Dodaj do ulubionych

Inżynieria biomedyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria biomedyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Chemiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Mechaniczny POLLUB stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Mechatroniki PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię biomedyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów,
 • korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych,
 • wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria biomedyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej tworzą takie propozycje kształcenia, które będą atrakcyjne także pod kątem organizacyjnym. Dlatego też jeśli wybierzesz studia na kierunku inżynieria biomedyczna, to w zależności od wybranej uczelni będziesz mógł się kształcić na studiach stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych.

Zastanów się, która z tych form będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia. Studia dzienne mają formę regularnych spotkań w trakcie tygodnia i są bezpłatne w uczelniach publicznych.

 

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna mają wysoce specjalistyczny charakter. Studenci, którzy wybierają tę ścieżkę dydaktyczną, muszą mieć świadomość, że jej charakter ma wyjątkowo interdyscyplinarną ścieżkę. Kształcenie przebiegać będzie bowiem na kilku podstawowych płaszczyznach.

Wiedza, którą otrzymają przyszli inżynierzy, oscylować będzie wokół:

 • różnorodnych systemów diagnostyki i terapii;
 • użytkowania elektronicznej aparatury medycznej;
 • czy optycznych metod badania materiałów.

 

Najważniejsze będą jednak umiejętności, jakie otrzymają przyszli inżynierowie. To dzięki ich kompetencjom medycyna jako nauka wciąż będzie mogła się rozwijać, a co za tym idzie – skomplikowana aparatura medyczna, dzięki której mogą być prowadzone chociażby dokładne badania diagnostyczne.

Studenci inżynierii biomedycznej będą się zatem uczyć, jak wykorzystywać wszystkie zdobycze nauk technicznych podczas wspierania diagnoz medycznych przy użyciu specjalistycznej aparatury.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna? Przede wszystkim skupisz się na pogłębienie wiedzy z zakresu elektroniki medycznej, optyki biomedycznej i biomechaniki inżynierskiej.

Nauczysz się także korzystać z nowoczesnej aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach informatycznych, materiałowych oraz elektronicznych.

Możesz być pewien, że ten kierunek zapewni Ci nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń medycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie rynek aparatur medycznych nieustannie się rozwija, a zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie. Chciałbyś współpracować z lekarzami w zakresie eksploatacji oraz obsługi aparatury medycznej? Myślisz o ciekawym kierunku z zakresie nauk medycznych? Jeżeli tak to Inżynieria biomedyczna to może być świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować inżynierię biomedyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria biomedyczna:

Ile trwają studia na kierunku inżynieria biomedyczna?

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpoczynają od nauki na I stopniu. Będzie to czas zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji, który trwa trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (osiem semestrów). Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Z kolei studia II stopnia trwać będą półtora roku (trzy semestry). To idealny moment, by wzbogacić swoje kompetencje oraz usystematyzować już posiadaną wiedzę. Studenci podczas nauki na tym stopniu przygotowywać się będą także do obrony pracy magisterskiej, która zapewni im prestiżowy tytuł magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria biomedyczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł szukać pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a dodatkowo będziesz mógł podjąć pracę w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej lub ośrodkach akredacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.

Jeżeli zatem interesujesz się nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w świecie współczesnej medycyny to Inżynieria medyczna jest na pewno kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

 
Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • pracownik w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej,
 • pracownik ośrodków akredacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • pracownik jednostek projektowych aparatury medycznej,
 • pracownik administracji medycznej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Komentarze (9)

Adam odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Wypowie się ktoś mający kontakt z tym kierunkiem studiów na jego temat?

michał W odpowiedzi do: Adam odpowiedz

co potrzebujesz wiedzieć?

Adam W odpowiedzi do: michał odpowiedz

Ostatnio zacząłem rozważać podjęcie tego kierunku studiów jednak naczytalem się różnych opinii w internecie, iż nie ma po nim dobrych perspektyw pracy i że przyjdzie mi pracować w sklepie informatycznym. Zastanawiam się ile w tym jest prawdy i czy warto studiować inżynierię biomedyczną.

michał W odpowiedzi do: Adam odpowiedz

wiesz jak to z opiniami w internecie jest. To czy będziesz pracował w branży to zależy tylko od ciebie. Jeśli będziesz kiepskim studentem, dla którego studia to tylko imprezy to sukcesu nie wróżę. Ale jeśli realnie myślisz o pracy w przemyśle medycznym tworząc/projektując aparaturę medyczną to poza zaliczaniem kolejnych lat studiów polecam robić "coś więcej". Pamiętaj, że dla pracodawców poza wiedzą teoretyczną ważna jest też praktyka, którą możesz zdobyć poprzez działalność w kole naukowym, lub poprzez praktyki studenckie lub staże w firmach. Teraz większość firm oferuje kilku miesięczne płatne praktyki, raczej nie ma problemu żeby się na nie dostać. Moim zdaniem im wcześniej zaczniesz przekładać teorię w praktykę tym lepiej. Ja zacząłem działać w kole naukowym już na drugim roku, potem odbywałem praktyki w koncernach medycznych. Obecnie jestem na III roku politechniki łódzkiej i pracuję na pół etatu u wiodącego producenta sprzętu medycznego w Łodzi, o pracę po studiach się nie martwię. Inżynieria biomedyczna jest mega ciekawym kierunkiem, dużo zajęć praktycznych i realnych problemów do rozwiązania. Pamiętaj, że uczelnie produkują dużo absolwentów, ale tylko ci, którym się chciało podczas studiów osiągną sukces.

Adam W odpowiedzi do: michał odpowiedz

A co do poziomu trudności studiów? Ciężko się utrzymać ? Z czego zdawałeś rozszerzenie i ile procent miałem z niego jeśli można wiedzieć ?

michał W odpowiedzi do: Adam odpowiedz

czy ciężko? to wszystko zależy, na moim roku zbyt dużo odpadów nie było. Ja studiuję po angielsku, więc czasem trzeba trochę się skupić. Na rozszerzeniu matma 87%.

Adam W odpowiedzi do: michał odpowiedz

Wraz z kolegą rozważam PG tylko, że my jesteśmy na biochemie i nie mamy rozszerzonej matematyki. Jedyne z czym możemy przejść to właśnie chemia. A co do specjalizacji? Bo z tego co się orientowaliśmy po 3 latach wybiera się specjalizacje, chemia ,informatyka, fizyka, elektoronika w medycynie z tego co pamiętam. Mógłbyś coś o tym powiedzieć?

michał W odpowiedzi do: Adam odpowiedz

z wyborem specjalizacji to bym się jeszcze wstrzymał :) jeśli po studiach chcesz zostać w Gdańsku to zobacz w czym się specjalizują firmy w tej branży. Warto też z tymi firmami porozmawiać np na targach pracy, które organizują uczelnie, albo po prostu sprawdzić na stronach pracodawców kogo poszukują one w trójmieście.Pamiętaj też, że po 3 roku możesz nawet zmienić kierunek :)

Adam W odpowiedzi do: michał odpowiedz

A Ty jaką specjalizację wybrałeś i co planujesz w przyszlości ? I jeśli można spytać co Cię sprowadza na tą stronę ? Sorki za gradobicie pytań ,ale staram sie skorzystać z sytuacji :)