Mikrobiologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu? Badania struktury chemicznej i swoistości antygenowej lipopolisacharydu czy wytwarzanie związków czynnych powierzchniowo przez przemysłowe szczepy grzyba strzępkowego? Brzmią niezrozumiale? Nie przejmuj się! Dzięki studiom na kierunku Mikrobiologia poznasz tajniki tych procesów i staniesz się ekspertem w tej dziedzinie! Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze, a dodatkowo interesujesz się reakcjami zachodzącymi w środowisku to Mikrobiologia może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mikrobiologia? Zajęcia zwykle podzielone są dwa bloki. Pierwszy z nich obejmuje ogólną wiedzę z zakresu matematyki , fizyki, chemii i biologii niezbędnej dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Drugi to przedmioty specjalistyczne dotyczące mikrobiologi i w powiązaniu z innym i dyscyplinami przyrodniczym i i medycznym i oraz podstawowym i sektorami działalności społeczno-gospodarczej i medycznej. Co więcej, czeka na Ciebie wiele zajęć w laboratoriach naukowych, klinicznych oraz przemysłowych, gdzie poznasz nowoczesne techniki badania drobnoustrojów, takich jak: bakterie, grzyby, wirusy czy parazyty. W trakcie studiów zdobyta wiedza teoretyczna jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Mikrobiologia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w laboratoriach badawczych, medycznych, nadzoru epidemiologicznego, przemysłowych, kontroli jakości i ochrony środowiska. Będziesz także przygotowany do prowadzenia prac zespołowych w środowisku interdyscyplinarnym, przejmując rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Jeżeli zatem myślisz o studiach w zakresie otaczającego nas środowiska oraz procesów w nim zachodzących to Mikrobiologia może być świetną ścieżką edukacji!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku mikrobiologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIKROBIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku mikrobiologia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mikrobiologia  stopień: (I)  (II)
Biologia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku biologia

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Biologia  stopień: (I)  (II)
Biotechnologia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku biologia

Specjalności na kierunku biotechnologia

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mikrobiologia  stopień: (I)  (II)

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mikrobiologia  stopień: (I)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując mikrobiologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • metod statystycznych oraz informatycznych na poziomie pozwalającym na podstawową rejestrację i analizę uzyskiwanych wyników badań naukowych,
  • wiedzy kierunkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, uwzględniając zależność pomiędzy rozwojem mikrobiologii a jakością życia ludzi,
  • podstawowych zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w świecie roślin, grzybów, zwierząt i człowieka wraz z podstawami genetyki,
  • drobnoustrojów środowiskowych wykorzystywanych w przemyśle oraz istotnych z punktu widzenia klinicznego, wywołujących infekcje ludzi i zwierząt,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIKROBIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MIKROBIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

MIKROBIOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku mikrobiologia

Absolwent kierunku mikrobiologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w laboratorium badawczych,
  • pracownik laboratorium medycznego,
  • pracownik laboratorium nadzoru epidemiologicznego,
  • pracownik instytucji zajmujących się ochroną środowiska,
  • kontroler jakości.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA

Komentarze (0)