Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

tel. (+48) 77 449 88 00

fax (+48) 77 449 88 16

e-mail:  weiz@po.opole.pl

http://weiz.po.opole.pl/

 • EKONOMIA I FINANSE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Opole - kierunek Ekonomia i finanse

  Dyscyplina naukowa ekonomia i finanse zajmuje się analizą procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w szeroko pojętym otoczeniu (w rodzinie, przedsiębiorstwie, organizacji, samorządzie terytorialnym, państwie, w stosunkach międzynarodowych). Pozyskana w ten sposób wiedza może służyć do efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi, intelektualnymi itp.

  Kierunek ekonomia i finanse przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organach/podmiotach administracji rządowej i samorządowej czy w instytucjach otoczenia biznesu. Studia na tym kierunku otwierają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia, wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie lub dalszego kształcenia.

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w takich zawodach, jak bankowiec, doradca finansowy, analityk finansowy, księgowy, kierownik ds. ekonomicznych, analityk rynku, analityk danych, broker informacji, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny (po egzaminie), pośrednik nieruchomości, ekonomista, pracownik lub kierownik przedsiębiorstwa, doradca podatkowy, specjalista ds. kadr i płac, konsultant finansowy, menedżer ds. inwestycji.

  Dla porównania, kierunkiem najbardziej zbliżonym do ekonomii i finansów jest zarządzanie, które obejmuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem w organizacji, w szczególności w przedsiębiorstwie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse i rachunkowość
  • Analityka gospodarcza i controlling
  • Podejmowanie decyzji gospodarczych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka finansowa
  • Ekonomia menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Finanse i rachunkowość
  • Analityka gospodarcza i controlling
  • Podejmowanie decyzji gospodarczych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka finansowa
  • Ekonomia menedżerska

  STUDIA I STOPNIA

   

  Wymagane przedmioty:język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

   


  Dodatkowe punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię: Laureat pierwszego miejsca 50 pkt Laureat drugiego miejsca 40 pkt Laureat trzeciego miejsca 30 pkt Finalista 20 pkt

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Opolska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w zakresie komunikacji wizerunkowej są wartościowe dla przyszłej ścieżki kariery zawodowej, ponieważ koncentrują się na zrozumieniu głębszych mechanizmów kreowania wizerunku osobistego, jak również marki produktowej czy korporacyjnej. Program kształcenia łączy różnorodne obszary nauki, co umożliwia rozwinięcie umiejętności zarówno w obszarze analizy wizualnej z zastosowaniem narzędzi informatycznych jak również interpretacji przekazów medialnych, co jest niezwykle przydatne w otoczeniu społeczno-gospodarczym opartym na wiedzy.

  Absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności projektowania i realizacji strategii komunikacyjnych, co przygotowuje ich do pracy w różnorodnych branżach i przy różnorodnych projektach: od marketingu i reklamy po public relations i zarządzanie wizerunkiem. Istotną wartością dla przyszłej kariery zawodowej jest fakt, iż kierunek Komunikacja wizerunkowa wyposaża absolwentów w narzędzia do skutecznego budowania relacji z klientami, społecznością i mediami, co jest kluczową kompetencją w dzisiejszym biznesie.

  Studiowanie komunikacji wizerunkowej otwiera absolwentom drzwi do kreatywnego wyrażania się i działania w obszarze, który łączy sztukę, naukę społeczną i biznes.

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w takich zawodach, jak: specjalista ds. reklamy i promocji, specjalista ds. PR i komunikacji korporacyjnej, copywriter, manager ds. komunikacji marketingowej, content creator, analityk mediów społecznościowych, manager wizerunku marki (brand manager), konsultant ds. komunikacji wizualnej, specjalista ds. analizy danych wizerunkowych, projektant graficzny, dziennikarz specjalizujący się w komunikacji wizerunkowej, specjalista ds. eventów i event marketingu, specjalista ds. mediów społecznościowych, kreator treści audio, wideo i graficznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie wizerunkiem i marką
  • Wizualizacja informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie wizerunkiem i marką
  • Wizualizacja informacji

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty do wyboru z: geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.


  Dodatkowe punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię: Laureat pierwszego miejsca 50 pkt Laureat drugiego miejsca 40 pkt Laureat trzeciego miejsca 30 pkt Finalista 20 pkt

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Opolska

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów environmental management

  Our graduates are equipped with: knowledge, skills and competencies in the field of management. The graduates of this field of study mastered issues related to the principles governing the modern market economy, qualitative and quantitative methods of management, money and capital market, corporate finances and social problems of organization management.

  The acquired knowledge, skills and competencies are complemented by a wide range of specialist subjects among others: contemporary marketing concepts, creative marketing strategy ora brand management. Among the electives courses, one may find Social media and internet marketing, employer branding, methods and techniques of promotion and building your own brand.

  We focus on participatory teaching methods, case study analysis and a practical approach to management.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów zarządzanie
  To właśnie spośród absolwentów kierunku Zarządzanie rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności czy też branżę w jakiej działa.
  Dynamiczne zmiany, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, wymagają sprawnego i skutecznego zarządzania.
  Tego właśnie uczymy i w takie kompetencje wyposażamy naszych Studentów.
  Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Stawiamy na partycypacje metody nauczania, analizę studiów przypadku i praktyczne podejście do zarządzania.
  Budujemy relacje interpersonalne pomiędzy Studentami a Wykładowcami.
  Nasi Absolwenci wyposażeni są w: wiedzę, umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.
  Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.
  Zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzupełniają szeroką gamą przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in.: zastosowania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, marketingu w handlu i usługach, badań rynkowych, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród przedmiotów obieralnych znajdą takie pozycje jak: techniki PR, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, podstawy e-handlu czy biznes plan.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • E-biznes
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing menedżerski
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • E-biznes
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing menedżerski
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.


  Dodatkowe punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię: Laureat pierwszego miejsca 50 pkt Laureat drugiego miejsca 40 pkt Laureat trzeciego miejsca 30 pkt Finalista 20 pkt

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Opolska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (20)

Sebastian Ocena odpowiedz

🐌

Witold Zembaczyński Ocena odpowiedz

Najlepszy wydział, o którym słyszałem, może jakiś etap?

Marta Ocena odpowiedz

Jako Absolwentka Wydziału mogę polecić to miejsce z całego serca. WEiZ tworzą fantastyczni ludzie, wykładowcy, którzy swoją pasją potrafią zarazić studentów. Bardzo dużo zajęć ciekawych praktycznych. Możliwość zaangażowania się w działalność wielu Kół Naukowych o różnym spektrum działalności, dzięki którym można nabyć wiele cenionych na rynku pracy kompetencji. Często jest to także okazja do pierwszego kontaktu z pracodawcą, który być może w przyszłości okaże się Twoim pracodawcą. Tak było w moim przypadku. Od razu po studiach dostałam wymarzoną pracę, w której rozwijam się do dziś. Życzę podobnych sukcesów. Wybierajcie mądrze! :)

Ania Ocena odpowiedz

5 najlepszych lat spędzonych na WEiZ Politechniki Opolskiej. Polecam z całego serca. Nowe znajomości, ogrom wiedzy i praktycznych zajęć, wspaniali wykładowcy, dodatkowe zajęcia dla kazdego oraz panującą atmosfera :)

Agnieszka Ocena odpowiedz

Studiowanie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania było najlepszym wyborem, jaki mogłam podjąć. Ukończenie studiów na tym wydziale spowodowało, że zdobyłam umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w zakresie ekonomii. Wykładowy bardzo dobrze przygotowali mnie do pracy w zawodzie poprzez przekazywanie niezbędnej teorii, ale także wiedzy praktycznej z własnego doświadczenia, dzięki czemu dowiedziałam się potrzebnych informacji, które wykorzystuje w pracy na co dzień. Jeśli szukasz uczelni, która przygotuje Cię do pracy w swoim zawodzie to wybierz uczelnie Politechniki Opolskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ;)

Piotr Szymała Ocena odpowiedz

Studiowanie to coś więcej niż kolejny ?dokument?. Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdzie spędziłem na WEiZ 5 doskonałych lat zdobywając wykształcenie w dwóch różnych obszarach tj. zarządzanie i administracja. Ponadto przez cały okres starałem się aktywnie uczestniczyć we wszelkich inicjatywach jak i być członkiem różnych organów, a co najważniejsze na WEiZ jest to możliwe. Dzięki WEiZ wkroczyłem pewnie w środowisko ?pracy?, a to dzięki możliwościom, które daje ten wydział - poszerzanie horyzontów to baza, na którą stawiają wykładowcy. Jeśli na studiach chcesz przeżyć coś wspaniałego, mieć co wspominać, realizować kreatywne projekty i wnieść coś od siebie, a przy tym nabywać wiedzę od praktyków wówczas wybierasz Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. We współczesnym świecie coraz bardziej liczy się zaangażowanie, a studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej to umożliwiają. Czerpanie z wieloletniej tradycji i doskonałości inżynierskiej na tej uczelni to podstawa, ale nikt tak jak WEiZ nie rozumie biznesu czy samorządu. Chętnie wracam, przyjaźnie pozostają na lata, zdobyta wiedza pomaga w życiu - idealne miejsce dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Darek Ocena odpowiedz

Na Wydział Ekonomii i zarządzania na Politechnice Opolskiej studiowałem ekonomię, zdobyłem tutaj zarówno licencjat jak i magistra. Z całego serca mogę polecić WEiZ na którym można zdobyć dużo nowych znajomości jak i dużą dawkę wiedzy. Wykładowcy, których tam spotkałem byli pomocni i wspierali zarówno podczas wykładów lub podczas konsultacji jak i poza nimi, np. kiedy zostali poproszeni o przeprowadzenie szkolenia dla kół naukowych. Byłem członkiem kół naukowych, dzięki czemu mogłem rozwijać swoje zainteresowania wyjeżdżając na różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne, konferencje naukowe czy sprawdzać swoją wiedzę na ogólnopolskich konkursach jednocześnie zdobywając tam miejsce na podium. Podczas studiów panowała świetna atmosfera, zarówno wśród znajomych na roku, jak i dzięki osobom, które wspierały nasze działania. Polecam zarówno osobom, które chcą zdobyć wiedzę, jak i przebywać w bardzo dobrej atmosferze :D

Sabina Ocena odpowiedz

Ukończyłam studia na kierunku Administracja i śmiało mogę polecić ten kierunek. Administracja to studia z szerokimi perspektywami. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobyciem wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Uczelnia bardzo wspiera studentów w rozwoju. Istnieje możliwość zaangażowania się w działaność kół naukowych, wyjazd na Erasmusa oraz uczestnictwo w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Jak również należy podkreślić indywidualne podejście wykładowców do studentów. Polecam !

Piotrek lata na WEiZ 2012-2018 Ocena odpowiedz

Spędziłem na WEiZ 6 lat. Ukończyłem dwa kierunki, poznałem świetnych ludzi, wykładowcy poświęcali nam czas, angażowali nas w różne projekty a na koniec jeszcze przed obroną uczelnia pomogła mi znaleźć swoją pierwszą pracę. Szczerze polecam. Nie żałuję ani jednego dnia spędzonego na tej uczelni ;)

Kornelia Ocena odpowiedz

Na WEIZ studiowałam zarządzanie. Te 3 lata wspominam rewelacyjnie. Gdy tylko ktoś zapyta czy warto, z całego serca odpowiadam, ze TAK! Na tym wydziale poznałam na prawdę wiele wartościowych osób! Wszyscy tu byli zawsze chętni do pomocy. Mowa tu o studentach jak i o wykładowcach. Zawsze od każdego można było uzyskać pomoc czy tez dobra radę. Zajęcia były dla mnie na prawdę ciekawe i wiele z nich wyniosłam. Na prawdę nie mam chyba takiego przedmiotu, który by mi się nie podobał, czy z którego nie wyniosłabym jakiś cennych informacji. Wiedza była przekazywana w na prawdę zrozumiały sposób, dzieki czemu mogliśmy łatwo tworzyć notatki. Zajecia również nie były nudne. Graliśmy w planszowki, rysowaliśmy, tworzyliśmy mapę myśli, prowadziliśmy zajęcia-zawsze było bardzo kreatywnie. Oprócz tego na wydziale odbywało się bardzo dużo dodatkowych zajęć. Można było uczestniczyć w kołach naukowych, konkursach czy tez wydarzeniach okolicznościowych np. takich jak WEiZowe Mikołajki. Ja osobiście angażowałam się w wiele wydarzeń i szczerze polecam z całego serca. Jest to możliwość poznania wielu osób jak i kontakt z wykładowcami, który pozwala Nam dowiedzieć się od nich wielu ciekawych rzeczy. Na wydziale nigdy nie było tak, ze coś nam narzucano. Zawsze mieliśmy prawo wyboru i przede wszystkim kontakt pomiędzy studentami, a wykładowcami był bardzo dobry. Nie było trudności w tym, aby się czegos dowiedzieć bądź dostać informacje zwrotna-a to bardzo ważne dla Nas studentów. Warto różaniec wspomnieć o pracy licencjackiej. Promotorzy bardzo angażują się w to, aby pomoc studentom i być dla nich wsparciem. Po zakończeniu tych trzech lat nie wyobrażałam sobie drugiego etapu studiów gdzie indziej. Oczywiście wybór padł na WEIZ! Tym razem wybrałam kierunek ekonomia. Mimo ze zajęcia odbywają się w formie online również jestem bardzo zadowolona. Z całego serca polecam Wydział Ekonomii i Zarządzania i studia na Politechnice Opolskiej.

Gabriela Ocena odpowiedz

Wydział Ekonomii i Zarządzania na PO tworzą niesamowici ludzie, którzy przekazują wiedzę przede wszystkim w praktyce, a nie tylko w teorii. Dzięki nabytym podczas studiów ekonomicznych umiejętnościom zdecydowanie łatwiej było o pracę w zawodzie.

Dominika Ocena odpowiedz

Wydział Ekonomii i Zarządzania, to synonim nie tylko wiedzy, ale również zaangażowania. Dzięki kompetencjom, nieustannie rozwijanej wiedzy i zaangażowaniu całej kadry, studenci mają szansę na pozyskanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, nabywając tym samym cennych umiejętności już w czasie studiowania. Możliwości uczestnictwa i organizacji różnorodnych projektów naukowych, wydarzeń daje sposobność zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i nawiązać kontakty biznesowe, które pomogą rozwinąć karierę zawodową.

Damian Ocena odpowiedz

Ekonomia to ciężki i trudny kierunek, jednakże sposób przekazywanej wiedzy na tej uczelni bardzo ułatwił zdobycie cennej wiedzy, która pozwoliła mi rozwinąć swoje zainteresowania i karierę zawodową

Andrzej Ocena odpowiedz

Od dziecka wiedziałem co chce robić w życiu. Własna firma była moim największym marzeniem. Nigdy nie chciałem mieć szefa, wolałem sam nim być. Wybór studiów ekonomicznych był w tym przypadku oczywisty. W ciągu tych kilku lat nauczyłem się naprawdę wiele, a kompetencje w zakresie prowadzenia własnej działalności mam w małym palcu. Jeżeli tak jak ja nie chcesz być tylko kolejnym anonimowym pracownikiem wielkiej korporacji to wybierz ten kierunek. ..

Zuzia Ocena odpowiedz

Wybierając międzynarodowe stosunki gospodarcze nie byłam zbyt przekonana co do tego kierunku. Ale już po pierwszym roku wiedziałam, że to jest to! Wiedza o świecie jest przedstawiana tutaj bardzo atrakcyjnie i wykladowcy zarażają swoją pasją.

Ola Ocena odpowiedz

Jestem na 2 roku zarządzania i mogę polecić z całego serca! Wykładowcy super, atmosfera przyjazna, wszyscy są pomocni. Szczerze polecam

Marianna Ocena odpowiedz

Wybór studiów na kierunku zarządzanie to najlepsza decyzja w moim życiu! Widać, że wykładowcy to ludzie z ogromną pasją i doświadczeniem, z którym chętnie dzielą się ze studentami. Te kilka lat studiowania to naprawdę jeden z lepszych okresów w moim życiu. Zdobyłam ogromną wiedzę i umiejętności, a dodatkowo robiłam to co kocham! Teraz mam pracę o jakiej zawsze marzyłam. Naprawdę, warto iść na te studia.

Malwina Ocena odpowiedz

Zarządzanie to bardzo złożona dziedzina. Składa się na nią prawo, rachunkowość, umiejętności organizacji i planowania. Studiowanie Zarządzania na Politechnice Opolskiej to ciekawa sprawa, zwłaszcza że można dołączyć do fajnego koła naukowego, a także podjąć naukę języka chińskiego.

Michał Ocena odpowiedz

Ekonomia to bardzo ciekawy świat, złożony z wielu elementów. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba poznać fundament prawny, gospodarczy, społeczny. To nie są studia dla ludzi, którzy nie lubią szukać, sprawdzać czy porównywać. Ekonomia to kierunek interesujący właśnie dlatego, że mówiąc o niej, należy brać pod uwagę różne czynniki.

Paulina Ocena odpowiedz

Administracja to studia o dwóch płaszczyznach. Na jednej zdobywasz szeroką wiedzę, na drugiej rozwijasz swój charakter i niektóre cechy osobowości. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Opolskim to praktyczna strona studiowania, bo wydział współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi, więc studenci mogą odbyć ciekawe staże, praktyki czy warsztaty.