ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Fizyka o profilu ogólnym jest dziedziną nauki, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa rządzące funkcjonowaniem świata. Osiągnięcia fizyki były i są podstawą rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Studia z fizyki pozwalają nie tylko na zrozumienie elementarnych zjawisk przyrody ale również współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Absolwent fizyki może pokierować swoim rozwojem w dowolnym kierunku.

  Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Absolwenci po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach I etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Kierunek studiów fizyka drugiego stopnia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach stacjonarnych 2-letnich studiów II stopnia oferuje następujące specjalności:

  • FIZYKA DOŚWIADCZALNA,
  • FIZYKA TEORETYCZNA,
  • FIZYKA MEDYCZNA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka o profilu ogólnym
  • Fizyka gier komputerowych i robotów
  • Fizyka medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka medyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MEDICAL PHYSICS Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  The content of studies in medical physics is located on the frontier area of physics and medicine. The programme of studies contains foundations of physics, the elements of chemistry, the elements of biology and biophysics, the introduction to human anatomy and physiology. It contains finally the elements of oncology and radiative methods of image diagnostics and oncological therapy.

  The aim of education is to prepare physics staff to work in health care units as well as in suitable research and industrial laboratories. Graduates of the faculty will be capable of both taking a role of competent partners of medical, research or technical staff and serving as advisors for resolutions connected with achievements in physics, especially ones which are applied in diagnostics and medical treatment. They will be also prepared to apply for the second degree studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Admission procedure rules:

  – recruitment on the basis of submitted obligatory documents.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE