Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole, tel. +48 77 449 86 99

tel. +48 77 449 86 75

fax: +48 77 449 86 99

e-mail: weia@po.opole.pl

http://we.po.opole.pl/

 • ANALITYKA DANYCH W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów analityka danych w biznesie
  Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku Analityka danych w biznesie pozwalają na znalezienie zatrudnienia w różnych sektorach i branżach np. : branża marketingowa, konsultingowa, sektor bankowości czy firmy technologiczne. Przykładowe stanowiska pracy: Analityk Danych, Analityk Biznesowo-Systemowy, Specjalista ds. analiz i raportowania, Specjalista ds. analizy danych, Junior Data Scientist, Junior Data Analyst, Junior Data Engineer.
  Szeroki wachlarz ofert pracy zależy od poziomu zainteresowań i dalszego rozwoju absolwenta. Absolwent kończący studia posiada szeroką wiedzę z zakresu statystyki, matematyki, informatyki, ekonomii i zarządzania. Potrafi przeprowadzać analizy i prezentować wyniki wykorzystując arkusze kalkulacyjne np. Microsoft Excel oraz pakiety programistyczne dla analityki biznesowej, takie jak np. Microsoft Power BI.
  Wykorzystując zdobyte umiejętności programistyczne w językach Python, R czy SQL potrafi rozwiązywać problemy związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą danych. Absolwent potrafi pracować z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych. Dodatkowym atutem jest także umiejętność wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego czy uczenia głębokiego.
  Absolwent kierunku Analityka danych w biznesie to osoba kreatywna, z dużą inicjatywą i umiejętnościami interpersonalnymi. Potrafi pracować w zespole, wykorzystując swoje umiejętności analityczne do rozwiązywania problemów biznesowych. Potrafi wyjaśniać wyniki analiz danych i przedstawiać je w sposób zrozumiały dla odbiorców biznesowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka danych w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów automatyka i robotyka

  Program kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka jest zgodny z aktualnymi wymogami rynku pracy. Został skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent Automatyki i Robotyki z łatwością mógł znaleźć pracę w gospodarce. Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla  zróżnicowanych procesów  i  ciągów  technologicznych  w  różnych gałęziach przemysłu  i  działach  gospodarki,  a takie  jako specjalista  eksploatacji  układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.

  Na studiach II stopnia oprócz kluczowych obszarów związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które kształtują umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz pośrednio wpływają na efektywność realizacji prac naukowo-badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy sterowania w automatyce i robotyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy sterowania w automatyce i robotyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów computer engineering

  A job in the information technology sector is dependent upon his / her professional interests.

  The graduate may work e.g. as: an administrator of networks and data systems, programmer, designer or tester of information systems - including web systems and applications intended for mobile devices.

  The graduates usually have no problems with finding very attractive and highly paid positions connected with their professional qualifications.

  Numerous graduates set up their own companies implementing interesting, innovative projects for the Polish as well as foreign entrepreneurs.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I SYSTEMY KOMPUTEROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów elektronika i systemy komputerowe

  Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

  Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania, teoria obwodów i sygnałów. 

  Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.: elementy elektroniczne, metrologię, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, programy narzędziowe do symulacji i projektowania układów elektronicznych, budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych - w tym sterowników mikroprocesorowych, budowę i programowanie układów programowalnych CPLD i FPGA, systemy radiowe i telewizyjne, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe oraz podstawy automatyki, elektronikę samochodową, programowanie sterowników PLC. 

  Elektronika przemysłowa jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu. Szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń mikroprocesorowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i systemy komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Opole - kierunek Elektrotechnika
  Studia I stopnia

  Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

  Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne. 

  Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię obwodów, teorię pola elektromagnetycznego, metrologię, maszyny i urządzenia elektryczne, elektronikę i energoelektronikę, elektroenergetykę i napęd elektryczny, technikę mikroprocesorową, automatykę i regulację automatyczną, technikę wysokich napięć, podstawy mechaniki i mechatroniki.

  Studia II stopnia

  Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

  Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

  Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

  • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
  • elektromechaniczne systemy napędowe,
  • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
  • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
  • metody numeryczne w technice,
  • stacje i sieci elektroenergetyczne,
  • diagnostyka układów izolacyjnych,
  • odnawialne źródła energii elektrycznej,
  • rynki energii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów informatyka
  Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych - w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne.
  Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana
  • Wytwarzanie oprogramowania
  • Systemy inteligentne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka stosowana
  • Wytwarzanie oprogramowania
  • Systemy inteligentne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów technologie energetyki odnawialnej

  Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

  Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

  Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie energetyki odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Piotrek Ocena odpowiedz

Politechnika Opolska idzie z duchem czasu i to zdecydowanie najbardziej podoba mi się w tej uczelni. Wybrałem kierunek technologie energetyki odnawialnej i zupełnie tego nie żałuję. Moje wykształcenie dostosowane jest do najnowszych standardów,a to przekłada się na znalezienie dobrego zatrudnienia! Bardzo wszystkim polecam PO!!

Monika Ocena odpowiedz

Inżyniera biomedyczna to kierunek przyszłości! Kiedy zobaczyłam możliwość podjęcia nauki na tym kierunku, to od razu wiedziałam, że właśnie na nim chcę się kształcić!

Adam Ocena odpowiedz

Do podjęcia studiów na kierunku informatyki namówili mnie rodzice. Na początku nie byłem do nich przekonany. Miałem uraz z lekcji informatyki, które odbywały się w szkole. Ich poziom był bardzo niski. Jednak już po pierwszych zajęciach na tym kierunku kompletnie zmieniłem zdanie! Nauczyłem się naprawdę wielu przydatnych rzeczy. Ogromnym plusem jest to, że wykładowcy nie uczą nas tylko suchej teorii, a przede wszystkim rozwijają nasze umiejętności praktyczne. Już teraz wiem, że wybór tych studiów był bardzo dobrą decyzją!

Krzysiek Ocena odpowiedz

Informatyka to chyba najpopularniejszy kierunek studiów. I nie ma się czemu dziwić. Świat stoi na informatyce. Każdy korzysta z jej dokonań, ale żeby tak się stało, muszą być wykształceni specjaliści w tym zakresie. Można ich znaleźć tutaj, na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Grzesiek Ocena odpowiedz

Na układy nie ma rady- w taki żartobliwy sposób tłumaczę sobie dlaczego wybrałem Automatykę i robotykę. Po prostu nie mogłem inaczej. Nie potrafię wyobrazić sobie, że robię coś innego i gdzie indziej. Studia na Politechnice Opolskiej to początek, mam nadzieję, długiej i fascynującej drogi

grafik Ocena odpowiedz

sprzęt jakim tu dysponują to kosmos! kasa z UE popłynęła szerokim strumieniem.