Informacje o Wydziale Mechanicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie

Wydział Mechaniczny kształci studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika dla potrzeb gospodarki morskiej, do obsługi i eksploatacji siłowni okrętowych statków morskich i lądowych systemów energetycznych, wykonywania remontów maszyn i urządzeń okrętowych i przemysłowych oraz specjalistów diagnostów maszyn i urządzeń oraz siłowni wiatrowych. 
Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)