ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dodaj do ulubionych

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych, fizycznych, matematycznych i przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii środowiska, termodynamiki, czy mechaniki płynów. Podczas studiów nauczą się gospodarowania energią, zastosowania rozwiązań technicznych, czy sterowania procesami technologicznymi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, biurach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w firmach zajmujących się podejmowaniem działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Energetyka i inżynieria środowiska to studia skierowane do absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby rozwinąć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jednak, aby wyróżnić się na tle innych kandydatów i pozytywnie przejść proces rekrutacji, należy poznać wszystkie wymagania, obowiązujące na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska to:

 • dwa spośród następujących przedmiotów: biologia/chemia/fizyka/informatyka/język polski

 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska kształcą specjalistów z zakresu ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko oraz właściwego gospodarowanie energią. Ze względu na zróżnicowany i praktyczny program kształcenia, studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę, ale także rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej energetyki, nauk technicznych, matematycznych, czy inżynierii środowiska naturalnego. W planie zajęć znajdą się przedmioty związane z termodynamiką i mechaniką płynów, gospodarką odpadami, czy odnawialnymi źródłami energii.

Co więcej, osoby które aplikują na powyższy kierunek nauczą się wykorzystywania nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska oraz projektowania inżynierskiego z zastosowaniem programów CAD. Ponadto poznają zasady sterowania procesami technologicznymi i gospodarowania odpadami. Dokładny program nauczania i przebieg studiów będzie zależał od wybranej specjalizacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku energetyka i inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Po ukończeniu studiów na kierunku energetyka i inżynieria środowiska można zyskać wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji publicznej, czy w biurach projektowych. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami zajmującymi się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku energetyka i inżynieria środowiska:

 • jednostki badawczo-rozwojowe

 • jednostki administracji publicznej

 • firmy zajmujące się ekologią i ochroną środowiska

 • firmy budowlane

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Komentarze (0)