ul. Grodzka 50

70-560 Szczecin

tel.: +48 91 887 66 78

e-mail: dariusz.dyczewski@akademiasztuki.eu

http://www.akademiasztuki.eu/WEM/Action/Wydzial

ul. Grodzka 50

70-560 Szczecin

tel.: +48 91 887 66 78

e-mail: dariusz.dyczewski@akademiasztuki.eu

http://www.akademiasztuki.eu/WEM/Action/Wydzial

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia przygotowują do:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia,
  • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
  • prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
  • działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

  Studia II stopnia przygotowują do:

  • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
  • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  • działalności w instytucjach kultury, gimnazjach, liceach, kościołach i w mediach,
  • prowadzenia orkiestr dętych,
  • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - forma ustna

  Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest wynik dodatkowego egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku wokalistyka ze specjalnością śpiew solowy realizowane są takie treści programowe, by absolwent studiów I stopnia otrzymał solidne podstawy i bazę w zakresie wykształcenia wokalno–aktorskiego.

  Studia te mają przygotować do pracy:

  • solistycznej w teatrach operowych i muzycznych,
  • solistycznej w muzyce kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski - część ustna

  Przeprowadzony zostany dodatkowy egzamin wstępnych składający się z dwóch etapów.

  I etap - wykonanie dwóch dowolnych utworów w języku polskim

  II etap - wykonanie dwóch zgłoszonych utworów, recytację opanowanych dwóch pamięciowo wierszy, egzamin z predyspozycji ruchowych i uzdolnień muzycznych

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)