ul. P. Skargi 14a,

pok. 102

58-300 Wałbrzych,

tel. 74 641 92 53

kosmetologia@pwsz.com.pl

technikidentystyczne@pwsz.com.pl

ul. P. Skargi 14a,

pok. 102

58-300 Wałbrzych,

tel. 74 641 92 53

kosmetologia@pwsz.com.pl

technikidentystyczne@pwsz.com.pl

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: