Fizyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Fizyka, jako nauka ścisła, zawsze zajmowała Twój umysł? W szkole na zajęciach siedziałeś zasłuchany ze świecącymi się od ekscytacji oczami, gdy nauczyciel opowiadał jak z fizycznego punktu widzenia działa świat i jakie reakcje w nim zachodzą, a zadania fizyczne nie sprawiają Ci większego problemu? Studia na kierunku fizyka będą dla Ciebie strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

Studia są oparte na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, więc upewnij się, że i "królowa nauk" – matematyka, nie jest Ci obca, ponieważ czeka Cię co najmniej 150 godzin zajęć tego przedmiotu, m.in. algebra, analiza matematyczna, elementy topologii w przestrzeniach metrycznych, całka nieoznaczona i całka oznaczona funkcji jednej zmiennej czy teoria przestrzeni Hilberta i wiele więcej. Na zajęciach z fizyki Twoja wiedza wyniesiona z liceum zostanie gruntownie pogłębiona, a na zajęciach spotkasz się z zagadnieniemi typu budowa materii – zjawiska nieklasyczne, koncepcja fotonu, równanie Schrödingera, atom wodoru, obiekty kwantowe w polach zewnętrznych czy modele jądrowe. W programie podstawowym nauczania przewidziana jest również astronomia w liczbie 30 godzin w roku. Natomiast w programie kierunkowym student spotka się z przedmiotami z zakresu elektrodynamiki, podstaw fizyki kwantowej, laboratorium fizycznego, mechaniki klasycznej i relatywistycznej oraz termodynamiki i fizyki statystycznej. Oprócz tego od absolwenta wymagana jest znajomość języka obcego (najczęściej angielskiego) w stopniu B2.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na fizykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia, język obcy, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FIZYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Fizyka  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku fizyka

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Fizyka  stopień: (I)  (II)

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FIZYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując fizykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
  • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych
  • pracy w laboratoriach
  • obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA STUDIA NIESTACJONARNE

FIZYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA STUDIA I STOPNIA

FIZYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku fizyka

Absolwent kierunku fizyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • laboratoriach badawczych
  • wykładowca uczelniany
  • nauczyciel fizyki
  • laboratoriach diagnostycznych
  • ośrodkach naukowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FIZYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA

Komentarze (0)