Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów biotechnologia

  Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

  EuropaBio - stowarzyszenie 24 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1200 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych (organ opiniodawczy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Ministrów w sprawach biotechnologii), zaproponowało umowny podział biotechnologii na trzy obszary:

  • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Dzięki tej biotechnologii surowce odnawialne, głównie produkty rolne, są przekształcane z wykorzystaniem komórek pleśni, drożdży, bakterii, czy enzymów z nich pochodzących w cenne chemikalia, leki, biopolimery, czynniki energetyczne, funkcjonalne składniki żywności, itd. 
  • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Ważnym obszarem tej biotechnologii jest wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek doustnych i rekombinowanych białek, a także wykorzystanie tychże roślin jako surowców odnawialnych w biorafineriach.
  • Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, ważny i dynamicznie rozwijający się obszar biotechnologii, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia lub matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KYNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów kynologia
  Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie:
  • jako specjalista kynolog w służbach mundurowych - policja, areszt śledczy, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, itp.
  • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
  • w lecznicy weterynaryjnej (jako recepcjonista, konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
  • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów 
  • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
  • w organizacjach i związkach kynologicznych (ZkwP, ZPR, KPR)
  • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (TOZ, schroniska, przytuliska)

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia lub matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Zootechnika

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym, służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt gospodarskich
  • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla zwierząt gospodarskich
  • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia lub matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)