ul.Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel.: 091 480-95-12

fax.: 091 480-93-80

e-mail: dm@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-mechaniczny

ul.Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel.: 091 480-95-12

fax.: 091 480-93-80

e-mail: dm@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-mechaniczny

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. 
  Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk. 
  Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne. 
  Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.
  Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.
  Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.  
  Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja siłowni okrętowych
  • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
  • Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
  • Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
  • Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
  • Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
  • Techniki chłodnicze i klimatyzacja
  • Techniki i technologie recyklingu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja siłowni okrętowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę:
  • wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski;
  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny) oraz posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.
   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: