Niderlandystyka studia - kierunek studiów

Pomimo tego, że unia językowa między Holandią a Belgią ma już 38 lat i na trwałe nazwała język, którym posługują się oba te państwa określając go mianem „niderlandzkiego”, pojęcie to nie zakorzeniło się nam w świadomości. Wciąż nie bylibyśmy skłonni określać mowy Holendrów mianem „dialektu”, a właśnie na takich zasadach funkcjonuje ona w odniesieniu do języka niderlandzkiego. Imponująca liczba odmian regionalnych (takich jak dialekt flamandzki czy barbancki), spokrewnienie z językiem afrikaans oraz niespodziewany zasięg geograficzny, który można wyrazić w 27 milionach użytkowników, czyni z niderlandzkiego jeden z najbardziej intrygujących, dziwnych i niepoznanych języków na świecie.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli kraje Królestwa Niderlandów są dla Ciebie zagadką, ale taką, którą chciałbyś rozwikłać w możliwie najpełniejszy sposób, chciałbyś zdobyć kompetencje filologiczne i opanować język, który wyróżni Cię na rynku pracy i posłuży za podstawę dla komunikacji międzyludzkiej w co najmniej ośmioma narodowościami, jest Ci po drodze z kulturą i obyczajowością kraju wiatraków, który od wielu lat plasuje się w czołówce rankingu najszczęśliwszych państw na świecie, ale zależy Ci także, by zdobyć na jego temat teoretyczną wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii, powinieneś rozważyć studia na kierunku niderlandystyka.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Możesz spodziewać się zajęć, które z jednej strony będą charakterystyczne dla studiów filologicznych, z drugiej zaś pozwolą Ci na przyjęcie nieco szerszej perspektywy poznawczej, uwzględniającej zdobywanie wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury niderlandzkiej na tle specyfiki tychże w innych państwach środkowoeuropejskich. Zetkniesz się więc z podstawami językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa, poznasz najnowsze metodologie badań literackich, nauczysz się interpretować i analizować teksty tworzone w języku niderlandzkim. Czeka Cię fascynująca podróż przez historię literatury niderlandzkiej a jej celem będzie możliwość przyłożenia krytycznego oka do najnowszych tendencji i kierunków literackich. Zgłębisz historię Niderlandów oraz realia, obyczaje i kulturę państw posługujących się językiem afrikaans. Do tak skomponowanej mieszanki literacko-kulturowo-lingwistycznej dołożysz dodatkowy język obcy – jego praktyczna znajomość w mowie i piśmie dodatkowo wyróżni Cię na rynku pracy i pozwoli Ci cieszyć się wielojęzycznością, która daje wyjątkową satysfakcję i… ponoć uzależnia.

 

Praca po studiach

Jakie ścieżki zawodowe będziesz mógł wybrać, kiedy ukończysz studia na kierunku niderlandystyka? Język niderlandzki znakomicie sprawdza się jako karta przetargowa w biznesie – nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach nastawionych na współpracę międzynarodową i inwestujących w wielojęzycznych pracowników. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli tłumacza (działającego na własną rękę lub z ramienia biur tłumaczeń), nauczyciela języka niderlandzkiego (z uwzględnieniem wszystkich jego dialektów) oraz lektora. Kompetencje filologiczne (giętki język, wrażliwość oraz poprawność językowa) w połączeniu ze świadomością różnorodności kulturowej i społecznej krajów należących do Królestwa Niderlandów, otworzą przed Tobą drzwi instytucji kulturalnych (muzeów, teatrów, domów kultury i galerii), redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek niderlandystyka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot wybrany przez kandydata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NIDERLANDYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku niderlandystyka?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie

 • języka, literatury i kultury niderlandzkiej w perspektywie porównawczej – na tle innych państw Europy Środkowej
 • podstaw językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa
 • praktycznej znajomości języka niderlandzkiego
 • dialektów języka niderlandzkiego
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • historii literatury niderlandzkiej
 • tendencji, zjawisk i przedstawicieli najnowszej literatury niderlandzkiej
 • realiów, obyczajów i kultury państw posługujących się językiem afrikaans
 • podstaw łaciny i elementów kultury antycznej
 • podstawowych zagadnień filozoficznych
 • komunikacji międzykulturowej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NIDERLANDYSTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NIDERLANDYSTYKA STUDIA I STOPNIA

NIDERLANDYSTYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku niderlandystyka?

Absolwent kierunku niderlandystyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wykwalifikowany tłumacz
 • lektor języka niderlandzkiego
 • nauczyciel języka niderlandzkiego
 • pracownik instytucji kulturalnych
 • agencjach marketingowych i reklamowych
 • branży medialnej
 • wydawnictwach
 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • pracownik firm i przedsiębiorstw nastawionych na współpracę międzynarodową
 • biurach tłumaczeń

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA

Komentarze (0)