Amerykanistyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie studiów filologicznych i społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi.

Kandydat na kierunek Amerykanistyka powinien mieć szerokie zainteresowania humanistyczno-społeczne, bowiem filarami tych studiów będzie wiedza o mediach, współczesna historia, stosunki międzynarodowe i polityka oraz kulturoznawstwo. Historia stanowi punkt wyjścia do badań i rozważań nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie, a stosunki międzynarodowe i polityka pozwalają wyjaśnić relacje władzy, sojusze, konflikty. Z uwagi na to, że zdecydowana większość tych informacji dociera do nas za pośrednictwem mediów, elementy medioznawstwa pozwalają właściwie je odczytać i ocenić. Z kolei kulturoznawstwo wyposaża w narzędzia systematyzujące współczesny obraz świata.

Poza tymi szeroki zainteresowaniami z zakresu wiedzy humanistycznej powinieneś także interesować się Ameryką Północną i mediami. Z uwagi na specyfikę specjalności, główny nacisk położony jest na perspektywę amerykańską oraz wkład Stanów Zjednoczonych zarówno na gruncie szeroko rozumianej polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Wiedza o mediach i kulturze wizualnej pozwalają zaś na niestandardowe podejście do rozważanych problemów.

Z uwagi na to, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim, ważną umiejętnością kandydata jest znajomość tego języka na poziomie minimun B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jeżeli zatem interesujesz się kulutrą pólnocnej Ameryki i świetnie posługujesz się językiem angielskim to ten kierunek jest dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na amerykanistykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE, język rosyjski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AMERYKANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy

Specjalności na kierunku historia

Specjalności na kierunku filologia

Specjalności na kierunku filologia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AMERYKANISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz studiując amerykanistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • mediów, polityki zagranicznej, historii, wielokulturowości i procesów zarządzania państwem i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych i Kanady w dobie rewolucji informatycznej, widzianych z perspektywy transatlantyckiej i globalnej,
  • polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych,
  • procesów polityczno-społecznych w filmie amerykańskim i europejskim oraz z zakresu marketingu politycznego i reklamy,
  • problematyki globalnej w zakresie mediów, gospodarki światowej i polityki międzynarodowej interpretowanych z perspektywy wiodącego mocarstwa ekonomicznego i militarnego świata jakim są Stany Zjednoczone,
  • języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AMERYKANISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AMERYKANISTYKA STUDIA I STOPNIA

AMERYKANISTYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku amerykanistyka

Absolwent kierunku amerykanistyka znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik w polskich i europejskich instytucjach gospodarczych, politycznych i kulturalno-społecznych na różnych stanowiskach (samodzielnych, kierowniczych i doradczych),
  • pracownik samorządu lokalnego,
  • pracownik agencji reklamowych,
  • pracownik firmy medialnej,
  • pracownik centralnych oraz zagranicznych instytucjach medialnych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AMERYKANISTYKA

Komentarze (0)