Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki odnawialnej 

W dyskusjach o zaletach i wadach odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, racje obu stron – zwolenników jednego i drugiego sposobu jej pozyskiwania – zdają się rozkładać po równo. Wysokie koszty, niestabilność procesu czerpania energii oraz stosunkowo niewielka dostępność tych pierwszych konfrontuje się tu z negatywnym wpływem na środowisko, przyczynianiem się do globalnego ocieplenia i wyczerpywaniem się zasobów tych drugich. Odnawialne źródła energii to dziedzina pozostająca wciąż w fazie eksperymentu, ale, jak twierdzą specjaliści, mogąca przyczynić się w przyszłości do ograniczenia szkodliwego wpływu przetwarzania ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i uranu. W czasach, w których groźba kryzysu ekologicznego jest nie tylko materiałem na scenariusz filmowy, ale realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia całych społeczeństw, rola wykształconych specjalistów, gotowych do podjęcia naukowego i technologicznego wysiłku nad poprawą jakości naszego przyszłego życia oraz kondycji środowiska naturalnego, stale wzrasta i nabiera znaczenia. Być może to właśnie inicjatywa mająca swój początek w działaniach profesjonalistów, będzie pretekstem do zmian w indywidualnym postrzeganiu natury, z którą powinniśmy zbudować całkiem nowe relacje – stać się jej wsparciem, zamiast postrzegać zasoby środowiska naturalnego jako niewyczerpane źródło, które w każdej chwili może wesprzeć nasz rozwój cywilizacyjny.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeżeli jesteś świadomy konieczności przeciwdziałania degradacji środowiska a w odnawialnych źródłach energii dostrzegasz przyszłościowe rozwiązanie, które pozytywnie wpłynie na komfort życia wszystkich ludzi, masz analityczny umysł, ale potrafisz również myśleć twórczo, nieszablonowo i abstrakcyjnie, chętnie posługujesz się wyobraźnią i nie boisz się dużych projektów, jesteś otwarty na najnowsze technologie i nie czujesz się zagubiony w świecie wymagającym ciągłego aktualizowania swojej wiedzy a dziedziny takie jak matematyka, fizyka i chemia to Twój chleb powszedni, studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Podstawowe treści kształcenia oparte są na zajęciach z kilku dziedzin istotnych w pracy przyszłego technologa energetyki odnawialnej. Są to między innymi: matematyka ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, geometrii i algebry liniowej, fizyka oraz grafika inżynierska i informatyka. By dobrze zacząć swoją drogę ku przyszłemu zawodowi, poznasz wszystkie źródła energii odnawialnej (OZE), ich specyfikę, warunki konieczne, potrzebne do projektowania infrastruktury OZE oraz wiedzy o procesie użytkowania i konserwacji elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych. Przyjrzysz się procesowi wytwarzania energii elektrycznej, sposobom jej przesyłania, rynkowi energetycznemu oraz czynnikom, które wpływają na jakość energii. Weźmiesz pod lupę kwestie związane z bezpieczeństwem wytwarzania energii elektrycznej, poznasz podstawy prawa energetycznego i polityki energetycznej. Będziesz przygotowany do wizualizowania i modelowania procesów związanych z energetyką oraz do łączenia potencjału odnawialnych źródeł energii z możliwościami systemów energetycznych. Poznasz nowoczesne nanomateriały wykorzystywane w technologiach odnawialnych źródeł energii, zaznajomisz się z inżynierią wysokonapięciową, przygotujesz się do przeciwdziałania zakłóceniom w układach elektroenergetycznych oraz do przygotowywania skutecznych systemów ochrony przepięciowej i odgromowej. By pozostać blisko najnowszym odkryciom i trendom w dziedzinie OZE, zajmiesz się internetowym monitoringiem innowacji oraz praktycznym wdrażaniem ich do systemów odnawialnych źródeł energii – funkcjonujących lub dopiero projektowanych do pełnienia swojej roli.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej? Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach, które działają na rynku energetycznym realizując różnorodne usługi, związane z projektowaniem, montażem, dystrybucją, diagnostyką oraz serwisowaniem systemów energii elektrycznej i cieplnej. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz oferowania doradztwa w zakresie odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, współpracując, chociażby, z lokalnymi samorządami. Będziesz mógł zdecydować się na działalność na rzecz środowiska naturalnego, wspierając instytucje i organizacje ekologiczne swoją wiedzą z zakresu OZE połączoną ze świadomością wpływu każdego sposobu wytwarzania energii na otoczenie. Ponadto uzyskasz kompetencje upoważniające Cię do wykonywania audytów energetycznych, będziesz przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz do pracy nad samodzielnym wytwórstwem energii.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na technologie energetyki odnawialnej na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologie energetyki odnawialnej?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, geometrii i algebry liniowej,
 • podstaw fizyki
 • grafiki inżynierskiej i informatyki
 • orientacji w rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ich specyfice
 • warunków koniecznych niezbędnych do projektowania infrastruktury OZE oraz wiedzy o procesie użytkowania i konserwacji elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych
 • procesów wytwarzania energii elektrycznej i sposobów jej przesyłania
 • znajomości rynku energetycznego
 • czynników wpływających na jakość energii elektrycznej
 • bezpieczeństwa wytwarzania energii elektrycznej
 • podstaw prawa energetycznego
 • podstaw polityki energetycznej
 • wizualizowania i modelowania procesów związanych z energetyką
 • łączenia potencjału odnawialnych źródeł energii z możliwościami systemów energetycznych
 • nowoczesnych nanomateriałów wykorzystywanych w technologiach odnawialnych źródeł energii
 • przeciwdziałania zakłóceniom w układach elektroenergetycznych
 • przygotowywania skutecznych systemów ochrony przepięciowej i odgromowej
 • internetowym monitoringiem innowacji oraz praktycznym wdrażaniem ich do systemów odnawialnych źródeł energii

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA I STOPNIA

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologie energetyki odnawialnej?

Absolwent kierunku technologie energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach, które działają na rynku energetycznym realizując różnorodne usługi, związane z projektowaniem, montażem, dystrybucją, diagnostyką oraz serwisowaniem systemów energii elektrycznej i cieplnej
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną firmę w branży energetycznej
 • doradca w zakresie odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, współpracujący z lokalnymi samorządami i gminami
 • pracownik instytucji i organizacji proekologicznych
 • audytor energetyczny
 • administracji rządowej i samorządowej
 • samodzielny wytwórca energii

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Komentarze (0)