• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

  W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę:asystentura rodziny i wsparcie (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz opieka nad osobą starszą (studia stacjonarne). Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny.

  W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków

  Studia II stopnia

  Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

  W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę: mediacje i negocjacje (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz coaching rodzinny (studia stacjonarne). Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań.

  Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystentura rodziny i wsparcie
  • Opieka nad osobą starszą

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mediacje i negocjacje
  • Coaching rodzinny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystentura rodziny i wsparcie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mediacje i negocjacje

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)