Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Administracja

  Profil praktyczny wyróżniają zajęcia doskonalące umiejętności potrzebne w pracy zawodowej oraz 6 miesięcy praktyk zawodowych.

  Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy: 1 miesiąc w czasie wakacji po I roku, 1 miesiąc w czasie wakacji po II roku oraz 4 miesiące podczas VI semestru (marzec-czerwiec). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia dogodnych terminów praktyki.

  Politechnika Opolska zawarła umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwia odbywanie praktyk we różnych jednostkach terenowych ZUS. Student może odbyć praktykę w innej instytucji (np. w miejscu pracy), jeżeli spełnione są warunki praktyki przewidziane programem studiów. Wydział Ekonomii i Zarządzania jest wydziałem kameralnym, który kładzie nacisk na przyjazną atmosferę i rozwój każdego studenta.

  Posiadamy bibliotekę, laboratoria komputerowe, bufet, pokój nauki i wypoczynku dla studentów oraz salę sądową przeznaczoną do prowadzenia przedmiotów prawnych. Studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w kołach naukowych.

  Studenci administracji należący do Koła Naukowego Ekonomii Prawa "Ius publicum" zgłębiają wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej w ramach spotkań, wyjazdów, publikacji, praktyk i staży.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administrowanie przedsiębiorstwem
  • E-administracja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administrowanie przedsiębiorstwem
  • E-administracja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródfizyka, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Ekonomia
  Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

  W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

  Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje też możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

  Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

  Absolwenci naszych studiów z sukcesem znajdują zatrudnienie m.in.: w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach otoczenia biznesu. Zaproponowana ścieżka kształcenia um
  ożliwia im również ukształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia i gospodarka finansowa
  • Ekonomia i przedsiębiorczość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie
  • Ekonomia menedżerska
  • Ekonomia społeczna
  • Prawo w biznesie
  • Zarządzanie i ekonomia regionu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia i gospodarka finansowa
  • Ekonomia i przedsiębiorczość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie
  • Ekonomia menedżerska
  • Ekonomia społeczna
  • Prawo w biznesie
  • Zarządzanie i ekonomia regionu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka (z astronomią), geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie

  To właśnie spośród absolwentów kierunku Zarządzanie rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności czy też branżę w jakiej działa.

  Dynamiczne zmiany, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, wymagają sprawnego i skutecznego zarządzania.

  Tego właśnie uczymy i w takie kompetencje wyposażamy naszych Studentów.

  Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Stawiamy na partycypacje metody nauczania, analizę studiów przypadku i praktyczne podejście do zarządzania.

  Budujemy relacje interpersonalne pomiędzy Studentami a Wykładowcami.

  Nasi Absolwenci wyposażeni są w: wiedzę, umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

  Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

  Zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzupełniają szeroką gamą przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in.: zastosowania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, marketingu w handlu i usługach, badań rynkowych, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród przedmiotów obieralnych znajdą takie pozycje jak: techniki PR, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, podstawy e-handlu czy biznes plan.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing menedżerski
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing menedżerski
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Damian Ocena

Ekonomia to ciężki i trudny kierunek, jednakże sposób przekazywanej wiedzy na tej uczelni bardzo ułatwił zdobycie cennej wiedzy, która pozwoliła mi rozwinąć swoje zainteresowania i karierę zawodową

Andrzej Ocena

Od dziecka wiedziałem co chce robić w życiu. Własna firma była moim największym marzeniem. Nigdy nie chciałem mieć szefa, wolałem sam nim być. Wybór studiów ekonomicznych był w tym przypadku oczywisty. W ciągu tych kilku lat nauczyłem się naprawdę wiele, a kompetencje w zakresie prowadzenia własnej działalności mam w małym palcu. Jeżeli tak jak ja nie chcesz być tylko kolejnym anonimowym pracownikiem wielkiej korporacji to wybierz ten kierunek. ..

Zuzia Ocena

Wybierając międzynarodowe stosunki gospodarcze nie byłam zbyt przekonana co do tego kierunku. Ale już po pierwszym roku wiedziałam, że to jest to! Wiedza o świecie jest przedstawiana tutaj bardzo atrakcyjnie i wykladowcy zarażają swoją pasją.

Ola Ocena

Jestem na 2 roku zarządzania i mogę polecić z całego serca! Wykładowcy super, atmosfera przyjazna, wszyscy są pomocni. Szczerze polecam

Marianna Ocena

Wybór studiów na kierunku zarządzanie to najlepsza decyzja w moim życiu! Widać, że wykładowcy to ludzie z ogromną pasją i doświadczeniem, z którym chętnie dzielą się ze studentami. Te kilka lat studiowania to naprawdę jeden z lepszych okresów w moim życiu. Zdobyłam ogromną wiedzę i umiejętności, a dodatkowo robiłam to co kocham! Teraz mam pracę o jakiej zawsze marzyłam. Naprawdę, warto iść na te studia.

Malwina Ocena

Zarządzanie to bardzo złożona dziedzina. Składa się na nią prawo, rachunkowość, umiejętności organizacji i planowania. Studiowanie Zarządzania na Politechnice Opolskiej to ciekawa sprawa, zwłaszcza że można dołączyć do fajnego koła naukowego, a także podjąć naukę języka chińskiego.

Michał Ocena

Ekonomia to bardzo ciekawy świat, złożony z wielu elementów. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba poznać fundament prawny, gospodarczy, społeczny. To nie są studia dla ludzi, którzy nie lubią szukać, sprawdzać czy porównywać. Ekonomia to kierunek interesujący właśnie dlatego, że mówiąc o niej, należy brać pod uwagę różne czynniki.

Paulina Ocena

Administracja to studia o dwóch płaszczyznach. Na jednej zdobywasz szeroką wiedzę, na drugiej rozwijasz swój charakter i niektóre cechy osobowości. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Opolskim to praktyczna strona studiowania, bo wydział współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi, więc studenci mogą odbyć ciekawe staże, praktyki czy warsztaty.