Politechnika Opolska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

tel. (+48) 77 449 8250

e-mail: wwfif@po.ople.pl

http://wwfif.po.opole.pl/

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

tel. (+48) 77 449 8250

e-mail: wwfif@po.ople.pl

http://wwfif.po.opole.pl/

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Fizjoterapia
  Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Zatrudnienie można znaleźć również w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczorehabilitacyjne), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia, co wpływa na popyt na usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta wszechstronnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej. Absolwent posiada wiedzę o człowieku w ujęciu filozoficznym, etycznym, psychologicznym, ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Zna rozmieszczenie, specyfikę i walory turystyczne regionów Polski i świata. Rozumie podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i rolę jaką odgrywa w nich człowiek. Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach, podmiotach i elementach rynku turystycznego, wzajemnych relacjach zachodzących na rynku turystycznym oraz o roli gospodarki turystycznej w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Posiada ogólną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. Zna znaczenie i sposoby pobudzania przedsiębiorczości w obszarze turystyki i rekreacji. Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku fizycznym oraz o metodach diagnozowania i kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych. Ma wiedzę na temat poszczególnych rodzajów i form turystyki i rekreacji. Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej dla różnych grup społecznych i w różnych okresach życia człowieka. Rozumie cele, zadania, funkcje edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w zakresie niezbędnym dla oceny możliwości podejmowania przez niego działań w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, oraz nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno - sportowych z dziećmi młodszymi, realizowanymi w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych, w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci). Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Absolwent studiów II stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.  Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie. Absolwent specjalności nauczycielsko – instruktorskiej ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego. Absolwent specjalności nauczycielsko – trenerskiej posiada uprawnienia trenera klasy II w wybranej dyscyplinie sportu. Trener klasy drugiej, posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (10)

Ina Ocena

Teraz ruszyli z nowym kierunkiem studiów podyplomowych - diagnostyka sportowa. Chyba skorzystam, bo jestem trenerem personalnym. Wydaje się być nowoczesny i ciekawy: https://diagnostykasportowa.po.opole.pl/

Julek Ocena

Zawsze lubiłem sport więc wybór studiów na kierunku wychowania fizycznego był oczywisty!! Studiując tutaj czuje się naprawdę spełniony. Uwielbiam wszystkie zajęcia praktyczne. Mam nadzieję, że po ukończeniu studiów będę mógł pracować jako nauczyciel WF-u i dzielić się moją pasją z innymi.

AGA Ocena

Studia na kierunku turystyka i rekreacja to tak naprawdę niekończąca się przygoda! Nie dość, że poszerzyłam swoją wiedzę z geografii i biologii to jeszcze zdobyłam praktyczne umiejętności. Dziś mam pracę, którą kocham, a to wszystko dzięki tym niezwykłym studiom!!!

Gabriela Ocena

Fizjoterapia to trudny kierunek, ale na Politechnice Opolskiej zajęcia są prowadzone w bardzo przystępny sposób. Szczerze polecam!

Karo Ocena

Zawsze marzyłam o byciu przewodnikiem turystycznym, ta praca wydaje mi się bardzo fascynująca! Na studiach uczę się wielu ciekawych rzeczy, które pomogą mi w przyszłej pracy. Serdecznie polecam!

Dagmara Ocena

Już w liceum chciałam zostać fizjoterapeutą. Cieszę się, że mogę studiować wymarzony kierunek studiów na dobrej uczelni i to w moim rodzinnym mieście.

przyszła_fizjoterapeutka Ocena

Pomysł na studia fizjoterapeutyczne pojawił się u mnie bardzo późno, więc przygotowania do matury miały bardzo intensywny charakter! Zależało mi, żeby na studia dostać się na PO, ponieważ słyszałam o tej uczelni same dobre opinie, a przy okazji jest ona blisko mojej rodzinnej miejscowości. Dostałam się i w ogóle nie zawiodłam! Super zajęcia z świetnymi wykładowcami! Mnóstwo wiedzy praktycznej! Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne

Olek Ocena

Jeżeli wychowanie fizyczne to tylko na Politechnice Opolskiej. Polecam! Super kadra, super baza sportowa.

Łukasz Ocena

Fizjoterapia na politechnice to najlepszy wybór

tolek Ocena

takiej bazy sportowej mogą pozazdrościć politechnice nawet AWFy.Kryta bieżna, sale sportowe, taneczna, basen itd. itp., wyniki sportowców mówią za siebie. Polecam Opole