• MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - Akademia Morska w Szczecinie - kierunek studiów mechanical engineering
  During the Mechanical Engineering course, you will learn about the issues related to the day-to-day operation, management and diagnosis of equipment typically found in marine engine room. It gives our graduates a variety of job opportunities, ranging from the typical career path as a ship's crew member, to work for repair and maintenance companies and also starting their own business.
  During the course, the students acquire competence in operation and maintenance of marine power plants. After completion of the required internship, these qualifications shall be endorsed with an Engineer Officer of the Watch certificate issued by the relevant maritime administration, which allows the holder to work on board as a ship's engineer officer.
  During their studies, students acquire knowledge in the field of preparing, managing and carrying out overhauls of power equipment, industrial, refrigeration and recycling plants. Students are trained in: the principles of teamwork, standards for the technical services operation, classification societies, shipowners' technical supervision services and other technical inspection bodies.
  Students also learn to coordinate tasks related to the equipment operation process, acquire skills in supporting design work in simple engineering tasks, selection of materials used for machinery components and supervision of their operation in shipyards or production and repair companies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Operation of marine power plants
  • Diagnostic and repair of marine equipment
  • Operation of marine power plants and motor yachts
  • Refrigeration and air-conditioning technology
  • Recycling technology and techniques
  • Diagnostics and repairs of wind power plants

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Szczecinie - Akademia Morska w Szczecinie - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
  Studiując na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn poznaje się kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka załogi statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc.
  W trakcie studiów student nabywa kwalifikacji w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te po uzupełnieniu wymaganej praktyki zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy.
  Podczas studiów studentom przekazywana jest wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego.
  Studenci uczą się koordynacji prac związanych z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja siłowni okrętowych
  • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
  • Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
  • Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
  • Technologia i technika recyklingu
  • Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja siłowni okrętowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Opinie (0)