ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

http://physics.uwb.edu.pl/

fizyka@uwb.edu.pl

tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

fax: 85-745 72 23

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Fizyka o profilu ogólnym jest dziedziną nauki, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa rządzące funkcjonowaniem świata. Osiągnięcia fizyki były i są podstawą rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Studia z fizyki pozwalają nie tylko na zrozumienie elementarnych zjawisk przyrody ale również współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Absolwent fizyki może pokierować swoim rozwojem w dowolnym kierunku.

  Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Absolwenci po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach I etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Kierunek studiów fizyka drugiego stopnia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach stacjonarnych 2-letnich studiów II stopnia oferuje następujące specjalności:

  • FIZYKA DOŚWIADCZALNA,
  • FIZYKA TEORETYCZNA,
  • FIZYKA MEDYCZNA.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MEDICAL PHYSICS Stopień: I REKRUTACJA

  Studia z fizyki medycznej zawierają treści programowe z pogranicza fizyki i medycyny. W programie studiów znajdują się podstawy fizyki, elementy chemii, biologii, biofizyki oraz wprowadzenie do anatomii i fizjologii człowieka. Program zawiera również elementy onkologii i radiacyjnych metod diagnostyki obrazowej i terapii onkologicznej. Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w jednostkach służby zdrowia oraz odpowiednich laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki – ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Admission procedure rules:

  – recruitment on the basis of submitted obligatory documents.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE