ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

 • ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Energetyka i Inżynieria Środowiska
  Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka cieplna
  • Inżynieria środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Energetyka cieplna
  • Inżynieria środowiska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i inżytnieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, j. polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria środowiska 

  Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności - w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

  Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

  Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie energią i odpadami
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Procesy i urządzenia ochrony powietrza
  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne
  • Advanced technologies in environmental engineering

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, j. polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. 

  Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego.

  Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów.

  Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako piloci w lotnictwie cywilnym, jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pilotaż statków powietrznych
  • Projektowanie konstrukcji lotniczych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe.
  Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych, technologicznych i naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Spawalnictwo
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce
  • Computer aided engineering
  • Computer support of generation and quality engineering
  • Computer support of machines designing and testing
  • Industrial machines and appliances
  • Automobiles and tractors
  • Advanced methodology of design in energetics

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Spawalnictwo
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce
  • Computer aided engineering

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Spawalnictwo
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce
  • Computer support of generation and quality engineering
  • Computer support of machines designing and testing
  • Industrial machines and appliances
  • Automobiles and tractors
  • Advanced methodology of design in energetics

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Spawalnictwo
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Mechatronika

  Mechatronik w swojej pracy zawodowej zajmuje się wysokozaawansowanymi urządzeniami i systemami opartymi o nowoczesne rozwiązania z różnych dziedzin techniki.

  Przekłada się to na możliwość pracy w bardzo wielu gałęziach przemysłu:

  • wytwarzającego elementy systemów mechatronicznych jak napędy, czujniki, sterowniki
  • elektromaszynowego,
  • motoryzacyjnego,
  • sprzętu gospodarstwa domowego,
  • lotniczego,
  • obrabiarkowego,
  • medycynie,
  • wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej i nanotechnologii. Projektowanie urządzeń mechatronicznych, ich budowa, eksploatacja, analiza pracy i diagnostyka, wymagają szczególnego podejścia interdyscyplinarnego, niestosowanego w konwencjonalnych dziedzinach techniki, np. w mechanice.

  Mechatronika wymaga zmiany zarówno sposobu myślenia jak i działania jako że oparta jest na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów jednocześnie pobudzając kreatywność.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
  • Techniki komputerowe w mechatronice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
  • Techniki komputerowe w mechatronice

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i renomowanych biurach reklamowych świadczących usługi zarówno dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu, jak i w sektorze IT. 

  Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej min. świadcząc usługi freelancer’a w zakresie wzornictwa.

  Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do współpracy z producentami, samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi.

  Potrafią prowadzić prace i analizy naukowo-badawczych, konieczne do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie.

  Poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz realizują projekty uwzględniając stronę estetyczną produktu, podnosząc tym samy jego konkurencyjność na rynku zbytu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  • Inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

loootnik Ocena

Lotnictwo i kosmonautyka to kierunek dla ludzi z pasją, czyli takich jak ja! U mnie w rodzinie wszyscy byli sceptycznie nastwieni do studiów na tym kierunku, ale jak okazało się, ile mam ćwiczeń i możliwości praktyk, to zmienili zdanie. Tutaj wykładają ludzie z pasją, którzy kochają naukę!

Adrian Ocena

Cieszę się, że w trakcie studiów zajęcia opierały się głównie na praktyce, bardzo polecam Politechnikę Opolską.

exstudent Ocena

Studiowałem tutaj mechanikę i budowę maszyn, mimo dużej ilości nauki jestem bardzo zadowolony i mogę polecić ten kierunek i ten wydział

Paweł Ocena

Wybrałem Mechanikę i budowę maszyn bo w planach miałem studia, które będą opierały się na mojej kreatywności. To było najważniejsze. Studiując na drugim stopniu wiem, że dokonałem trafnego wyboru.