Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia

  BIOTECHNOLOGIA to kierunek studiów, który łączy kompetencje technologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania biomateriałów i wielu innych. W trakcie studiów zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, inżynierii genetycznej oraz wielu innych dziedzin technicznych i przyrodniczych. Gwarantujemy, że spędzisz dużo czasu w laboratoriach, nie tylko w trakcie programowych zajęć dydaktycznych, ale również realizując własne projekty, czyli poznając praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu.

  Do niedawna BIOTECHNOLOGIA należała do tak zwanych kierunków zamawianych, co jest jednoznacznie związane z dużym zainteresowania przemysłu kształceniem specjalistów w tym zakresie. Obecnie coraz więcej procesów przemysłowych opartych jest o innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne. Dlatego BIOTECHNOLOGIA to dziedzina rozwojowa, która generuje coraz większą ilość miejsc pracy. 

  Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA są przygotowani do pracy w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych, kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej. Jako absolwent BIOTECHNOLOGII możesz również zostać naukowcem, wykonywać badania, odkrywać coś nowego i interesującego.

  Absolwent BIOTECHNOLOGII na naszym Wydziale to świetnie przygotowany do realizowania swojego zawodu fachowiec, który może być pewnym sukcesu w swojej zawodowej przyszłości. Pamiętaj, im bardziej do przodu idzie postęp w dziedzinie medycyny, farmakologii, ochrony środowiska, produkcji rolniczej i żywności tym większe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny BIOTECHNOLOGII!

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KYNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kynologia

  Studia na unikatowym w skali kraju kierunku KYNOLOGIA to przede wszystkim praktyka. W toku studiów studenci odbywają zajęcia praktyczne między innymi w kennelach krajowych i zagranicznych; w Oddziałach Związku Kynologicznego w Polsce, biorą udział w wystawach psów rasowych w charakterze sekretarzy i gospodarzy ringów; zapoznają się ze sposobami produkcji karm. Praktyki obejmują również gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów. Studenci poznają metody hodowlane i regulacje prawne stosowane w hodowli psów rasowych. Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu żywienia, rozrodu oraz higieny psów. Biorąc udział w certyfikowanych warsztatach kynologicznych, zgłębiają dodatkową specjalistyczną wiedzę pod okiem uznanych specjalistów.

  KYNOLOGIA to kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie: jako specjalista kynolog w służbach mundurowych, w ośrodkach szkolenia psów sportowych, w organizacjach i związkach kynologicznych, w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności psów, jako zoopsycholog lub behawiorysta, konsultant lub przedstawiciel handlowy, a także może założyć działalność gospodarczą.

  Studiuj z nami i zostań ekspertem w dziedzinie KYNOLOGII!

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kynologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kynologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zootechnika

  Studia na kierunku ZOOTECHNIKA umożliwią Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich, towarzyszących człowiekowi i egzotycznych. Będziesz potrafił zapewnić im właściwe warunki utrzymania wynikające z ich potrzeb behawioralnych i pielęgnacji. Zdobędziesz wiedzę na temat biologii rozrodu zwierząt, ich racjonalnego żywienia, metod efektywnego prowadzenia hodowli i produkcji, wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego, a także organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Dowiedziesz się jak od podstaw wytwarzać żywność ekologiczną i tą produkowaną metodami konwencjonalnymi, a przy tym będziesz potrafił ocenić skutki prowadzonej produkcji zwierzęcej na stan środowiska.

  W trakcie studiów nabędziesz wiele umiejętności, które umożliwią Ci prowadzenie własnego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Sprawdzisz się również na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach hodowli różnych gatunków zwierząt i produkcji pasz, w administracji państwowej i samorządowej, w służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie rolniczym, w firmach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

  Nieustanne zapotrzebowanie krajowego jak również zagranicznego rynku pracy na specjalistów z zakresu zootechniki jak również zdobyte podczas studiów kwalifikacje zdecydowanie pozwoli absolwentowi tego kierunku podjąć zgodną z zainteresowaniami właściwą drogę zawodową. Dobry ZOOTECHNIK zawsze będzie miał pracę. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która chce swoją przyszłość związać z pracą przy zwierzętach, a przy tym za wykonywaną pracę chcesz być godziwie wynagradzany ZOOTECHNIKA to studia idealne dla Ciebie!

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)