Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Automatyka i robotyka

  Program kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka jest zgodny z aktualnymi wymogami rynku pracy. Został skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent Automatyki i Robotyki z łatwością mógł znaleźć pracę w gospodarce. Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla  zróżnicowanych procesów  i  ciągów  technologicznych  w  różnych gałęziach przemysłu  i  działach  gospodarki,  a takie  jako specjalista  eksploatacji  układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.

  Na studiach II stopnia oprócz kluczowych obszarów związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które kształtują umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz pośrednio wpływają na efektywność realizacji prac naukowo-badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania w automatyce i robotyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy sterowania w automatyce i robotyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Elektronika przemysłowa

  Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

  Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania, teoria obwodów i sygnałów. 

  Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.: elementy elektroniczne, metrologię, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, programy narzędziowe do symulacji i projektowania układów elektronicznych, budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych - w tym sterowników mikroprocesorowych, budowę i programowanie układów programowalnych CPLD i FPGA, systemy radiowe i telewizyjne, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe oraz podstawy automatyki, elektronikę samochodową, programowanie sterowników PLC. 

  Elektronika przemysłowa jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu. Szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń mikroprocesorowych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Elektrotechnika
  Studia I stopnia

  Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

  Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne. 

  Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię obwodów, teorię pola elektromagnetycznego, metrologię, maszyny i urządzenia elektryczne, elektronikę i energoelektronikę, elektroenergetykę i napęd elektryczny, technikę mikroprocesorową, automatykę i regulację automatyczną, technikę wysokich napięć, podstawy mechaniki i mechatroniki.

  Studia II stopnia

  Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

  Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

  Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

  • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
  • elektromechaniczne systemy napędowe,
  • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
  • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
  • metody numeryczne w technice,
  • stacje i sieci elektroenergetyczne,
  • diagnostyka układów izolacyjnych,
  • odnawialne źródła energii elektrycznej,
  • rynki energii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Informatyka
  Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych - w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne.
  Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka w elektroenergetyce
  • Informatyka w technice i zarządzaniu
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Sieci komputerowe i systemy baz danych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka w elektroenergetyce
  • Informatyka w technice i zarządzaniu
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Sieci komputerowe i systemy baz danych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Technologie energetyki odnawialnej

  Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

  Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

  Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Piotrek Ocena

Politechnika Opolska idzie z duchem czasu i to zdecydowanie najbardziej podoba mi się w tej uczelni. Wybrałem kierunek technologie energetyki odnawialnej i zupełnie tego nie żałuję. Moje wykształcenie dostosowane jest do najnowszych standardów,a to przekłada się na znalezienie dobrego zatrudnienia! Bardzo wszystkim polecam PO!!

Monika Ocena

Inżyniera biomedyczna to kierunek przyszłości! Kiedy zobaczyłam możliwość podjęcia nauki na tym kierunku, to od razu wiedziałam, że właśnie na nim chcę się kształcić!

Adam Ocena

Do podjęcia studiów na kierunku informatyki namówili mnie rodzice. Na początku nie byłem do nich przekonany. Miałem uraz z lekcji informatyki, które odbywały się w szkole. Ich poziom był bardzo niski. Jednak już po pierwszych zajęciach na tym kierunku kompletnie zmieniłem zdanie! Nauczyłem się naprawdę wielu przydatnych rzeczy. Ogromnym plusem jest to, że wykładowcy nie uczą nas tylko suchej teorii, a przede wszystkim rozwijają nasze umiejętności praktyczne. Już teraz wiem, że wybór tych studiów był bardzo dobrą decyzją!

Krzysiek Ocena

Informatyka to chyba najpopularniejszy kierunek studiów. I nie ma się czemu dziwić. Świat stoi na informatyce. Każdy korzysta z jej dokonań, ale żeby tak się stało, muszą być wykształceni specjaliści w tym zakresie. Można ich znaleźć tutaj, na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Grzesiek Ocena

Na układy nie ma rady- w taki żartobliwy sposób tłumaczę sobie dlaczego wybrałem Automatykę i robotykę. Po prostu nie mogłem inaczej. Nie potrafię wyobrazić sobie, że robię coś innego i gdzie indziej. Studia na Politechnice Opolskiej to początek, mam nadzieję, długiej i fascynującej drogi

grafik Ocena

sprzęt jakim tu dysponują to kosmos! kasa z UE popłynęła szerokim strumieniem.