego. Odbywają podróże studyjne m.in. do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Warszawskiego 

  Centrum Integracji. W programie studiów I st. przewidziano aż 430 godzin, a na studiach II stopnia co najmniej 150 godzin praktyk dających gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Obowiązkowe praktyki studenci realizują w takich instytucjach jak: wojska obrony terytorialnej, urzędy administracji publicznej, oddziały przygotowania wojskowego, obrona cywilna, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wojskowe centra rekrutacji. 

  Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: wojskach obrony terytorialnej, urzędach administracji publicznej, Policji, służbach specjalnych, Straży Granicznej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, szkołach z oddziała mi przygotowania wojskowego. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie sektorami bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem narodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie sektorami bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem narodowym

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich/studiów I stopnia, którzy są zainteresowani pracą na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji wojskowej, publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Praktyczne formy zajęć obejmują ochronę osób i mienia, podstawy kryminologii i kryminalistyki, podstawy zarządzania kryzysowego, podstawy przygotowań obronnych oraz organizację sił zbrojnych. Studenci biorą udział w grach decyzyjnych, odbywają podróże studyjne m.in. na Stadion Narodowy, do Aresztu Śledczego czy 1. Warszawskiej BPanc. Studenci realizują zajęcia w nowoczesnym laboratorium kryminalistycznym. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Obowiązkowe praktyki studenci realizują między innymi w Komendzie Stołecznej Policji, Żandarmerii Wojskowej, Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, starostwie powiatowym, komendach powiatowych policji, Straży Miejskiej w Warszawie, firmach ochrony osób i mienia. Powyższe instytucje w głównej mierze stanowią miejsce zatrudnienia dla naszych absolwentów. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
  • Służby specjalne w bezpieczeństwie państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
  • Służby specjalne w bezpieczeństwie państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)