ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dodaj do ulubionych

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności energetyka i inżynieria środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | energetyka i inżynieria środowiska - uczelnie >

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych, fizycznych, matematycznych i przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii środowiska, termodynamiki, czy mechaniki płynów. Podczas studiów nauczą się gospodarowania energią, zastosowania rozwiązań technicznych, czy sterowania procesami technologicznymi.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku energetyka i inżynieria środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, biurach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w firmach zajmujących się podejmowaniem działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Energetyka i inżynieria środowiska to studia skierowane do absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby rozwinąć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jednak, aby wyróżnić się na tle innych kandydatów i pozytywnie przejść proces rekrutacji, należy poznać wszystkie wymagania, obowiązujące na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Energetyka i inżynieria środowiska studia niestacjonarne

Energetyka i inżynieria środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Energetyka i inżynieria środowiska studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W programie studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geometria wykreślna
 • Chemia dla inżynierów
 • Podstawy mechaniki technicznej
 • Technologie i urządzenia przemysłowe
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Podstawy wytrzymałości materiałów i elementów konstrukcyjnych
 • Mechanika płynów
 • Inżynieria elektryczna
 • Termodynamika techniczna
 • Procesy i aparaty cieplne

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk matematycznych,
 • nauk fizycznych,
 • metrologii i pomiaru wielkości istotnych dla zakresu studiowanych zjawisk i procesów rzeczywistych
 • materiałoznawstwa związaną z doborem tworzyw i materiałów konstrukcyjnych
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska kształcą specjalistów z zakresu ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko oraz właściwego gospodarowanie energią. Ze względu na zróżnicowany i praktyczny program kształcenia, studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę, ale także rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej energetyki, nauk technicznych, matematycznych, czy inżynierii środowiska naturalnego. W planie zajęć znajdą się przedmioty związane z termodynamiką i mechaniką płynów, gospodarką odpadami, czy odnawialnymi źródłami energii.

Co więcej, osoby które aplikują na powyższy kierunek nauczą się wykorzystywania nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska oraz projektowania inżynierskiego z zastosowaniem programów CAD. Ponadto poznają zasady sterowania procesami technologicznymi i gospodarowania odpadami. Dokładny program nauczania i przebieg studiów będzie zależał od wybranej specjalizacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Po ukończeniu studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska można zyskać wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji publicznej, czy w biurach projektowych. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami zajmującymi się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku energetyka i inżynieria środowiska:

 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • jednostki administracji publicznej
 • firmy zajmujące się ekologią i ochroną środowiska
 • firmy budowlane
 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie