Politechnika Opolska

Wydział Mechaniczny PO

ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

Wydział Mechaniczny PO

Politechnika Opolska

ul. St. Mikołajczyka 5

 45-271 Opole

tel. (+48) 77 449 84 82

 tel./fax (+48) 77 449 99 06,

e-mail:  wmech@po.opole.pl

http://wm.po.opole.pl/

 • ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów energetyka i inżynieria środowiska
  Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka cieplna
  • Inżynieria środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Energetyka cieplna
  • Inżynieria środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów environmental engineering

  WHAT CAREER

  The relation between a human and the environment is unbreakable, eternal and so strict that not only humanity cannot live outside nature but also, due to human functioning, existence of nature cannot be maintained without the human help in many cases.

  Therefore, the graduates of the environmental engineering programme, as specialists of limiting the effects of negative industrial impact on the environment, rational management of energy, waste management or air protection, create and reinforce that relation with nature through working in research and development units in administration, design offices and a wide range of companies searching for the most profitable relations within the entity human –industry – nature.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności - w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

  Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

  Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka energią i odpadami
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne
  • Procesy i urządzenia ochrony środowiska
  • Advanced technologies in environmental engineering

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka ściekami i odpadami
  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne
  • Procesy energetyczne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów mechanical engineering

  The relation between a human and the environment is unbreakable, eternal and so strict that not only humanity cannot live outside nature but also, due to human functioning, existence of nature cannot be maintained without the human help in many cases.

  Therefore, the graduates of the environmental engineering programme, as specialists of limiting the effects of negative industrial impact on the environment, rational management of energy, waste management or air protection, create and reinforce that relation with nature through working in research and development units in administration, design offices and a wide range of companies searching for the most profitable relations within the entity human –industry – nature.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
  Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe.
  Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych, technologicznych i naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
  • Konstrukcje maszyn
  • Technologie wytwarzania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Computer aided engineering
  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce
  • Spawalnictwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
  • Konstrukcje maszyn
  • Technologie wytwarzania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
  • Maszyny i urządzenia przemysłowe
  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Zaawansowane metody projektowania w energetyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów mechatronika
  Mechatronik w swojej pracy zawodowej zajmuje się wysokozaawansowanymi urządzeniami i systemami opartymi o nowoczesne rozwiązania z różnych dziedzin techniki.
  Przekłada się to na możliwość pracy w bardzo wielu gałęziach przemysłu:
  • wytwarzającego elementy systemów mechatronicznych jak napędy, czujniki, sterowniki
  • elektromaszynowego,
  • motoryzacyjnego,
  • sprzętu gospodarstwa domowego,
  • lotniczego,
  • obrabiarkowego,
  • medycynie,
  • wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej i nanotechnologii. Projektowanie urządzeń mechatronicznych, ich budowa, eksploatacja, analiza pracy i diagnostyka, wymagają szczególnego podejścia interdyscyplinarnego, niestosowanego w konwencjonalnych dziedzinach techniki, np. w mechanice.

  Mechatronika wymaga zmiany zarówno sposobu myślenia jak i działania jako że oparta jest na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów jednocześnie pobudzając kreatywność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Techniki komputerowe w mechatronice
  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika w pojazdach i maszynach
  • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Techniki komputerowe w mechatronice
  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów wzornictwo przemysłowe

  Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i renomowanych biurach reklamowych świadczących usługi zarówno dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu, jak i w sektorze IT. 

  Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej min. świadcząc usługi freelancer’a w zakresie wzornictwa.

  Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do współpracy z producentami, samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi.

  Potrafią prowadzić prace i analizy naukowo-badawczych, konieczne do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie.

  Poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz realizują projekty uwzględniając stronę estetyczną produktu, podnosząc tym samy jego konkurencyjność na rynku zbytu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

loootnik Ocena odpowiedz

Lotnictwo i kosmonautyka to kierunek dla ludzi z pasją, czyli takich jak ja! U mnie w rodzinie wszyscy byli sceptycznie nastwieni do studiów na tym kierunku, ale jak okazało się, ile mam ćwiczeń i możliwości praktyk, to zmienili zdanie. Tutaj wykładają ludzie z pasją, którzy kochają naukę!

Adrian Ocena odpowiedz

Cieszę się, że w trakcie studiów zajęcia opierały się głównie na praktyce, bardzo polecam Politechnikę Opolską.

exstudent Ocena odpowiedz

Studiowałem tutaj mechanikę i budowę maszyn, mimo dużej ilości nauki jestem bardzo zadowolony i mogę polecić ten kierunek i ten wydział

Paweł Ocena odpowiedz

Wybrałem Mechanikę i budowę maszyn bo w planach miałem studia, które będą opierały się na mojej kreatywności. To było najważniejsze. Studiując na drugim stopniu wiem, że dokonałem trafnego wyboru.