Dodaj do ulubionych

Automatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka przemysłowa jest kierunkiem z obszaru nauk związanych z automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Nietrudno więc odgadnąć, że najważniejszymi w procesie rekrutacyjnym przedmiotami będą te, należące do nauk ścisłych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Automatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka przemysłowa

UCZELNIE, GDZIE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Pokaż więcej

Automatyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Automatyka przemysłowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy metrologii
 • Algebra z geometrią analityczną
 • Programowanie w języku C
 • Obwody elektryczne
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej
 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Maszyny elektryczne
 • Statystyka stosowana
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie w środowisku MATLAB

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystania metod sztucznej inteligencji
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • budowy i zasady działania komputera, oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych
 • projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej
 • programowania w środowisku Matlab/Simulink
 • znajomości zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych
 • teoretycznych podstaw elektrotechniki
 • budowy urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia stosowanych w sieciach rozdzielczych i instalacjach przemysłowych
 • architektury sterowników programowalnych PLC
 • metod numerycznych, które mają zastosowanie w praktyce inżynierskiej

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa stawiają na rozwijanie kwalifikacji przede wszystkim w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, czy projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka przemysłowa zdobywają wiedzę z szeroko pojmowanej automatyki i robotyki przemysłowej oraz sterowania w energetyce. Uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi podstaw metrologii, obwodów elektrycznych, sieci komputerowych, podstaw techniki mikroprocesorowej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, cyfrowego przetwarzania sygnałów, automatyzacji procesów przemysłowych.

W studiach na kierunku Automatyka przemysłowa najważniejsze jest to, aby studenci rozwijali umiejętności w zakresie cyfrowych systemów sterowania oraz wykorzystywania metod sztucznej inteligencji, tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, projektowania, konstrukcji i użytkowania układów automatyki elektroenergetycznej, projektowania i eksploatacji obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka przemysłowa posiadają szeroką wiedzę, zwłaszcza z zakresu informatyki, regulacji automatycznej, robotyki, analizy sygnałów, algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Jak mogą wykorzystać tę wiedzę? Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka przemysłowa:

 • przemysł elektrotechniczny,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł budowy maszyn,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł spożywczy.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)