PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawo służb mundurowych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

W trakcie studiów na kierunku prawo służb mundurowych studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania służb mundurowych oraz nauczą się podejmowania działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej czy Służbie Więziennej. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym lub z firmami ochroniarskimi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też kandydaci na kierunek prawo służb mundurowych powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo służb mundurowych to:

 • język polski
 • filozofia/geografia/historia/matematyka/wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo służb mundurowych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo służb mundurowych

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo służb mundurowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku prawo służb mundurowych wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Ponadto, rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo służb mundurowych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek prawo służb mundurowych zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania służb mundurowych oraz poznają zasady bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie umiejętności praktycznych.

Studenci nauczą się prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Co więcej, rozwiną kompetencje z zakresu interpretowania i zastosowania przepisów prawnych. Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym studenci dowiedzą się, w jaki sposób przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studenci kierunku prawo służb mundurowych poznają zasady użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni. Ponadto nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej oraz podniosą swoje kompetencje językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Prawo służb mundurowych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo służb mundurowych:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH STUDIA NIESTACJONARNE

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku prawo służb mundurowych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku prawo służb mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo służb mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo służb mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
120
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
120
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo służb mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH?

Absolwenci studiów na kierunku prawo służb mundurowych, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy służb mundurowych, takich jak Policja czy Straż Graniczna.

Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w firmach ochroniarskich.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo służb mundurowych:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • firmy ochroniarskie
 • firmy detektywistyczne
 • Straż Marszałkowska

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Komentarze (0)