Muzyka kościelna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Działalność muzyczno-liturgiczna jest niezwykle ważnym aspektem wyznania rzymskokatolickigo. Dlatego istotne jest wykształcenie muzyków specjalizujących się w tej, wcale niełatwej dziedzinie. Niezbędna jest bowiem umiejętność gry na organach oraz wykorzystania wiedzy o liturgice oraz teologii. Jeżeli zatem interesujesz się ta dziedziną wiedzy muzycznej to Muzyka kościelna jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku Muzyka kościelna musisz uzyskać pozytywny wynik egzaminu wstępnego polegającego na odegraniu utworów na organach oraz samodzielnemu przygotowaniu utworów, a także czytania a vista i predyspozycji słuchowych. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Muzyka kościelna? Będzie to wiedza Fortepianu, dyrygentury, dyrygowania, czytania partytur i organów zwykle prowadzoneych w trybie indywidualnym. Co więcej, zdobędziesz wiedzę z zakresu akompaniamentu liturgicznego, harmonii, historii muzyki, analizy dzieła muzycznego, kształcenia słuchu, semiologii, propedeutyki teologii, prawodawstwa muzyki liturgicznej czy liturgiki. Studia mają na celu wykształcenie przyszłych organistów posiadających nie tylko umiejętności praktyczne, ale także wiedzę teoretyczną konieczną do wykonywania tego zawodu.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Muzyka kościelna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako organista, animator życia muzycznego w kościołach i innych ośrodkach liturgicznych. Dodatkowo będziesz przygotowany do prowadzenia zespołów muzyki kościelnej, takich jak: chóry, schole liturgiczne czy schole gregoriańskie, a także do przygotowania psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenia wybranych zajęć muzycznych w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży czy pracy o chcarkaterze działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów i cechujesz się talentem muzycznym to Muzyka kościelna jest na pewno kierunkiem, który może wyjść naprzeciw Twoim oczekiwanio co do ciekawych studiów!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku muzyka kościelna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: EGZAMIN WSTĘPNY.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MUZYKA KOŚCIELNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku instrumentalistyka

Specjalności na kierunku muzykologia

Specjalności na kierunku muzyka kościelna

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MUZYKA KOŚCIELNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując muzykę kościelną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką,
  • zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów,
  • interpretacji utworu muzycznego,
  • umiejętności pozwalających na przygotowanie oraz koordynację działań zmierzających do właściwego wykonania muzyki podczas celebracji liturgicznej, z wykorzystaniem wiedzy z liturgiki i teologii ( katolicka /ewangelicka),
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MUZYKA KOŚCIELNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MUZYKA KOŚCIELNA STUDIA I STOPNIA

MUZYKA KOŚCIELNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku muzyka kościelna

Absolwent kierunku muzyka kościelna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • organista,
  • pracownik w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego,
  • animator życia muzycznego w kościołach i innych ośrodkach liturgicznych,
  • kierownik zespołu muzycznego,
  • pracownik instytucji kultury.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUZYKA KOŚCIELNA

Komentarze (0)