ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | energetyka i inżynieria środowiska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | energetyka i inżynieria środowiska - uczelnie >

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych, fizycznych, matematycznych i przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii środowiska, termodynamiki, czy mechaniki płynów. Podczas studiów nauczą się gospodarowania energią, zastosowania rozwiązań technicznych, czy sterowania procesami technologicznymi.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku energetyka i inżynieria środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, informatyka, fizyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, biurach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w firmach zajmujących się podejmowaniem działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Energetyka i inżynieria środowiska to studia skierowane do absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby rozwinąć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jednak, aby wyróżnić się na tle innych kandydatów i pozytywnie przejść proces rekrutacji, należy poznać wszystkie wymagania, obowiązujące na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W programie studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geometria wykreślna
 • Chemia dla inżynierów
 • Podstawy mechaniki technicznej
 • Technologie i urządzenia przemysłowe
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Podstawy wytrzymałości materiałów i elementów konstrukcyjnych
 • Mechanika płynów
 • Inżynieria elektryczna
 • Termodynamika techniczna
 • Procesy i aparaty cieplne

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk matematycznych,
 • nauk fizycznych,
 • metrologii i pomiaru wielkości istotnych dla zakresu studiowanych zjawisk i procesów rzeczywistych
 • materiałoznawstwa związaną z doborem tworzyw i materiałów konstrukcyjnych
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska kształcą specjalistów z zakresu ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko oraz właściwego gospodarowanie energią. Ze względu na zróżnicowany i praktyczny program kształcenia, studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę, ale także rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej energetyki, nauk technicznych, matematycznych, czy inżynierii środowiska naturalnego. W planie zajęć znajdą się przedmioty związane z termodynamiką i mechaniką płynów, gospodarką odpadami, czy odnawialnymi źródłami energii.

Co więcej, osoby które aplikują na powyższy kierunek nauczą się wykorzystywania nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska oraz projektowania inżynierskiego z zastosowaniem programów CAD. Ponadto poznają zasady sterowania procesami technologicznymi i gospodarowania odpadami. Dokładny program nauczania i przebieg studiów będzie zależał od wybranej specjalizacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Po ukończeniu studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska można zyskać wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji publicznej, czy w biurach projektowych. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami zajmującymi się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku energetyka i inżynieria środowiska:

 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • jednostki administracji publicznej
 • firmy zajmujące się ekologią i ochroną środowiska
 • firmy budowlane
 • własna działalność gospodarcza.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Energetyka i inżynieria środowiska studia niestacjonarne

Energetyka i inżynieria środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Energetyka i inżynieria środowiska studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Miasta, które oferują studia na kierunku ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)