Ekotechnologie cieplne

Ekotechnologie cieplne

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekotechnologie cieplne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ekotechnologie cieplne – kierunek studiów

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ekotechnologie cieplne - uczelnie >

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku ekotechnologie cieplne studenci uczą się możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w zakresie produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii, ze szczególnym naciskiem na ekologiczne i efektywne rozwiązania. Uczestnicy zdobywają solidne podstawy naukowe z zakresu fizyki, chemii, matematyki i inżynierii, które są niezbędne do tego, aby zrozumieć zasady działania procesów cieplnych i technologii energetycznych. Program studiów obejmuje też zgłębianie zasad działania systemów grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz wykorzystania energii odnawialnej.

Praca po studiach

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy w różnych sektorach związanych z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem energii cieplnej, w tym w firmach energetycznych, przedsiębiorstwach budowlanych, instytucjach badawczych czy agencjach rządowych związanych z polityką energetyczną. Mogą też pełnić rolę inżynierów energetycznych, projektując, budując i nadzorując różne instalacje cieplne.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia na kierunku ekotechnologie cieplne skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia po pokrewnej ścieżce kształcenia. W trakcie kwalifikacji uwzględniania jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Ekotechnologie cieplne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku ekotechnologie cieplne?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci uczą się przeprowadzania badań naukowych w zakresie technologii cieplnych, projektowania nowych rozwiązań technicznych oraz analizowania ich wydajności i wpływu na środowisko.

Kierunki studiów związane z ekologią i ciepłownictwem zwykle uwzględniają też praktyki zawodowe. Nie inaczej jest w przypadku kierunku studiów z ekotechnologii cieplnych. Studenci realizują praktyki w firmach i instytucjach badawczych związanych z branżą energetyczną, co pozwala im zdobyć praktyczne doświadczenie i nawiązać kontakty w branży.

Program studiów promuje zrównoważony rozwój, czyli takie podejście do produkcji i konsumpcji energii, które uwzględnia równowagę między potrzebami społecznymi, ekonomicznymi a środowiskowymi. Studenci zdobywają też wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne oraz sposobów minimalizacji tego wpływu poprzez stosowanie ekologicznych technologii cieplnych i odnawialnych źródeł energii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat różnych technologii cieplnych, w tym systemów grzewczych, chłodniczych oraz odnawialnych źródeł energii cieplnej. Potrafią projektować i optymalizować systemy cieplne pod kątem efektywności energetycznej, redukcji zużycia paliw kopalnych oraz minimalizacji emisji CO2.

Projektują i wdrażają instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii cieplnej, np. energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej czy biomasie. Dzięki zdobytym umiejętnościom badawczym mogą też prowadzić badania naukowe w zakresie ekotechnologii cieplnych i rozwijać innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Projektują, analizują i optymalizują różne systemy cieplne, uwzględniając przy tym wymagania techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.

Ile trwają studia na kierunku ekotechnologie cieplne?

Studia na kierunku ekotechnologie cieplne trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku ekotechnologie cieplne?

Absolwenci są przygotowani do pracy w roli inżynierów energetycznych, projektując i nadzorując różne instalacje cieplne – w tym systemy grzewcze i chłodnicze. Mogą też znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw efektywności energetycznej, pomagając firmom i instytucjom w identyfikacji i wdrożeniu rozwiązań pozwalających na minimalizację zużycia energii i redukcję emisji CO2.

Znajdą pracę także w sektorze energii odnawialnej przy projektowaniu i wdrażaniu instalacji opartych na energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej czy biomasie. Mogą być również zaangażowani w badania nad nowymi technologiami odnawialnymi. Poza tym doskonale odnajdą się jako konsultanci, którzy doradzą firmom w zakresie zrównoważonego rozwoju, włączając w to efektywne wykorzystanie energii cieplnej i promocję odnawialnych źródeł energii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekotechnologie cieplne

 • inżynier energetyczny,
 • specjalista do spraw efektywności energetycznej,
 • energetyka odnawialna,
 • konsultant do spraw zrównoważonego rozwoju,
 • badacz naukowy w zakresie nowych technologii cieplnych,
 • specjalista do spraw polityki energetycznej.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają im na pełnienie istotnej roli w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekotechnologie cieplne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekotechnologie cieplne studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ekotechnologie cieplne

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)