Biomechanika inżynierska

Biomechanika inżynierska

Dodaj do ulubionych

Biomechanika inżynierska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku biomechanika inżynierska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biomechanika inżynierska możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | biomechanika inżynierska - uczelnie >

Opis kierunku

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który największą uwagę skupia na zagadnieniach związanych z technicznym wspomaganiem medycyny i nawiązuje do wyzwań XXI wieku. Studenci pozyskują wiedzę niezbędną do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, implantów i sztucznych narządów, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach i sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto, w procesie kształcenia niemały nacisk kładziony jest na poznanie elementów technicznego wspomagania operacji chirurgicznych, technik obrazowania medycznego, czy zagadnień związanych z wirtualną rzeczywistością.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biomechanika inżynierska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki absolwenci studiów na kierunku Biomechanika inżynierska będą mogli pracować między innymi w firmach projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, implanty, czy sztuczne narządy, jak również w działach firm motoryzacyjnych zajmujących się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który wymaga od studentów matematycznych zdolności, dlatego właśnie „królowa nauk” stanowi przepustkę na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biomechanika inżynierska:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Biomechanika inżynierska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Wrocławska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Biomechanika inżynierska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biomechanika inżynierska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomechanika inżynierska studia I stopnia

Biomechanika inżynierska studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomechanika inżynierska

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

W programie studiów na kierunku Biomechanika inżynierska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Inżynieria rehabilitacyjna
 • Roboty i manipulatory medyczne
 • Projektowanie konstrukcji mechanicznych
 • Biomateriały
 • Metody badań elementów układów mechanicznych
 • Podstawy inżynierii tkankowej
 • Mechatronika w medycynie
 • Zarządzanie logistyczne w medycynie
 • Projektowanie układów zastępczych człowieka
 • Bionika

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania i prowadzenia badań doświadczalnych
 • stosowania metod numerycznych w celu twórczego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu mechaniki i biomechaniki
 • projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • wykorzystywania programów komputerowych wspomagające procesy projektowania
 • obliczania i symulacji numerycznych procesów biomechanicznych 
 • projektowania implantów i urządzeń wspomagających funkcje ciała człowieka oraz zwierząt

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska przygotowują do realizacji zadań inżynierskich towarzyszących projektowaniu nowych i eksploatacji istniejących środków technicznych w medycynie, rozwiązywania złożonych problemów badawczych, a także stosowania nowoczesnych systemów komputerowych do modelowania i symulacji procesów biologicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biomechanika inżynierska zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: grafika inżynierska, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, analiza matematyczna, techniki wytwarzania, metrologia wielkości geometrycznych, elementy i układy elektroniczne, technika mikroprocesorowa.

Ponadto, zdobywają wiedzę na temat projektowania konstrukcji mechanicznych, metod numerycznych w inżynierii biomedycznej, systemów wspomagania operacji medycznych, układów napędowych urządzeń medycznych, biomateriałów, czy robotów i manipulatorów medycznych i rehabilitacyjnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Biomechanika inżynierska to kierunek dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w zawodzie przykładającym się do rozwoju współczesnej medycyny. To kierunek dla osób, które swoją kreatywność chciałyby wykorzystać między innymi w procesach wytwarzania implantów, protez, sztucznych narządów oraz całej gamy urządzeń i sprzętu wspomagającego lub zastępującego funkcje życiowe człowieka.

Na absolwentów czekają firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy, jak również firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów oraz pieszych, a także zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biomechanika inżynierska:

 • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka,
 • firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy,
 • firmy zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Komentarze (0)