Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 09 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://zie.pg.edu.pl/

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 09 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://zie.pg.edu.pl/

 • AGILE MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE ZWINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pomysł otwarcia menadżerskich studiów podyplomowych „Agile Management” wynika z konieczności poszerzania wiedzy, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania obszarem zarządzania zwinnego w przedsiębiorstwie. Obecne trendy wiążące się z koniecznością szybkiego adaptowania do zmieniających się potrzeb stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Równie istotne jest radzenie sobie z wszelkiego rodzaju sytuacjami, które zaskakują przedsiębiorców przy jednocześnie ograniczonym dostępie do informacji i małym stopniu przewidywalności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AGILE, DEVOPS AND LEAN IT IN VUCA WORLD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Goals: The aim of the study is to prepare participants to conduct a comprehensive transformation towards the agility of the organization in which they work. This transformation will be done by implementing an agile approach for ongoing initiatives. It also applies to large initiatives, where Scrum approach is not enough but scaled solutions like Scaled Agile Framework (SAFe) are needed. Participants will also learn how to shorten time to market for IT solutions that are developed in their companies and how to constantly deliver the value.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA PROCESÓW BIZNESOWYCH W PROJEKTACH IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie  analizy procesów biznesowych oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich, które są niezbędne w pracy analityka biznesowego. Analityk biznesowy to osoba działająca w firmie na styku IT i biznesu. Osoby posiadające tę wiedzę są potrzebne w sektorze informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, medycznym. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności audytu wewnętrznego i kontroli w tych jednostkach. Realizacja programu opartego o wytyczne Ministerstwa Finansów pozwala przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych. Forma warsztatowa dużej części zajęć daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji zadań audytowych w takich obszarach jak finanse, zamówienia publiczne, fundusze unijne, bezpieczeństwo informatyczne.

  Słuchacze będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka, przygotowania rocznego planu audytu, przeprowadzenia testów, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna stworzy możliwości rozwoju zawodowego oraz zwiększy atrakcyjność absolwentów jako kandydatów do pracy na wielu stanowiskach we wszystkich typach jednostek sektora finansów publicznych.

  Studia podyplomowe spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, a ich ukończenie umożliwia osobom posiadającym dwuletnią praktykę z zakresu audytu wewnętrznego wykonywanie – bez konieczności uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu – zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich. Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowisku: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 z 2004 r., poz. 2468 z późniejszymi zmianami).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do egzaminu państwowego z dziedziny doradztwa podatkowego. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy podatkowej oraz związanej z profesjonalnym prowadzeniem ewidencji i rozliczeń podatkowych. Wykłady i ćwiczenia w liczbie 220 godzin dydaktycznych przeprowadzone zostaną w okresie 10 miesięcy nauki przez doświadczonych wykładowców praktyków podatkowych i prawników.

  Efektywność nauczania gwarantują nowoczesne formy kształcenia w postaci case study zastosowane w toku procesu dydaktycznego. W warunkach gospodarki rynkowej na rynku pracy niezmiennie poszukiwani są specjaliści z dziedziny podatków.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INWESTYCJE KAPITAŁOWE I ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania kapitałem na rynkach finansowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez doświadczonych praktyków (w tym doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, osoby z tytułem CFA) oraz wykwalifikowanych reprezentantów świata akademickiego uczestnicy studiów nabędą umiejętności pozwalające na podejmowanie samodzielnych inwestycji na różnych segmentach rynku finansowego w Polsce i na Świecie. Studia będą też dobrym uzupełnieniem przygotowań do egzaminów CFA Institute i KNF (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Drugi poziom studiów podyplomowych z obszaru kadr i płac jest skierowany dla osób aspirujących do roli Managera HR lub pragnących wynieść swoje kwalifikacje na wyższy poziom. Na zajęciach pogłębisz swoją wiedzę na temat naliczania płac, zatrudnienia cudzoziemców, nowych form zatrudnienia, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aspektów prawnych RODO i wielu innych tematów. Jak mawiał Benjamin Franklin: „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”!

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych Kadry i płace dysponuje podstawową wiedzą z obszaru prawa pracy, wybranych kwestii dotyczących prawa cywilnego, jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń. Doskonale nadaje się do pracy w dziale kadr i płac każdego przedsiębiorstwa. Organizator studiów zapewnia profesjonalne wykłady, a także liczne zajęcia o charakterze interaktywnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN SIX SIGMA BLACK BELT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla pracowników firm, które uruchomiły lub mają zamiar uruchomić programy Six Sigma oraz/lub Lean oraz tych specjalistów i menedżerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uporządkowanie wiedzy związanej z całym łańcuchem logistyki w tym logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Studia przeznaczone są dla osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich, kierowniczych związanych z obszarem logistyki w przedsiębiorstwach zarówno w sferze produkcyjnej jak i usługowej. Studia przeznaczone są również dla osób, które prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia własnej firmy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębianie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania działem personalnym we współczesnych organizacjach. Studia skierowane są do kadry zarządzającej zespołami pracowników w obszarze HR oraz do osób z doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym absolwentów studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębianie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania IT, przede wszystkim w obszarze utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych, wytwarzania oprogramowania, zarządzania zespołami, zarządzania projektami, przekazywania produktów projektu do utrzymania oraz zarządzania kosztami IT.

  Studia skierowane są do osób które: -są specjalistami IT i myślą o dalszym rozwoju i awansie, -właśnie zostały menedżerami IT i próbują się wdrożyć do nowej pozycji, oraz -menedżerów działów innych niż IT, którzy chcą stać się menedżerami w dziale IT, -obecnych menedżerów IT którzy szukają nowych inspiracji i chcą poznać nowe trendy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przeznaczone są dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży w firmie. Zadaniem studiów jest też przekazanie wiedzy na temat czynników wpływających na skuteczność i efektywność sprzedaży w firmie oraz produktywność jej służb sprzedażowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWNO-MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe na kierunku prawno-menedżerskim przygotowują absolwenta do działań w zakresie tworzenia oraz prowadzenia własnej firmy, a także do wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu; pracy o charakterze analitycznym i menedżerskim (średniego stopnia zarządzania) w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

  Absolwent tych studiów poznaje podstawy prawa, ekonomi oraz zarządzania, jak również podstawy innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na szerokie realizowanie własnych pomysłów i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym zarówno we własnej firmie, jak i u każdego pracodawcy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent posiada wiedzę gospodarczo-finansową dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw działających w różnych formach organizacyjno-prawnych. Jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz ksiąg podatkowych w małych firmach.

  Dysponuje aktualną i praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości zarządczej, prawa gospodarczego, prawa pracy. Zna podstawy aktualnego systemu podatkowego. Absolwent po ukończeniu studiów przygotowany jest do pracy w charakterze księgowego lub finansisty w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Ma także możliwość wykorzystania kompetencji przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Edycja I. "Podstawy AI w biznesie" (ścieżka biznesowa) - tutaj słuchacze będą poznawali wyłącznie elementarz języka programowania Python (36 godzin) oraz zapoznają się z podstawowymi operacjami dotyczącymi analizy danych i ich wizualizacji.

  Przedstawione zostaną także statystyczne aspekty analizy danych oraz uczenia maszynowego. W blokach zajęciowych omówione będą różnorodne algorytmy sztucznej inteligencji w ujęciu biznesowym (na przykładach w języku Python, w stylu tzw. „end-to-end” – od pomysłu do wdrożenia). Edycja II. "Ścieżka techniczna" - tutaj więcej czasu przeznaczymy na naukę programowania w języku Python (46 godzin), a słuchacze zdobędą umiejętności samodzielnego testowania wybranych algorytmów sztucznej inteligencji.

  Dwa przedmioty (Python – podstawy oraz analiza danych i wizualizacja, a także NLP w Pythonie – 54 godziny) będą prowadzone w j. angielskim. Dwie proponowane ścieżki będą różnić się także poziomem zaawansowania implementacji algorytmów sztucznej inteligencji przy użyciu języka Python. Na ścieżce biznesowej słuchacze pogłębią swoją wiedzę na temat implementacji metod AI w otoczeniu biznesowym, przy czym na ścieżce technicznej położony zostanie szczególny nacisk na aspekty programistyczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W UJĘCIU TECHNICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z podstawy AI w biznesie – ścieżka techniczna adresowane są do inżynierów, analityków biznesowych, matematyków, statystyków, ekonomistów, którzy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej potrzebują coraz bardziej wydajnego zaplecza technologicznego. Na zajęciach uczymy programowania w języku Python oraz elementarza języka R. W programie znajdą się takie kursy jak: uczenie maszynowe, deep learning, statystyczna analiza danych, wizualizacja i analiza danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z dziedziny wyceny nieruchomości oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu zawodowego, tj. uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich procedur, organizacji oraz kontroli. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W BRANŻY TECHNICZNEJ - INNOWACYJNA PRAKTYKA I TEORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowujące do pracy na stanowisku inżyniera zapewnienia jakości. Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych.

  Adresatami studiów są również pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie narzędzi jakościowych oraz zdobyć niezbędną w zawodzie inżyniera jakości wiedzę techniczną, a także pracownicy innych działów, którzy zamierzają ubiegać się o pracę w działach jakości.

  Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży technicznej w regionie i w całej Polsce.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE EVENTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczące specyfiki organizowania i prowadzenia eventów, bez względu na ich rozmiar i rodzaj. Studia skierowane są do: • osób pracujących bądź planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem eventami, • osób pragnących zdobyć nowe bądź poszerzyć posiadane umiejętności z zakresu zarządzania eventami, • osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KREATYWNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pomysł otwarcia menadżerskich studiów podyplomowych „Zarządzanie Kreatywnością” wynika z konieczności poszerzania wiedzy z obszaru kreatywnego który obecnie występuje w większości realizowanych działań ukierunkowanych na projektowanie nowych wyrobów i usług. Obecne trendy wiążące się z koniecznością szybkiego dostosowywania się do potrzeb klienta a także ich wyprzedzania generują potrzebę nieustannego rozwijania kreatywności zarówno indywidualnej jak i zespołowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy – unikatowa formuła opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu do sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: * osób pracujących bądź planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym * osób pragnących zdobyć nowe bądź poszerzyć posiadane, poszukiwane na rynku umiejętności z zakresu zarządzania operacyjnego * osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zagadnień i roli zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, które obejmuje całość procesu zarządzania produkcją wyrobów i usług. Zdobyta wiedza umożliwi udoskonalenie menedżerskich zdolności, które przyczynią się do zwiększenia poziomu obsługi klienta, poprawy jakości produktów oraz zmniejszenia kosztów i poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej prowadzenia oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Studia skierowane są do osób pracujących bądź planujących pracę w podmiocie leczniczym oraz osób zainteresowanych specyfiką funkcjonowania tego typu podmiotów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika - lidera projektu (ang. Project Manager) lub do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności sprawnego zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk (w tym wg PMBOKRGuide; PRINCE2T, wg IPMA; SCRUM), nowoczesnego oprogramowania, a także w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROGRAMAMI ZDROWOTNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania programami i projektami zdrowotnymi stanowiącymi nieodłączny element funkcjonowania opieki zdrowotnej. Studia skierowane są do osób kierujących oraz będących członkami zespołów programów i projektów zdrowotnych, a także osób zainteresowanych tą tematyką lub planujących złożenie wniosków dotyczących dofinansowania programów i projektów zdrowotnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie projektami dla zrównoważonej przyszłości. Szukasz kariery, która łączy Twoją pasję do ochrony środowiska z umiejętnościami zarządzania projektami? Oto unikalna oferta – Studia Zarządzanie Projektami ukierunkowane na aspekty środowiskowe oraz obszar zrównoważonego rozwoju! Nasi doświadczeni wykładowcy to specjaliści, którzy aktywnie uczestniczą w różnorodnych projektach ekologicznych i rozwojowych, otrzymasz od nich wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak wprowadzać zrównoważone praktyki w projektach. Nauczysz się też wykorzystywać nowoczesne narzędzia i technologie, które pomogą Ci w prowadzeniu projektów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I NIEZAWODNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uporządkowanie i pogłębienie wiedzy związanej z zarządzaniem ryzykiem i niezawodnością przedsiębiorstw. Studia przeznaczone są dla osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich, kierowniczych związanych z obszarem zarządzania ryzykiem i niezawodnością zarówno w sferze produkcyjnej jak i usługowej. Studia przeznaczone są również dla osób, które prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia własnej firmy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W KULTURZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent tych studiów poznaje różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin uzupełniających, związanych z szeroko rozumianą kulturą. Dzięki temu zyskuje określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim bardzo pożądane umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na realizowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych lub na rozszerzanie zakresu działania organizacji kultury, w której pracuje.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W WARUNKACH REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Świadome działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz dbałość o środowisko naturalne przestaje być tylko modnym pojęciem i staje się koniecznością. Zapraszamy wszystkich liderów, którzy pragną wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju jako istotny element strategii organizacji. Zajęcia pozwolą budować przewagę konkurencyjną i otoczenie zaangażowanych pracowników w oparciu o ideę ekorozwoju.

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu koncepcji i celów zrównoważonego rozwoju oraz kontroli ich wdrażania. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla i pozostałych osób zajmujących się budową i wdrażaniem strategii w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W WARUNKACH REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Świadome działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz dbałość o środowisko naturalne przestaje być tylko modnym pojęciem i staje się koniecznością. Zapraszamy wszystkich liderów, którzy pragną wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju jako istotny element strategii organizacji. Zajęcia pozwolą budować przewagę konkurencyjną i otoczenie zaangażowanych pracowników w oparciu o ideę ekorozwoju.

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu koncepcji i celów zrównoważonego rozwoju oraz kontroli ich wdrażania. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla i pozostałych osób zajmujących się budową i wdrażaniem strategii w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi posiada ukształtowane kompetencje interpersonalne, które uznaje się jako zasadniczy składnik kwalifikacji współczesnego menedżera. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Nabycie tych umiejętności umożliwiają na studiach profesjonalnie prowadzone wykłady, a przede wszystkim liczne zajęcia o interaktywnym charakterze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)