amerykanistyka studia - kierunek studiów

Amerykanistyka studia - kierunek studiów

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie studiów filologicznych i społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi.

Kandydat na kierunek Amerykanistyka powinien mieć szerokie zainteresowania humanistyczno-społeczne, bowiem filarami tych studiów będzie wiedza o mediach, współczesna historia, stosunki międzynarodowe i polityka oraz kulturoznawstwo. Historia stanowi punkt wyjścia do badań i rozważań nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie, a stosunki międzynarodowe i polityka pozwalają wyjaśnić relacje władzy, sojusze, konflikty. Z uwagi na to, że zdecydowana większość tych informacji dociera do nas za pośrednictwem mediów, elementy medioznawstwa pozwalają właściwie je odczytać i ocenić. Z kolei kulturoznawstwo wyposaża w narzędzia systematyzujące współczesny obraz świata.

Poza tymi szeroki zainteresowaniami z zakresu wiedzy humanistycznej powinieneś także interesować się Ameryką Północną i mediami. Z uwagi na specyfikę specjalności, główny nacisk położony jest na perspektywę amerykańską oraz wkład Stanów Zjednoczonych zarówno na gruncie szeroko rozumianej polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Wiedza o mediach i kulturze wizualnej pozwalają zaś na niestandardowe podejście do rozważanych problemów.

Z uwagi na to, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim, ważną umiejętnością kandydata jest znajomość tego języka na poziomie minimun B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jeżeli zatem interesujesz się kulutrą pólnocnej Ameryki i świetnie posługujesz się językiem angielskim to ten kierunek jest dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując amerykanistykę 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • mediów, polityki zagranicznej, historii, wielokulturowości i procesów zarządzania państwem i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych i Kanady w dobie rewolucji informatycznej, widzianych z perspektywy transatlantyckiej i globalnej,
  • polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych,
  • procesów polityczno-społecznych w filmie amerykańskim i europejskim oraz z zakresu marketingu politycznego i reklamy,
  • problematyki globalnej w zakresie mediów, gospodarki światowej i polityki międzynarodowej interpretowanych z perspektywy wiodącego mocarstwa ekonomicznego i militarnego świata jakim są Stany Zjednoczone,
  • języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka raca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku amerykanistyka

Absolwent kierunku amerykanistyka znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik w polskich i europejskich instytucjach gospodarczych, politycznych i kulturalno-społecznych na różnych stanowiskach (samodzielnych, kierowniczych i doradczych),
  • pracownik samorządu lokalnego,
  • pracownik agencji reklamowych,
  • pracownik firmy medialnej,
  • pracownik centralnych oraz zagranicznych instytucjach medialnych.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na amerykanistykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE, język rosyjski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku AMERYKANISTYKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Amerykanistyka

AMERYKANISTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Kierunek amerykanistyka prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UG

Popularne artykuły dla kierunku AMERYKANISTYKA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)