Informacje o Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydział Mechaniczny kształci studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika dla potrzeb gospodarki morskiej, do obsługi i eksploatacji siłowni okrętowych statków morskich i lądowych systemów energetycznych, wykonywania remontów maszyn i urządzeń okrętowych i przemysłowych oraz specjalistów diagnostów maszyn i urządzeń oraz siłowni wiatrowych. 
Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Opinie (0)