Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Studia na kierunku automatyka przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Automatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka przemysłowa

Uczelnie, gdzie automatyka przemysłowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Automatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku automatyka przemysłowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka przemysłowa rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | automatyka przemysłowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku automatyka przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | automatyka przemysłowa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Automatyka przemysłowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, matematyka, fizyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka przemysłowa jest kierunkiem z obszaru nauk związanych z automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Nietrudno więc odgadnąć, że najważniejszymi w procesie rekrutacyjnym przedmiotami będą te, należące do nauk ścisłych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Automatyka przemysłowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy metrologii
 • Algebra z geometrią analityczną
 • Programowanie w języku C
 • Obwody elektryczne
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej
 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Maszyny elektryczne
 • Statystyka stosowana
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie w środowisku MATLAB

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystania metod sztucznej inteligencji
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • budowy i zasady działania komputera, oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych
 • projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej
 • programowania w środowisku Matlab/Simulink
 • znajomości zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych
 • teoretycznych podstaw elektrotechniki
 • budowy urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia stosowanych w sieciach rozdzielczych i instalacjach przemysłowych
 • architektury sterowników programowalnych PLC
 • metod numerycznych, które mają zastosowanie w praktyce inżynierskiej

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa stawiają na rozwijanie kwalifikacji przede wszystkim w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, czy projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka przemysłowa zdobywają wiedzę z szeroko pojmowanej automatyki i robotyki przemysłowej oraz sterowania w energetyce. Uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi podstaw metrologii, obwodów elektrycznych, sieci komputerowych, podstaw techniki mikroprocesorowej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, cyfrowego przetwarzania sygnałów, automatyzacji procesów przemysłowych.

W studiach na kierunku Automatyka przemysłowa najważniejsze jest to, aby studenci rozwijali umiejętności w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej, projektowania i eksploatacji obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka przemysłowa posiadają szeroką wiedzę, zwłaszcza z zakresu informatyki, regulacji automatycznej, robotyki, analizy sygnałów, algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Jak mogą wykorzystać tę wiedzę? Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • przemysł elektrotechniczny,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł budowy maszyn,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł spożywczy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka przemysłowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka przemysłowa studia I stopnia

Automatyka przemysłowa studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku automatyka przemysłowa

Miasta, które oferują studia na kierunku Automatyka przemysłowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)