Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

tel. +48 91 449 66 54

fax +48 91 449 66 57

e-mail: dziekanat.wnozir@zut.edu.pl

http://www.wnozir.zut.edu.pl/

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

tel. +48 91 449 66 54

fax +48 91 449 66 57

e-mail: dziekanat.wnozir@zut.edu.pl

http://www.wnozir.zut.edu.pl/

 • AQUACULTURE AND FISHERIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów aquaculture and fisheries

  The need to create the field of study is the result of many years of observation and experience, resulting from conducting classes for foreign students coming to the Faculty as a part of Erasmus and Erasmus+ mobility, whose number is growing every year.

  Aquaculture and Fisheries is a field of study intended for individuals, both from EU and non-EU countries, who are interested in acquiring knowledge and experience in aquaculture and sustainable fisheries, aquatic food safety and the protection of aquatic ecosystems. The course is addressed to those interested in large-scale aquaculture and fisheries (Vietnam, China, Turkey, India) and those who are planning to engage in production and obtaining of aquatic organisms on a local scale.

  According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), sustainable aquaculture is a very important industry that can provide the world with a source of high value animal protein that is essential in feeding the ever-growing number of human beings on our planet.

  This is why one of the pillars of Aquaculture and Fisheries is sustainable aquaculture, understood as a combination of innovative solutions, eco-intensive production and attention to every aspect of production, from the quality and origin of feed ingredients to optimum breeding conditions, high levels of biosecurity, welfare of the organisms bred, protection of the aquatic environment and certification.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku aquaculture and fisheries brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów ichtiologia i akwakultura
  Studenci na kierunku Ichtiologia mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i niepowtarzalną infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzi między innymi muzeum ichtiologiczne, sale akwaryjne oraz specjalistyczne pracownie. Wydział posiada również terenową stację doświadczalną, w której studenci prowadzą praktyczne zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej związanej z akwakulturą i zarządzaniem środowiskiem wodnym.

  Podczas zajęć będziesz mógł wypłynąć w morze naszym statkiem badawczym z portu w Dziwnowie. W czasie studiów studenci mogą brać udział w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi na terenie Europy. Na naszym Wydziale duży nacisk kładziemy na aktualne problemy związane z gospodarką wodną, planowaniem odpowiedzialnych strategii eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek oraz sposobów odbudowywania środowiska naturalnego poprzez zabiegi renaturyzacji.

  Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi mamy możliwość prowadzenia zajęć praktycznych, a studenci zyskują możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia rybacka i akwakultura
  • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Akwakultura
  • Eksploatacja biologicznych zasobów wód
  • Ochrona środowiska wodnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ichtiologia i akwakultura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów mikrobiologia

  Nasz kierunek: Mikrobiologia  jest jedynym w Polsce, na którym oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie mikrobiologa uzyskasz również przygotowanie do pracy i samodzielnego rozwiazywania problemów z zakresu Technologia żywności i mikrobiologii środowiskowej. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi specjalistami w przyzakładowych Działach Kontroli Jakości.

  Przykładowe przedmioty kształcenia kierunkowego na studiach I stopnia:

  Biologia molekularna drobnoustrojów, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia żywności,  mikrobiologia weterynaryjna, mikrobiologia lekarska, diagnostyka mikrobiologiczna, parazytologia.

  Na II stopniu studiów magisterskich już od pierwszego semestru masz możliwość indywidualnego doboru przedmiotów spośród 10 bloków w zależności od zainteresowań kierunkowych.

  Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na studiach II stopniu to m.in. mikrobiologia farmaceutyczna, wykorzystane inżynierii genetycznej w naukach rolniczych, genomika, proteomika, mechanizmy zakażeń, mykologia lekarska, bioinformatyka, hodowle komórkowe.

  Na studiach I i II stopnia masz możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+ (wejdź), które pozwalają nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, ale również nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata.
   

  Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

  Będziesz mieć możliwość:

  • uzyskania dofinansowania do zakwaterowania w domu studenckim,
  • odbywania praktyk studenckich w akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych i analitycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU MIKROBIOLOGIA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów technologia żywności i żywienia człowieka
  Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Poznasz na nim najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów.
  Dzięki doskonale wyposażonym specjalistycznym laboratoriom oraz kadrze dydaktycznej możesz zdobyć umiejętności wytwarzania atrakcyjnych produktów żywnościowych, jak również planować racjonalne żywienie – nie tylko siebie i swoich bliskich. Swoją wiedzę możesz sprawdzić oraz poszerzyć podczas praktyk zawodowych, ale również realizując część studiów w jednej z wielu partnerskich uczelni za granicą.
  Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci stać się poszukiwanym specjalistą w swoim zawodzie i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka to nie tylko nauka, ale również czas na zabawę, nowe przyjaźnie i doświadczenia oraz możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych.

  Studia I stopnia trwają 3,5 roku (stacjonarne) lub 4 lata (niestacjonarne).

  Studia II stopnia trwają 1,5 - 2 lata (stacjonarne) lub 2 lata (niestacjonarne).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia i żywienie
  • Technologia żywności pochodzenia wodnego
  • żywienie człowieka i dietetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Technologia rybna
  • żywienie człowieka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia i żywienie
  • Technologia żywności pochodzenia wodnego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Technologia rybna
  • żywienie człowieka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (1)

Witold Sosnowski Ocena odpowiedz

Wspaniała uczelnia.Nowoczesny sprzęt, przyjazna atmosfera i kompetentna kadra.Czas studiów na WNOZIR to najpiękniejsze lata życia.Polecam