ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

 • ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Energetyka i Inżynieria Środowiska
  Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska posiada wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przemysłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i inżytnieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, j. polski, matematyka, wos

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria środowiska 
  Studia prowadzone są w języku angielskim lub języku polskim. Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale też jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka. Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska, jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami przemysłowymi, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako piloci w lotnictwie cywilnym, jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Studia prowdzone są w języku angielskim lub języku polskim. Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi  pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych i technologicznych, czy nawet instytucjach naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Mechatronika
  Ujmując rzecz krótko: mechatronik ma do czynienia z wysokozaawansowaną techniką. Może pracować w bardzo wielu gałęziach przemysłu: elektrotechnice, motoryzacji, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, lotnictwie, czy – to nowość i zarazem przyszłość mechatroniki – w medycynie, a zatem wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej, mechaniki stosowanej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT, różnego rodzaju gałęziach przemysłowych. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie poszukując najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz wykonywania projektów zwracając uwagę na stronę estetyczną przedmiotu.

  Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują wiedzę z zakresu historii i kultury wzornictwa do inspiracji, do generowania konkretnych rozwiązań, do harmonizowania wszystkich proponowanych elementów z użytkownikiem. Prowadzą proces projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego operowania odpowiednimi relacjami między tymi poszczególnymi aspektami. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują zaawansowane techniki wspomagające projektowanie. Prawidłowo wykorzystują materiały i technologie w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

loootnik Ocena

Lotnictwo i kosmonautyka to kierunek dla ludzi z pasją, czyli takich jak ja! U mnie w rodzinie wszyscy byli sceptycznie nastwieni do studiów na tym kierunku, ale jak okazało się, ile mam ćwiczeń i możliwości praktyk, to zmienili zdanie. Tutaj wykładają ludzie z pasją, którzy kochają naukę!

Adrian Ocena

Cieszę się, że w trakcie studiów zajęcia opierały się głównie na praktyce, bardzo polecam Politechnikę Opolską.

exstudent Ocena

Studiowałem tutaj mechanikę i budowę maszyn, mimo dużej ilości nauki jestem bardzo zadowolony i mogę polecić ten kierunek i ten wydział

Paweł Ocena

Wybrałem Mechanikę i budowę maszyn bo w planach miałem studia, które będą opierały się na mojej kreatywności. To było najważniejsze. Studiując na drugim stopniu wiem, że dokonałem trafnego wyboru.