• AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

   Automatyk zajmuje się:

  • projektowaniem i eksploatacją różnorakich systemów automatyki i układów elektronicznych wykorzystywanych w szczególności w procesach technologicznych,
  • rozwiązywaniem problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
  • zastosowaniem sterowników przemysłowych w procesach technologicznych,
  • projektowaniem i budową układów elektronicznych oraz energoelektronicznych,
  • weryfikacją poprawności działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

  Kształcenie na kierunku Automatyka i Elektronika rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i elektronika

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy.  

  Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja zajmuje się:

  • projektowaniem urządzeń elektronicznych
  • oprogramowywaniem systemów przetwarzania i przesyłania informacji
  • utrzymaniem infrastruktury sieci komunikacyjnych dostarczających usługi na najwyższym poziomie w celu sprostania wymaganiom odbiorców
  • inicjuje i nadzoruje modernizację istniejących usług oraz rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
  • bezpieczeństwem infrastruktury przesyłania jak i przetwarzania informacji.
  • kierowaniem zespołami w projektach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w części szkieletowej i dostępowej (np. sieci FTTH, sieci mobilne 5G)
  • implementacją nowych rozwiązań urządzeń i sposobów komunikacji (np. urządzenia internetu rzeczy (IoT))
  • prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w działach firm IT
  • dostosowaniem i migracją istniejących rozwiązań w działalności firm do zmieniających się technologii (bankowość, energetyka, telekomunikacja, administracja, sektor nowych technologii informatycznych) w oparciu o wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa danych

  Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektrotechnika
  Elektryk jest osoba, która zajmuje się:
  • projektowaniem instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
  • montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dostrajaniem parametrów ich pracy;
  • wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a także linii napowietrznych i kablowych;
  • przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki;
  • wykonywaniem, pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn
   i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego;
  • wiele, wiele więcej!
  Kształcenie na kierunku Elektrotechnika odbywa się od samego początku istnienia Uczelni, powołanej do życia w 1964 (jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy). Przez cały ten czas, proces kształcenia ulegał doskonaleniu, co umożliwiło wypracowanie wysokiej renomy i tradycji kształcenia elektryków z całej Polski. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto, kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Energetyka

  Energetyk zajmuje się:

  • projektowaniem, budową, eksploatacją i nadzorowaniem systemów, sieci i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych): elektrowni, elektrociepłowni, lokalnych ciepłowni, zakładów termicznego przetwarzania odpadów itd.,
  • projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych,
  • zarządzaniem energią, racjonalną gospodarką energii i paliw w przedsiębiorstwach,
  • pracą w instytucjach badawczych, diagnostycznych zajmujących się programowaniem i planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego,
  • projektowaniem metod ochrony środowiska,
  • pracą w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką energetyczną i ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja systemów energetycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Informatyka stosowana
  Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej.
  Kierunek ten odróżnia się od klasycznych studiów informatycznych przez  poszerzenie programu kształcenia o elementy budowy układów elektronicznych oraz kompetencje inżynierskie.

  Projekty i zajecia laboratoryjne pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW.

  Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana rozpoczęło się w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Kierunek uzyskał w roku 2019, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Programowanie aplikacji biznesowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Informatyka biomedyczna
  • Programowanie dronów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Programowanie aplikacji biznesowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Informatyka biomedyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELEINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Teleinformatyka

  Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej.

  Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
  • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
  • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
  • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych,
  • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
  • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
  • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Opinie (3)

Absolwent Energetyka Ocena

Studiowałem energetykę na UTP. Zaraz po zakończeniu studiów znalazłem pracę w zawodzie. Dobra kadra przekazująca praktyczną wiedzę i zajęcia praktyczne dały mi dużo. Naprawdę polecam

Student WTiE Ocena

Studiuje na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale WTiE i zdecydowanie mogę polecić każdemu. Nauka programowania na wysokim poziomie przez wykładowców pasjonujących się tym tematem. Żałuję tylko, że nie mamy do wyboru większej ilości specjalizacji.

Polecam Ocena

Negatywne opinie pisane z tego co widzę pisane są przez osoby, które mają warunki. Uważam, że z każdym wykładowcą można się dogadać tylko trzeba chcieć. Kierunek jest wymagający i łączy ze sobą elementy elektroniki i informatyki. Po ukończeniu studiów można znaleźć prace w wielu firmach i wielu obszarach. Zdecydowanie mogę polecić każdemu kto nie idzie na studia dla samego studiowania, a chce posiąść wiedzę i umiejętności.