Dodaj do ulubionych

Automatyka i elektronika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku automatyka i elektronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

 

Kierunek automatyka i elektronika wiąże się przede wszystkim z projektowaniem i eksploatacją systemów automatyki i układów elektronicznych, które są wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Studenci zajmują się rozwiązywaniem problemów odnoszących się przede wszystkim do automatyzacji procesów przemysłowych, a także weryfikują zastosowanie sterowników przemysłowych w procesach technologicznych. Nauczysz się projektować i budować układy elektroniczne i energoelektroniczne.

Absolwenci kierunku mają okazję znaleźć zatrudnienie w firmach przemysłowych, które nastawione są na automatyzację procesów technologicznych, to znaczy działają w przemyśle elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, spożywczym, chemicznym. Odnajdziesz się także w firmach, które działają w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto śledzić wymagania rekrutacyjne na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka i elektronika:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Automatyka i elektronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i elektronika

Automatyka i elektronika - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i elektronika

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kompetencji społecznych,
 • projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych,
 • zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych,
 • projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych,
 • eksploatacji i projektowania systemów automatyki,
 • rozwiązywania problemów powiązanych z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, 
 • projektowania oraz budowy systemów pomiarowych,
 • modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji,
 • sterowania maszyn i napędów elektrycznych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Kierunek automatyka i elektronika uchodzi za innowacyjną propozycję kształcenia inżynierskiego, a skupia się na projektowaniu i eksploatacji systemów, które odnoszą się do systemów automatyki i układów elektronicznych, wykorzystywanych w procesach technologicznych różnego typu.

Studenci mają okazję nabyć umiejętności sprowadzające się do eksploatacji i projektowania systemów automatyki, a także układów elektronicznych. Nauczysz się rozwiązywać problemy związane z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, wykorzystywać sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych i energoelektronicznych, weryfikować działania układów automatycznej regulacji z użyciem symulacji komputerowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i elektronika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie automatyki i elektroniki proponują interdyscyplinarnie opracowany kierunek studiów. W siatce zajęć znajdziesz zagadnienia odnoszące się do automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania oraz budowy systemów pomiarowych, projektowania oraz budowy różnorakich układów elektronicznych i energoelektronicznych, kwestii modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, automatyki budynkowej i inteligentnych instalacji elektrycznych.

Studenci uczą się programować w językach niskiego i wysokiego poziomu. Rozwijają umiejętności w zakresie eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych. Potrafią zastosować sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych, a także umiejętnie weryfikują poprawność działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

 

3. Gdzie studiować Automatykę i elektronikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyka i elektronika:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Studia na kierunku Automatyka i elektronika trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Absolwenci automatyki i elektroniki mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Są oni związani przede wszystkim z przemysłem elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, samochodowym, spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym. Mogą również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka i elektronika:

 • firmy, które działają w zakresie automatyki budynkowej
 • firmy, zajmujące się inteligentną instalacją elektryczną
 • działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu
 • przemysł samochodowy
 • przemysł spożywczy
 • własna działalność gospodarcza
 • biura projektowe

Absolwenci automatyki i elektroniki są zatrudniani w firmach przemysłowych, które odznaczają się zautomatyzowanymi procesami technologicznymi. Mają wiele perspektyw na pracę w zawodzie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

Komentarze (0)