Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Chemiczny  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Mechatroniki PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Lubelska

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Mechaniczny POLLUB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria biomedyczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Inżynieria biomedyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria biomedyczna rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 24 września 2024 r. | inżynieria biomedyczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria biomedyczna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii biomedycznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna: aparatura medyczna, biomechanika inżynierska, elektronika medyczna, elektronika medyczna i tekstronika, informatyka biomedyczna, informatyka w obrazowaniu medycznym, inżynieria biomateriałów.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria biomedyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, biologia, informatyka, język polski, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria biomedyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria biomedyczna - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię biomedyczną

W programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Diagnostyka akustyczna
 • Badania biomateriałów i tkanek
 • Inżynieria rehabilitacji ruchowej
 • Telechirurgia i robotyka medyczna
 • Komputer i programowanie
 • Nauka o materiałach
 • Komunikacja interpersonalna
 • Propedeutyka nauk medycznych
 • Programowanie maszyn i urządzeń
 • Matematyka
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów,
 • korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych,
 • wykonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria biomedyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej tworzą takie propozycje kształcenia, które będą atrakcyjne także pod kątem organizacyjnym. Dlatego też jeśli wybierzesz studia na kierunku inżynieria biomedyczna, to w zależności od wybranej uczelni będziesz mógł się kształcić na studiach stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych.

Zastanów się, która z tych form będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia. Studia dzienne mają formę regularnych spotkań w trakcie tygodnia i są bezpłatne w uczelniach publicznych.

 

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna: grafika inżynierska, bioetyka, mechanika, podstawy obróbki cieplnej, biofizyka.

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna mają wysoce specjalistyczny charakter. Studenci, którzy wybierają tę ścieżkę dydaktyczną, muszą mieć świadomość, że jej charakter ma wyjątkowo interdyscyplinarną ścieżkę. Kształcenie przebiegać będzie bowiem na kilku podstawowych płaszczyznach.

Wiedza, którą otrzymają przyszli inżynierzy, oscylować będzie wokół:

 • różnorodnych systemów diagnostyki i terapii;
 • użytkowania elektronicznej aparatury medycznej;
 • czy optycznych metod badania materiałów.

 

Najważniejsze będą jednak umiejętności, jakie otrzymają przyszli inżynierowie. To dzięki ich kompetencjom medycyna jako nauka wciąż będzie mogła się rozwijać, a co za tym idzie – skomplikowana aparatura medyczna, dzięki której mogą być prowadzone chociażby dokładne badania diagnostyczne.

Studenci inżynierii biomedycznej będą się zatem uczyć, jak wykorzystywać wszystkie zdobycze nauk technicznych podczas wspierania diagnoz medycznych przy użyciu specjalistycznej aparatury.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna? Przede wszystkim skupisz się na pogłębienie wiedzy z zakresu elektroniki medycznej, optyki biomedycznej i biomechaniki inżynierskiej.

Nauczysz się także korzystać z nowoczesnej aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach informatycznych, materiałowych oraz elektronicznych.

Możesz być pewien, że ten kierunek zapewni Ci nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń medycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie rynek aparatur medycznych nieustannie się rozwija, a zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie. Chciałbyś współpracować z lekarzami w zakresie eksploatacji oraz obsługi aparatury medycznej? Myślisz o ciekawym kierunku z zakresie nauk medycznych? Jeżeli tak to Inżynieria biomedyczna to może być świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować inżynierię biomedyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria biomedyczna:

Ile trwają studia na kierunku inżynieria biomedyczna?

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpoczynają od nauki na I stopniu. Będzie to czas zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji, który trwa trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (osiem semestrów). Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Z kolei studia II stopnia trwać będą półtora roku (trzy semestry). To idealny moment, by wzbogacić swoje kompetencje oraz usystematyzować już posiadaną wiedzę. Studenci podczas nauki na tym stopniu przygotowywać się będą także do obrony pracy magisterskiej, która zapewni im prestiżowy tytuł magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria biomedyczna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł szukać pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a dodatkowo będziesz mógł podjąć pracę w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej lub ośrodkach akredacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.

Jeżeli zatem interesujesz się nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w świecie współczesnej medycyny to Inżynieria medyczna jest na pewno kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

 
Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • pracownik w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej,
 • pracownik ośrodków akredacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • pracownik jednostek projektowych aparatury medycznej,
 • pracownik administracji medycznej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria biomedyczna studia niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria biomedyczna studia II stopnia

Inżynieria biomedyczna studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria biomedyczna

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria biomedyczna