Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki odnawialnej

Studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Technologie energetyki odnawialnej stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Technologie energetyki odnawialnej

Studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | technologie energetyki odnawialnej - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku technologie energetyki odnawialnej najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej:

 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Technologie energetyki odnawialnej - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologie energetyki odnawialnej?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Podstawowe treści kształcenia oparte są na zajęciach z kilku dziedzin istotnych w pracy przyszłego technologa energetyki odnawialnej.

Są to między innymi: matematyka ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, geometrii i algebry liniowej, fizyka oraz grafika inżynierska i informatyka.

By dobrze zacząć swoją drogę ku przyszłemu zawodowi, poznasz wszystkie źródła energii odnawialnej (OZE), ich specyfikę, warunki konieczne, potrzebne do projektowania infrastruktury OZE oraz wiedzy o procesie użytkowania i konserwacji elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych.

Przyjrzysz się procesowi wytwarzania energii elektrycznej, sposobom jej przesyłania, rynkowi energetycznemu oraz czynnikom, które wpływają na jakość energii. Weźmiesz pod lupę kwestie związane z bezpieczeństwem wytwarzania energii elektrycznej, poznasz podstawy prawa energetycznego i polityki energetycznej.

Będziesz przygotowany do wizualizowania i modelowania procesów związanych z energetyką oraz do łączenia potencjału odnawialnych źródeł energii z możliwościami systemów energetycznych.

Poznasz nowoczesne nanomateriały wykorzystywane w technologiach odnawialnych źródeł energii, zaznajomisz się z inżynierią wysokonapięciową, przygotujesz się do przeciwdziałania zakłóceniom w układach elektroenergetycznych oraz do przygotowywania skutecznych systemów ochrony przepięciowej i odgromowej.

By pozostać blisko najnowszym odkryciom i trendom w dziedzinie OZE, zajmiesz się internetowym monitoringiem innowacji oraz praktycznym wdrażaniem ich do systemów odnawialnych źródeł energii – funkcjonujących lub dopiero projektowanych do pełnienia swojej roli.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki ze szczególnym uwzględnieniem analizy matematycznej, geometrii i algebry liniowej,
 • podstaw fizyki
 • grafiki inżynierskiej i informatyki
 • orientacji w rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ich specyfice
 • warunków koniecznych niezbędnych do projektowania infrastruktury OZE oraz wiedzy o procesie użytkowania i konserwacji elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych
 • procesów wytwarzania energii elektrycznej i sposobów jej przesyłania
 • znajomości rynku energetycznego
 • czynników wpływających na jakość energii elektrycznej
 • bezpieczeństwa wytwarzania energii elektrycznej
 • podstaw prawa energetycznego
 • podstaw polityki energetycznej
 • wizualizowania i modelowania procesów związanych z energetyką
 • łączenia potencjału odnawialnych źródeł energii z możliwościami systemów energetycznych
 • nowoczesnych nanomateriałów wykorzystywanych w technologiach odnawialnych źródeł energii
 • przeciwdziałania zakłóceniom w układach elektroenergetycznych
 • przygotowywania skutecznych systemów ochrony przepięciowej i odgromowej
 • internetowym monitoringiem innowacji oraz praktycznym wdrażaniem ich do systemów odnawialnych źródeł energii

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ?

W dyskusjach o zaletach i wadach odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, racje obu stron – zwolenników jednego i drugiego sposobu jej pozyskiwania – zdają się rozkładać po równo.

Wysokie koszty, niestabilność procesu czerpania energii oraz stosunkowo niewielka dostępność tych pierwszych konfrontuje się tu z negatywnym wpływem na środowisko, przyczynianiem się do globalnego ocieplenia i wyczerpywaniem się zasobów tych drugich.

Odnawialne źródła energii to dziedzina pozostająca wciąż w fazie eksperymentu, ale, jak twierdzą specjaliści, mogąca przyczynić się w przyszłości do ograniczenia szkodliwego wpływu przetwarzania ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i uranu.

W czasach, w których groźba kryzysu ekologicznego jest nie tylko materiałem na scenariusz filmowy, ale realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia całych społeczeństw, rola wykształconych specjalistów, gotowych do podjęcia naukowego i technologicznego wysiłku nad poprawą jakości naszego przyszłego życia oraz kondycji środowiska naturalnego, stale wzrasta i nabiera znaczenia.

Być może to właśnie inicjatywa mająca swój początek w działaniach profesjonalistów, będzie pretekstem do zmian w indywidualnym postrzeganiu natury, z którą powinniśmy zbudować całkiem nowe relacje – stać się jej wsparciem, zamiast postrzegać zasoby środowiska naturalnego jako niewyczerpane źródło, które w każdej chwili może wesprzeć nasz rozwój cywilizacyjny.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jeżeli jesteś świadomy konieczności przeciwdziałania degradacji środowiska a w odnawialnych źródłach energii dostrzegasz przyszłościowe rozwiązanie, które pozytywnie wpłynie na komfort życia wszystkich ludzi, masz analityczny umysł, ale potrafisz również myśleć twórczo, nieszablonowo i abstrakcyjnie, chętnie posługujesz się wyobraźnią i nie boisz się dużych projektów, jesteś otwarty na najnowsze technologie i nie czujesz się zagubiony w świecie wymagającym ciągłego aktualizowania swojej wiedzy a dziedziny takie jak matematyka, fizyka i chemia to Twój chleb powszedni, studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

3. Gdzie studiować Technologie energetyki odnawialnej

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologie energetyki odnawialnej:

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologie energetyki odnawialnej?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej? Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach, które działają na rynku energetycznym realizując różnorodne usługi, związane z projektowaniem, montażem, dystrybucją, diagnostyką oraz serwisowaniem systemów energii elektrycznej i cieplnej.

Zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz oferowania doradztwa w zakresie odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, współpracując, chociażby, z lokalnymi samorządami.

Będziesz mógł zdecydować się na działalność na rzecz środowiska naturalnego, wspierając instytucje i organizacje ekologiczne swoją wiedzą z zakresu OZE połączoną ze świadomością wpływu każdego sposobu wytwarzania energii na otoczenie.

Ponadto uzyskasz kompetencje upoważniające Cię do wykonywania audytów energetycznych, będziesz przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz do pracy nad samodzielnym wytwórstwem energii.

 

Absolwent kierunku technologie energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach, które działają na rynku energetycznym realizując różnorodne usługi, związane z projektowaniem, montażem, dystrybucją, diagnostyką oraz serwisowaniem systemów energii elektrycznej i cieplnej
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną firmę w branży energetycznej
 • doradca w zakresie odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, współpracujący z lokalnymi samorządami i gminami
 • pracownik instytucji i organizacji proekologicznych
 • audytor energetyczny
 • administracji rządowej i samorządowej
 • samodzielny wytwórca energii

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Technologie energetyki odnawialnej studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Technologie energetyki odnawialnej studia I stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku technologie energetyki odnawialnej

Miasta, które oferują studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)