Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Fizyki UWB

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

Wydział Fizyki UWB

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów fizyka

  Kierunek studiów fizyka pierwszego stopnia należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach stacjonarnych 3 letnich studiów I stopnia oferuje następujące specjalności:

  • FIZYKA O PROFILU OGÓLNYM
  • FIZYKA GIER KOMPUTEROWYCH I ROBOTÓW
  • FIZYKA MEDYCZNA

  Ukończenie studiów przed upływem tego okresu jest możliwe po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie studiów. Łączna liczba punktów ECTS  konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 180-186.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka o profilu ogólnym
  • Fizyka gier komputerowych i robotów
  • Fizyka medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka teoretyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do jednej z dziedzin nauk: ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu; średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDICAL PHYSICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The content of studies in medical physics is located on the frontier area of physics and medicine. The programme of studies contains foundations of physics, the elements of chemistry, the elements of biology and biophysics, the introduction to human anatomy and physiology. It contains finally the elements of oncology and radiative methods of image diagnostics and oncological therapy.

  The aim of education is to prepare physics staff to work in health care units as well as in suitable research and industrial laboratories. Graduates of the faculty will be capable of both taking a role of competent partners of medical, research or technical staff and serving as advisors for resolutions connected with achievements in physics, especially ones which are applied in diagnostics and medical treatment. They will be also prepared to apply for the second degree studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku medical physics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)