mikrobiologia studia

Mikrobiologia studia - kierunek studiów

Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu? Badania struktury chemicznej i swoistości antygenowej lipopolisacharydu czy wytwarzanie związków czynnych powierzchniowo przez przemysłowe szczepy grzyba strzępkowego? Brzmią niezrozumiale? Nie przejmuj się! Dzięki studiom na kierunku Mikrobiologia poznasz tajniki tych procesów i staniesz się ekspertem w tej dziedzinie! Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze, a dodatkowo interesujesz się reakcjami zachodzącymi w środowisku to Mikrobiologia może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mikrobiologia? Zajęcia zwykle podzielone są dwa bloki. Pierwszy z nich obejmuje ogólną wiedzę z zakresu matematyki , fizyki, chemii i biologii niezbędnej dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Drugi to przedmioty specjalistyczne dotyczące mikrobiologi i w powiązaniu z innym i dyscyplinami przyrodniczym i i medycznym i oraz podstawowym i sektorami działalności społeczno-gospodarczej i medycznej. Co więcej, czeka na Ciebie wiele zajęć w laboratoriach naukowych, klinicznych oraz przemysłowych, gdzie poznasz nowoczesne techniki badania drobnoustrojów, takich jak: bakterie, grzyby, wirusy czy parazyty. W trakcie studiów zdobyta wiedza teoretyczna jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Mikrobiologia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w laboratoriach badawczych, medycznych, nadzoru epidemiologicznego, przemysłowych, kontroli jakości i ochrony środowiska. Będziesz także przygotowany do prowadzenia prac zespołowych w środowisku interdyscyplinarnym, przejmując rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Jeżeli zatem myślisz o studiach w zakresie otaczającego nas środowiska oraz procesów w nim zachodzących to Mikrobiologia może być świetną ścieżką edukacji!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując mikrobiologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • metod statystycznych oraz informatycznych na poziomie pozwalającym na podstawową rejestrację i analizę uzyskiwanych wyników badań naukowych,
  • wiedzy kierunkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, uwzględniając zależność pomiędzy rozwojem mikrobiologii a jakością życia ludzi,
  • podstawowych zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w świecie roślin, grzybów, zwierząt i człowieka wraz z podstawami genetyki,
  • drobnoustrojów środowiskowych wykorzystywanych w przemyśle oraz istotnych z punktu widzenia klinicznego, wywołujących infekcje ludzi i zwierząt,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku mikrobiologia

Absolwent kierunku mikrobiologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w laboratorium badawczych,
  • pracownik laboratorium medycznego,
  • pracownik laboratorium nadzoru epidemiologicznego,
  • pracownik instytucji zajmujących się ochroną środowiska,
  • kontroler jakości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku mikrobiologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MIKROBIOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Mikrobiologia

MIKROBIOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunek mikrobiologia prowadzony jest przez:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek mikrobiologia prowadzony jest przez:

Wydział Biologii

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek mikrobiologia prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Biologicznych UWr

Popularne artykuły dla kierunku MIKROBIOLOGIA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)