Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32,

71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50),

fax: 91 454 16 42

e-mail: biotdziekanat@zut.edu.pl

http://www.biotechnologia.zut.edu.pl/

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia

  Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

  EuropaBio - stowarzyszenie 24 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1200 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych (organ opiniodawczy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Ministrów w sprawach biotechnologii), zaproponowało umowny podział biotechnologii na trzy obszary:

  • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Dzięki tej biotechnologii surowce odnawialne, głównie produkty rolne, są przekształcane z wykorzystaniem komórek pleśni, drożdży, bakterii, czy enzymów z nich pochodzących w cenne chemikalia, leki, biopolimery, czynniki energetyczne, funkcjonalne składniki żywności, itd. 
  • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Ważnym obszarem tej biotechnologii jest wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek doustnych i rekombinowanych białek, a także wykorzystanie tychże roślin jako surowców odnawialnych w biorafineriach.
  • Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, ważny i dynamicznie rozwijający się obszar biotechnologii, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnology in animal production and environmental protection
  • Bioinżynieria
  • Nanobioinżynieria

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia w produkcji roślinnej
  • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
  • Bioinżynieria produkcji żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • dwa przedmioty dodatkowe

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KYNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kynologia

  Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie:

  • jako specjalista kynolog w służbach mundurowych - policja, areszt śledczy, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, itp.
  • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
  • w lecznicy weterynaryjnej (jako recepcjonista, konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
  • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów 
  • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
  • w organizacjach i związkach kynologicznych (ZkwP, ZPR, KPR)
  • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (TOZ, schroniska, przytuliska)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kynologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kynologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów. 
   

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zootechnika

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym, służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Hodowla koni i jeździectwo
  • Pielęgniarstwo zwierząt

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt gospodarskich
  • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Hodowla koni i jeździectwo
  • Pielęgniarstwo zwierząt

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla zwierząt gospodarskich
  • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
  • dwa przedmioty dodatkowe

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)