ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

http://www.ine.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

http://www.ine.pwsz.edu.pl/

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: