PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Studia na kierunku prawo służb mundurowych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Prawo służb mundurowych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo służb mundurowych

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawo służb mundurowych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku prawo służb mundurowych
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo służb mundurowych rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | prawo służb mundurowych - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku prawo służb mundurowych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | prawo służb mundurowych - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku prawo służb mundurowych studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania służb mundurowych oraz nauczą się podejmowania działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku prawo służb mundurowych najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język polski, język mniejszości narodowej, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej czy Służbie Więziennej. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym lub z firmami ochroniarskimi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też kandydaci na kierunek prawo służb mundurowych powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo służb mundurowych to:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język mniejszości narodowej,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku prawo służb mundurowych wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Ponadto, rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo służb mundurowych możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek prawo służb mundurowych zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania służb mundurowych oraz poznają zasady bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie umiejętności praktycznych.

Studenci nauczą się prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Co więcej, rozwiną kompetencje z zakresu interpretowania i zastosowania przepisów prawnych. Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym studenci dowiedzą się, w jaki sposób przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studenci kierunku prawo służb mundurowych poznają zasady użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni. Ponadto nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej oraz podniosą swoje kompetencje językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Prawo służb mundurowych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo służb mundurowych:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku prawo służb mundurowych trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Absolwenci studiów na kierunku prawo służb mundurowych, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy służb mundurowych, takich jak Policja czy Straż Graniczna.

Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w firmach ochroniarskich.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo służb mundurowych:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • firmy ochroniarskie
 • firmy detektywistyczne
 • Straż Marszałkowska

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo służb mundurowych studia niestacjonarne

Prawo służb mundurowych studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo służb mundurowych studia I stopnia

Prawo służb mundurowych studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo służb mundurowych

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)