ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617350, 

e-mail: dziekan.wnminoz@uthrad.pl

www.wnminoz.uniwersytetradom.pl

ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617350, 

e-mail: dziekan.wnminoz@uthrad.pl

www.wnminoz.uniwersytetradom.pl

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Fizjoterapia
  Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, przygotowujące lekarzy do umiejętności diagnozowania, leczenia i sprawowania opieki lekarskiej w lecznictwie zamkniętym i otwartym a także promocji i ochrony zdrowia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Kierunek Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Kosmetologia
  Studia na kierunku Kosmetologia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii.
  Kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających chemii kosmetycznej i dermatologii. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne informacje z zakresu kosmetologii oraz rozszerzoną wiedzę o produktach kosmetycznych, a w szczególności o sposobie ich wytwarzania, formach preparatów,mechanizmach działania, zasadach tworzenia receptur oraz metodach oceny jakości preparatów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kieurnek Pielęgniarstwo
  Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są dwustopniowo.  I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej, natomiast studia II stopnia zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej.
  Studia na tym kierunku łączą wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i humanizmu. Absolwenci jest przygotowani do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
  z zakresu promocji zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Julia Ocena

Polecam studia w Radomiu i ten kierunek

Kamila Ocena

Wykładowcy sympatyczni oraz ludzie ?

Eliza Ocena

Ja skończyłam tą uczelnie i naprawdę warto ?

Dorota Ocena

Polecam naprawde super uczelnia

Maja Ocena

Najlepsza uczelnia i kierunek

Doswiadczona Ocena

Masakra nie wyobrażam sobie czego studenci medycyny magą nauczyć się w radomskich szpitalach ........ tragedia


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: