• BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA Stopień: I II

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
  • Procesy, maszyny i systemy produkcyjne
  • Systemy transportowe
  • Automotive engineering

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
  • Procesy, maszyny i systemy produkcyjne
  • Systemy transportowe
  • Automotive engineering
 • MECHATRONIKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika maszyn i pojazdów
  • Mechatronika w systemach wytwórczych
 • ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja maszyn i procesów roboczych
  • Systemy produkcyjne
 • TRANSPORT Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja i projektowanie systemów transportowych
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja produkcji
  • Zarządzanie jakością
  • Logistyka stosowana
  • Production management

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja produkcji
  • Zarządzanie jakością
  • Logistyka stosowana
  • Production management

Opinie (0)