Politechnika Opolska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

tel. (+48) 77 449 8250

e-mail: wwfif@po.ople.pl

http://wwfif.po.opole.pl/

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

tel. (+48) 77 449 8250

e-mail: wwfif@po.ople.pl

http://wwfif.po.opole.pl/

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów fizjoterapia

  Osoby zajmujące się zawodowo fizjoterapią mają bezpośredni kontakt z pacjentami, przywracają sprawność fizyczną, dbają o zapobieganie nawrotom choroby, propagują profilaktykę leczniczą związaną z aktywnością fizyczną. Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy.

  Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska oraz prywatne gabinety, a także do świadczenia usług w domach pacjentów.

  Stanowiska fizjoterapeuty są również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPORT I BEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów sport i bezpieczeństwo

  Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie sprawności motorycznej i wydolności fizycznej, jak również zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności ruchowe (m.in. walka wręcz, środki przymusu bezpośredniego, strzelectwo), poszerzone o podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, z uwzględnieniem postępu technologicznego, rozwoju nauki i wiedzy, jakie dokonały się w ostatnim czasie.

  Ponadto, w ramach studiów zaplanowano nabycie przez absolwentów kompetencji z zakresu podstaw prawa i polityki, psychologii i komunikowania się (w języku ojczystym i dwóch językach obcych), logicznego myślenia, jak również podejmowania decyzji w warunkach stresu oraz zagrożenia.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • jednostki specjalne;
  • wojsko;
  • policja;
  • straż pożarna;
  • straż graniczna;
  • służba więzienna;
  • straż ochrony kolei;
  • agencje detektywistyczne, agencje ochrony osób i mienia;
  • kluby sportowe, kluby fitness.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sport i bezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów turystyka i rekreacja
  Osoby zajmujące się zawodowo fizjoterapią mają bezpośredni kontakt z pacjentami, przywracają sprawność fizyczną, dbają o zapobieganie nawrotom choroby, propagują profilaktykę leczniczą związaną z aktywnością fizyczną. Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy.
  Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska oraz prywatne gabinety, a także do świadczenia usług w domach pacjentów.
  Stanowiska fizjoterapeuty są również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Trener zdrowego trybu życia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odnowa biologiczna z elementami dietetyki
  • Event management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hotelarstwo i gastronomia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odnowa biologiczna z elementami dietetyki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno - sportowych z dziećmi młodszymi, realizowanymi w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych, w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci). 
  Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. 
  Absolwent studiów II stopnia kierunku wychowanie fizyczne, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.  Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie.
  Absolwent specjalności nauczycielsko – instruktorskiej ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego. 
  Absolwent specjalności nauczycielsko – trenerskiej posiada uprawnienia trenera klasy II w wybranej dyscyplinie sportu. Trener klasy drugiej, posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielsko-instruktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielsko-instruktorska
  • Nauczycielsko-trenerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielsko-instruktorska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielsko-instruktorska
  • Nauczycielsko-trenerska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

Wojciech Ocena odpowiedz

Same sponsorowane opinie. Uczelnie w polsce nawet nie potrafią zrozumieć młodzieży w aspekcie używanego języka.. Jak chcecie się podszywać to zróbcie to lepiej, albo nie zatrudniajcie do tego prymusów ?

Ina Ocena odpowiedz

Teraz ruszyli z nowym kierunkiem studiów podyplomowych - diagnostyka sportowa. Chyba skorzystam, bo jestem trenerem personalnym. Wydaje się być nowoczesny i ciekawy: https://diagnostykasportowa.po.opole.pl/

Julek Ocena odpowiedz

Zawsze lubiłem sport więc wybór studiów na kierunku wychowania fizycznego był oczywisty!! Studiując tutaj czuje się naprawdę spełniony. Uwielbiam wszystkie zajęcia praktyczne. Mam nadzieję, że po ukończeniu studiów będę mógł pracować jako nauczyciel WF-u i dzielić się moją pasją z innymi.

AGA Ocena odpowiedz

Studia na kierunku turystyka i rekreacja to tak naprawdę niekończąca się przygoda! Nie dość, że poszerzyłam swoją wiedzę z geografii i biologii to jeszcze zdobyłam praktyczne umiejętności. Dziś mam pracę, którą kocham, a to wszystko dzięki tym niezwykłym studiom!!!

Gabriela Ocena odpowiedz

Fizjoterapia to trudny kierunek, ale na Politechnice Opolskiej zajęcia są prowadzone w bardzo przystępny sposób. Szczerze polecam!

Karo Ocena odpowiedz

Zawsze marzyłam o byciu przewodnikiem turystycznym, ta praca wydaje mi się bardzo fascynująca! Na studiach uczę się wielu ciekawych rzeczy, które pomogą mi w przyszłej pracy. Serdecznie polecam!

Dagmara Ocena odpowiedz

Już w liceum chciałam zostać fizjoterapeutą. Cieszę się, że mogę studiować wymarzony kierunek studiów na dobrej uczelni i to w moim rodzinnym mieście.

przyszła_fizjoterapeutka Ocena odpowiedz

Pomysł na studia fizjoterapeutyczne pojawił się u mnie bardzo późno, więc przygotowania do matury miały bardzo intensywny charakter! Zależało mi, żeby na studia dostać się na PO, ponieważ słyszałam o tej uczelni same dobre opinie, a przy okazji jest ona blisko mojej rodzinnej miejscowości. Dostałam się i w ogóle nie zawiodłam! Super zajęcia z świetnymi wykładowcami! Mnóstwo wiedzy praktycznej! Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne

Olek Ocena odpowiedz

Jeżeli wychowanie fizyczne to tylko na Politechnice Opolskiej. Polecam! Super kadra, super baza sportowa.

Łukasz Ocena odpowiedz

Fizjoterapia na politechnice to najlepszy wybór

tolek Ocena odpowiedz

takiej bazy sportowej mogą pozazdrościć politechnice nawet AWFy.Kryta bieżna, sale sportowe, taneczna, basen itd. itp., wyniki sportowców mówią za siebie. Polecam Opole