• FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Fizjoterapia
  Studia na kierunku Fizjoterapia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, przygotowujące lekarzy do umiejętności diagnozowania, leczenia i sprawowania opieki lekarskiej w lecznictwie zamkniętym i otwartym a także promocji i ochrony zdrowia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kierunek Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kieurnek Pielęgniarstwo
  Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są dwustopniowo.  I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej, natomiast studia II stopnia zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej.
  Studia na tym kierunku łączą wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i humanizmu. Absolwenci jest przygotowani do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
  z zakresu promocji zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Wychowanie fizyczne
  Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Celem kształcenia studentów na kierunku wychowanie fizyczne jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Jako typowy profil praktyczny kierunek stwarza możliwości do uzyskania uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego oraz pełnych kompetencji do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej bądź też wykonywania zawodu instruktora sportu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (6)

Julia Ocena

Polecam studia w Radomiu i ten kierunek

Kamila Ocena

Wykładowcy sympatyczni oraz ludzie ?

Eliza Ocena

Ja skończyłam tą uczelnie i naprawdę warto ?

Dorota Ocena

Polecam naprawde super uczelnia

Maja Ocena

Najlepsza uczelnia i kierunek

Doswiadczona Ocena

Masakra nie wyobrażam sobie czego studenci medycyny magą nauczyć się w radomskich szpitalach ........ tragedia


NIESTACJONARNE


Jednolite: