Nanotechnology

Nanotechnology

Studia na kierunku nanotechnology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Uczelnie, gdzie nanotechnology jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Physics stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku physics

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Nanotechnology studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nanotechnology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku nanotechnology
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku nanotechnology rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | nanotechnology - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku nanotechnology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | nanotechnology - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Nanotechnology dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. wytwarzania i badania struktur o nanometrowych wymiarach, nowych materiałów, nowych technologii i urządzeń. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Nanotechnology dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w medycynie, farmaceutyce i kosmetologii, a także w centrach badawczo-rozwojowych czy instytutach badawczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Nanotechnology skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Kryteria kwalifikacyjne w rekrutacji to: kryterium podobieństwa ukończonych studiów, średnia ocen na dyplomie oraz ocena na dyplomie. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Nanotechnology - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Nanotechnology:

Kierunki studiów takie jak Nanotechnology dają studentom możliwość zapoznania się z nowymi technologiami i urządzeniami, m.in. narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia praktyczne, w których mogą uczestniczyć studenci, dotyczą np. syntezy i charakteryzacji struktury i właściwości fizyko-chemicznych nanomateriałów.

Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z eksperymentalnymi metodami, np. dyfraktometrią rentgenowską czy skaningową mikroskopią elektronową. Studenci mogą także zdobyć umiejętności z zakresu metod obliczeniowych i modelowania atomistycznego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie: solid state electronics and nanoelectronics, computer modeling and design of nanomaterials, theoretical principles of nanotechnology.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGY?

Nanotechnology to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki, matematyki, inżynierii materiałowej czy chemii. Program studiów zakłada, że studenci zapoznają się również z metodami eksperymentalnymi oraz badaniami obliczeniowo-symulacyjnymi.

Kierunki studiów takie jak Nanotechnology dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Nanotechnology możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Nanotechnology trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGY

Studia na kierunku Nanotechnology dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w medycynie, farmaceutyce lub kosmetologii, a także centrach badawczo-rozwojowych i instytutach badawczych. Absolwenci tego kierunku mogą też znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się energetyką, zwłaszcza odnawialną, w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym czy kosmicznym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, obróbką i magazynowaniem żywności. Przez to, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mogą pracować zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Nanotechnology:

 • instytuty badawcze,
 • medycyna, farmaceutyka, kosmetologia,
 • centra badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa energetyczne i energetyki odnawialnej,
 • przemysł zbrojeniowy, kosmiczny i lotniczy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, obróbką i magazynowaniem żywności.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nanotechnology studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nanotechnology studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nanotechnology

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku nanotechnology

Miasta, które oferują studia na kierunku Nanotechnology

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)